Creon

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Creon är ett läkemedel som hjälper till att bryta ner födoämnena i tarmen så att kroppen kan använda de olika näringsämnen som finns i maten. Läkemedlet används när bukspottkörteln inte tillverkar tillräckligt av de ämnen, så kallade enzymer, som är nödvändiga för att matsmältningen ska fungera.

De verksamma ämnena är enzymer som normalt bildas i bukspottkörteln: proteas, lipas och amylas.

Creon finns som enterokapslar i styrkorna 10000, 25000 och 40000. Styrkan avser innehållet av lipas. Läkemedlet kan köpas receptfritt, men bör inte användas utan rekommendation från vårdpersonal.

Så här fungerar läkemedlet

Bukspottkörteln, pankreas, är en körtel som tillverkar så kallat bukspott. Bukspott innehåller framför allt enzymer, som behövs för att bryta ner födan i tarmen så att olika näringsämnen kan tas upp i blodet. Proteas, lipas och amylas är tre typer av enzymer som bildas i bukspottkörteln. Dessa är nödvändiga för matsmältningen av proteiner, fetter och kolhydrater.

Sjukdomar som påverkar bukspottkörteln, till exempel kronisk inflammation i bukspottkörteln, kan göra att enzymerna inte tillverkas i tillräcklig mängd. Kroppen kan då inte ta upp och tillgodogöra sig näringen, den blir kvar i tarmen och lämnar kroppen med avföringen. Läkemedlet innehåller bukspottenzymer som till viss del ersätter bristen på enzymer. Därmed underlättas matsmältningen så att näringen kan tas upp.

Hur tar jag läkemedlet?

Ta läkemedlet med mat eftersom det är viktigt att det blandas väl med maten i magsäcken.

Svälj kapslarna hela med minst ett halvt glas vätska. De innehåller små korn, som har en hinna som inte kan lösas upp i magsäcken. Hinnan skyddar läkemedlet från att förstöras av den sura magsaften. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet och ökad risk för biverkningar.

Om du har svårt att svälja kan du öppna kapslarna och blanda kornen med syrlig mat som inte behöver tuggas eller blanda dem med syrlig vätska. Syrlig föda eller vätska kan till exempel vara äppelmos, yoghurt eller syrliga juicer. Det är viktigt att du sväljer blandningen direkt.

Kapslarna är känsliga för fukt. Förvara dem i väl tillsluten förpackning.

Efter att burken har öppnats är kapslarna hållbara i sex månader.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Doseringen varierar bland annat beroende på hur svåra besvär du har.

Om du har glömt att ta en dos

Om du har glömt att ta läkemedlet vid den tidpunkt du brukar ta det, går det bra att ta dosen senare under dagen. Har du helt glömt att ta läkemedlet en dag fortsätter du som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Drick mycket vätska när du använder läkemedlet. Om du dricker för lite ökar risken för förstoppning.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan få magbesvär som ont i magen, förstoppning, diarré, utspänd mage eller illamående.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Du kan använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-03-14
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Daniel Schmidt, läkare, specialist i mag- och tarmsjukdomar, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholmsjukhus, Stockholm