ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Söka psykiatrisk vård i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du mår dåligt och har psykiska besvär ska du söka vård för att få hjälp. Din ålder och ditt mående avgör vart du ska söka vård.

Lättare psykiska besvär

Vid lättare psykiska besvär som lätt eller medelsvår depression eller ångest, sömnsvårigheter, kris- eller sorgreaktion ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Läkaren på vårdcentralen remitterar vidare till psykiatrin om det behövs.

Du kan alltid ringa 1177 för att få rådgivning på telefon.

Barn under 6 år

Om du som förälder eller närstående är orolig för ett barn som är under sex år kontaktar du barnhälsovården eller familjecentralen för att få hjälp och stöd. Ibland kan det finnas problem i barnets vardag, på förskolan. Då kan du även kontakta barnomsorgen i din kommun.

Barn och unga 

För barn och unga upp till 18 år finns En väg in, barn och unga, psykisk hälsa som är en gemensam kontaktväg till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarna sjuksköterskor och kuratorer ger dig råd och bedömning av ditt vårdbehov. 

Om det finns problem i barnets vardag, i skola eller fritidshem bör du också ta kontakt med skola eller barnomsorgen.

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP, kan du kontakta vid misstanke eller oro för svårare psykiska symtom. 

Du kan även vända till dig din kommun för att få stöd och hjälp

Om du är ung

Här kan du läsa om vart du kan vända dig om du är ung och mår dåligt:

Allvarligare psykiska besvär

Vid allvarligare psykiska besvär kan man vända sig direkt till den psykiatriska vården. Är man under 18 år vänder man sig till den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) på sitt sjukhus. Är du 18 år eller äldre vänder du dig till en psykiatrisk mottagning för vuxna.

Man kan själv beställa tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss.

Akuta psykiska besvär

Om du mår mycket dåligt och behöver omedelbar hjälp ska du kontakta en psykiatrisk akutmottagning.

Är du under 18 år vänder du dig till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Jönköping, Värnamo eller Nässjö (dagtid). Under kvällar och helger vänder du dig till psykiatriska akutenheten, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Är du över 18 år vänder du dig till den psykiatriska akutenheten Länssjukhuset Ryhov, Jönköping (öppen dygnet runt), den psykiatriska akutmottagningen Höglandssjukhuset i Eksjö (öppen dagtid) eller psykiatrisk mottagning 1, Värnamo sjukhus (öppen dagtid vardagar).

Akut hjälp

Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Via nödnumret 112 når du förutom ambulans också kommunens socialjour, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.

Sjukvårdsrådgivning

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Erfarna sjuksköterskor ger medicinska råd och hänvisar rätt i vården. Om du behöver akut vård hänvisas du till akutmottagning eller närakut.

Fråga om råd

Till toppen av sidan