Duroferon

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Duroferon är ett läkemedel som innehåller järn. Det används vid den typ av blodbrist som kallas järnbristanemi. Läkemedlet används även för att förebygga järnbrist hos blodgivare och gravida kvinnor. Det verksamma ämnet är järnsulfat.


Duroferon finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter. Läkemedlet kan köpas receptfritt.

Så här fungerar läkemedlet

Järn är ett mineralämne som är nödvändigt för kroppen och som du normalt får i dig genom maten. Kroppen behöver framför allt järn för att bilda hemoglobin (Hb). Hemoglobin är ett ämne som finns i de röda blodkropparna och som fångar upp och transporterar syre från lungorna ut till alla delar av kroppen. Kroppen har extra förråd av järn. Om kroppen får för lite järn används först dessa förråd för tillverkningen av hemoglobin. Om detta inte räcker och halten hemoglobin i blodet blir för låg, uppstår blodbrist.

En orsak till järnbristanemi kan vara blodförlust, till exempel genom menstruationer eller blodgivning. Andra orsaker kan vara att du inte får i dig tillräckligt med järn genom maten eller att du har en sjukdom som gör att kroppen inte kan ta upp järnet så bra. Under senare delen av graviditeten behöver det växande fostret mer järn än vad moderns reserver räcker till.

Behandlingen behöver ofta pågå i flera månader för att blodvärdet ska bli normalt igen och kroppens förråd av järn ska fyllas på.

Hur tar jag läkemedlet?

Använd bara järnmedicin när det är säkert att du har behov av tillskott eftersom för mycket järn kan vara skadligt.

Depåtabletterna måste sväljas hela. Orsaken är att järnet ska lösa sig långsamt i kroppen och verka under lång tid. På så sätt blir effekten bättre och risken för biverkningar minskar.

Järn kan irritera matstrupen. Du ska därför svälja tabletterna med minst ett halvt glas vätska och sitta eller stå upp när du tar dem.

Kroppen tar lättare upp järn om du tar tabletterna tillsammans med c-vitaminrika frukter, juice och grönsaker eller kött och fisk. Däremot är det bra att undvika dricka stora mängder mjölk, cola-drycker, te eller kaffe ihop med tabletterna eftersom dessa drycker försvårar för kroppen att ta upp järnet.

Tabletterna bör förvaras i originalförpackningen eftersom de är känsliga för fukt.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

En vanlig dos vid blodbrist är 1 tablett morgon och kväll för vuxna. Vid förebyggande behandling under graviditet och efter blodgivning tar du vanligen 1 tablett om dagen.

Om du har glömt att ta en dos

Om du har glömt att ta läkemedlet vid den tidpunkt du brukar ta det, går det bra att ta dosen senare under dagen. Har du helt glömt att ta läkemedlet en dag fortsätter du som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Läkemedel som innehåller järn kan orsaka förgiftning hos små barn. Därför måste du vara noga med att förvara tabletterna utom räckhåll för barn.

Använd inte läkemedlet om du har svårt att svälja.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte järnmedicin tillsammans med vissa antibiotika. Det gäller dels antibiotika som tillhör gruppen kinoloner, till exempel de som innehåller ciprofloxacin eller norfloxacin. Om du måste ta båda läkemedelen ska Duroferon tas minst två timmar efter kinoloner. Det gäller även antibiotika som tillhör gruppen tetracykliner. Läkemedel som innehåller doxycyklin ska man inte kombinera med järn. Om du tar läkemedel som innehåller lymecyklin, tetracyklin eller oxitetracyklin ska Duroferon tas tre timmar före eller två timmar efter.

Ta inte Duroferon samtidigt som du tar läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar, så kallade antacida, till exempel Novalucol och Rennie. Detsamma gäller läkemedel som innehåller alginsyra, till exempel Gaviscon. Dessa läkemedel kan tas minst två timmar före eller efter Duroferon. Om du tar dem samtidigt eller med för litet mellanrum försämras upptaget av järn i kroppen.

Biverkningar

En del personer som använder järnmedicin kan till exempel må illa, få ont i magen, förstoppning eller diarré. Vissa kan få mörkare avföring av läkemedlet.

Magbesvär kan minska om du tar läkemedlet tillsammans med mat. Om biverkningarna är besvärande kan eventuellt dosen minskas.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid och när du ammar.

Andra läkemedel som innehåller järn

Det finns andra läkemedel som innehåller järn. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket av ämnet.

Exempel på läkemedel som innehåller järn är Niferex.

Järn ingår även i lägre doser i många så kallade multivitaminpreparat tillsammans med andra mineraler och vitaminer.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-03-14
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Daniel Schmidt, läkare, specialist i mag-tarm- och leversjukdomar, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm