LÄKEMEDEL A–Ö

Lidokain och prilokain i kombination

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnena lidokain och prilokain och som används på huden finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Emla
  • Tapin.

Vad är lidokain och prilokain?

Lidokain och prilokain är lokalbedövande och kan användas innan du ska lämna blodprov eller få en spruta. Läkemedlet används också vid ytliga operationer, till exempel om du ska få en vårta borttagen.

I vilka former finns lidokain och prilokain?

Läkemedlet finns som kräm och plåster. Mindre förpackningar kan köpas receptfritt, medan de större förpackningarna är receptbelagda.

Så här fungerar lidokain och prilokain

Lidokain och prilokain bedövar genom att tränga in i huden och blockera nervimpulserna. Det gör att nerverna inte kan föra vidare smärta från det område som behandlas. Den bedövande effekten kommer efter en timme.

Hur använder jag lidokain och prilokain?

Smörj krämen i ett tjockt lager på det ställe som ska bedövas minst en timme före ingreppet. För att undvika att krämen smetas ut kan du täcka med ett tättslutande plåster eller förband.

Sätt plåstret på det ställe som ska bedövas minst en timme före ingreppet. Huden ska vara ren och torr när plåstret sätts på.

Plåstren ska förvaras i rumstemperatur.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Läkemedlet används oftast inte för bedövning av slemhinnor eller skadad hud, till exempel sår eller eksem. Om du har fått läkemedlet utskrivet för sådana områden, är det viktigt att följa läkarens anvisningar om hur länge du ska ha läkemedlet på huden.

Om krämen eller plåstret sitter på huden en till två timmar varar effekten cirka två timmar efter att läkemedlet tagits bort.

Plåster

En vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är ett eller flera plåster i minst en och högst fem timmar.

Till barn beror antalet plåster och hur länge de ska användas på barnets ålder.

Kräm

En vanlig dos för vuxna är en halv tub på 5 gram. Doseringen till barn beror på barnets ålder.

Vuxna och barn som är äldre än ett år ska ha krämen på huden minst en och högst fem timmar.

Att tänka på när du använder lidokain och prilokain

Läkemedlet ska inte användas till spädbarn som är födda för tidigt.

Använd inte läkemedlet i närheten av ögonen. Om det av misstag kommer i ögat, ska du skölja med vatten eller koksaltlösning.

Läkemedlet kan användas i samband med de flesta vaccinationer. Om du ska vaccineras kan det vara bra att först fråga den som ska vaccinera om det går bra att använda läkemedlet.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar om du följer de anvisningar som följer med läkemedelsförpackningen.

En del personer kan få övergående hudirritation som blekhet, rodnad eller svullnad på det behandlade området.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Andra läkemedel som innehåller lidokain

Det finns andra läkemedel som används på huden och som innehåller enbart lidokain Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på läkemedel som innehåller lidokain är Xylocain.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Till toppen av sidan