Rättspsykiatriska regionkliniken


Telefonnummer och Öppettider

070-967 33 00

Övriga tider och telefonnummer

Växeltelefon:
0470-58 62 20

ADRESS

Besöksadress
Johan Allgulins väg 1 352 57 Växjö
Län, kommun
Kronobergs län, Växjö
Postadress
Rättspsykiatriska regionklinik
Box 1223
35257 Växjö

Vårt utbud

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö har som regeringsgodkänd rättspsykiatrisk verksamhet uppdraget att vårda patienter som av domstol är överlämnade till rättspsykiatrisk vård. Kliniken har också ett primärt uppdrag att vårda patienter som kommer från häkte och anstalt, där Kriminalvården bedömer att det finns vårdbehov, kombinerat med krav på mycket hög säkerhet. Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är södra sjukvårdsregionens specialistklinik. Vården fokuseras mot patienter som är i behov av högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, vård som inte går att uppbringa någon annanstans i södra Sverige. Kliniken består av 11 slutenvårdsavdelningar, det finns 128 vårdplatser, varav 121 vårdplatser är fastställda, samt en särskild öppenvårdsenhet (öppenvård ges endast till Region Kronoberg och Landstinget Blekinge).

Kliniken uppbär alla tre säkerhetsnivåerna enligt SOSFS 2006:9 (nivå 1, 2 och 3), vilket medför att patienter från hela landet, som av olika skäl kräver högre säkerhet remitteras till rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, kliniken har utifrån detta 10 miljoner som upptagningsområde.

Det finns en väl uppbyggd, verksamhetsnära Forsknings- och utvecklingsenhet som utgör motor för en del av södra regionens vetenskapsinriktning gällande rättspsykiatri och är en Forsknings- och utvecklingsenhet som ständigt bidrar till kreativ samverkan och kunskapsspridning.

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är intäktsfinansierad, vid kliniken finns ca 450 medarbetare med multibredd avseende både yrkesprofession och grundkompetens.

Vårdplatsförfrågan - Kontaktuppgifter till kundkoordinator

Kontaktuppgifter till kundkoordinator:
Telefon: 0709-67 33 00
Minicall: 0746-20 02 14
Fax: 0470-58 69 99

Formulär för vårdplatsförfrågan

Information till besökare

För att besöka en närstående som vårdas på kliniken, vänligen kontakta den berörda avdelningen via Region Kronobergs växel; 0470-58 80 00.

Observera att vi inte har möjlighet att ta emot oannonserat besök.

rättspsyk_besök.pdf

Barnbesök_.pdf

Utredning och behandling på kliniken

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö erbjuder medicinsk, kognitiv och terapeutisk behandling (KBT, DBT, arbetsterapi, sjukgymnastik, missbruksbehandling och prevention, psykoterapi). På beställning av patientens hemlandsting görs också utredningar exempelvis MDT, neuropsykiatrisk utredning, psykologutredning, funktionsnivåbedömningar, specialpedagogisk utredning och arbetsterapeutisk utredning.

Studerandeinformation

Som praktikant tar du själv ansvar för att läsa igenom viktig information och tar med dig de dokument som efterfrågas vid starten av din VFU/LIA/APL. Se Det här behöver du tänka på inför och efter VFU/LIA/APL inom rättspsykiatri
Kiniken tar emot studerande från följande utbildningar:

Arbetsterapeutprogrammet
IKM Pedagogik med inriktning mot ungdoms och missbruksvård
Medicinska sekreterare
Psykologprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet grundutbildning - specialistutbildning psykiatri
Sjukgymnastprogrammet
Socionomprogrammet
Specialpedagogprogrammet
Yrkeshögskola inriktning psykiatri
Vård och omsorgsprogrammet inriktning psykiatri

Till dig som är barn och ungdom

Det finns många barn och ungdomar som har en förälder eller annan anhörig som vårdas inom rättspsykiatrin. Här kan du läsa om hur det är att komma på besök, konstiga ord inom rättspsykiatrin, olika sjukdomar och annat som är bra att veta om man har en förälder eller annan anhörig som vårdas inom rättspsykiatrin.
Se länk: Till dig som barn och ungdom

Presentation av avdelningar

På avdelningarna i patientens vardag arbetar professionaliteter som psykiatrisjuksköterskor, sjuksköterskor, behandlingspedagoger och skötare med psykiatrikompetens. Flera av professionaliteterna har en påbyggnadsutbildning som t ex DBT-terapeut, TS och öronakupunktur.

Om oss

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö vårdar och behandlar patienter som dömts i enlighet med lagen om rättspsykiatrisk vård LRV med eller utan särskild utskrivningsprövning, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT eller person som är anhållen, förvarstagen, häktad eller intagen i eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt och som är i behov av psykiatrisk vård. Kliniken är en högspecialiserad riks- och regionvårdsklinik som uppbär säkerhetsklasserna nivå 1, 2, och 3.


Verksamhetschef: Tina Fogelklou, 0470 - 58 80 00 vx

Information till patienter

Remisskrav:
Ja

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.