Sandens hälsocentral, Boden Boden, Norrbottens län

Logotyp

Öppettider

Sturegatan 20 A

Om oss

Välkommen till Sandens hälsocentral

Välkommen till Sandens hälsocentral - den öppna hälsocentralen Här kan du själv bestämma vilken dag du vill träffa någon av våra olika yrkesprofessioner som har lång erfarenhet och hög kompetens. Här lär du känna Din personal som ansvarar för Din vård och ser till Dina behov.

Sandens hälsocentral har drygt 11.000 listade patienter.

Vi har fast anställda specialistläkare i allmänmedicin. Distriktssköterskor med utbildning i akutsjukvård, diabetes, inkontinens, barn- mödrahälsovård. På hälsocentralen arbetar även arbetsterapeuter, fotvårdsspecialist, kurator med KBT-utbildning, sekreterare, undersköterskor och biomedicinsk analytiker.

Våra sjukgymnaster som arbetar för oss på Sanden har sina lokaler på Björknäs hälsocentral.

Vi kan även erbjuda artrosskola, osteoporosskola, KOL-skola, rökavvänjning, föräldrautbildning och spädbarnsmassage.

Sandens hälsocentral har erhållit pris i patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Dietist och ljusbehandling är gemensam för hälsocentralerna i Boden och finns på Björknäs hälsocentral.

Jourcentralen är gemensam för hälsocentralerna i Boden och finns på Sandens hälsocentral.

Driftsform: Landsting/Region

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Öppen mottagning till läkare, distriktssköterska, laboratorium. Onsdagar ingen öppen mottagning till läkare, men vi tar alltid emot akut sjuka och jourfall. För besked om vilka läkare som är i tjänst se vår hemsida öppen mottagning.

Lunch mellan klockan 12-13.

Jourcentralen Boden håller stängt under vardagskvällar på grund av läkarbrist. Du kan dock besöka jourcentralen lördagar, söndagar och helgdagar klockan 13.00 - 19.00.

Vid allvarliga tillstånd, som inte kan vänta till nästa dag, söker du akutmottagningen vid Sunderby sjukhus. I annat fall ber vi dig kontakta hälsocentralen dagtid. Behöver du rådgivning kontakta 1177.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Sandens hälsocentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

100%
100%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

99%
99%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

94 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 89 av 100
Omdöme för mottagningen 94 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 94 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 98 svar 90%
Delvis 8 svar 7%
Nej 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
94 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
89 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 77 av 100
Omdöme för mottagningen 83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 78 svar 72%
Delvis 22 svar 20%
Nej 7 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
77 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

92 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 84 av 100
Omdöme för mottagningen 92 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 92 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 91 svar 85%
Delvis 15 svar 14%
Nej 1 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
92 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
84 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 69 av 100
Omdöme för mottagningen 77 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Utmärkt 48 svar 44%
Mycket bra 30 svar 27%
Bra 21 svar 19%
Någorlunda 7 svar 6%
Dålig 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
69 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

80 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 76 av 100
Omdöme för mottagningen 80 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 63 svar 58%
Delvis 30 svar 28%
Nej 5 svar 4%
Jag behövde ingen information 9 svar 8%

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
76 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

90 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 82 av 100
Omdöme för mottagningen 90 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 90 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 91 svar 85%
Delvis 11 svar 10%
Nej 5 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
90 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
82 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

0 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 0 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 29 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 0 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 6%
Den var acceptabel 18 svar 62%
Den var något för lång 2 svar 6%
Den var alldeles för lång 4 svar 13%
Jag behövde inte vänta 2 svar 6%
Jag var på planerat återbesök 3 svar 10%

Värden

Omdöme för mottagningen
0 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
81 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

80 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 80 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 72 svar 66%
Delvis 28 svar 25%
Nej 8 svar 7%

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
81 av 100
  • 1. Boka tid direkt

  • 2. Av/omboka tid direkt

  • Av- eller omboka tid

  • Beställ tid för rese-vaccination.

  • Beställa journalkopior

  • Förnya recept

  • Mejlkontakt

  • Rådgivning