Barn- och ungdomshälsan 6-18 år


Följande tider har våra behandlare telefontid, då kan du ringa för rådgivning eller för att anmäla nya ärende:

Måndag och onsdag kl 13-15

Tisdag, torsdag, fredag kl 8.30-10.30

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 2. Mina bokade tider

 • Av/omboka tid

 • Beställa tid

 • Egenremiss

 • Klagomål eller synpunkter på vården

 • Kontakta mig

 • Påminnelsetjänst via sms eller e-post

 • Rådgivning

 • Stöd och behandling

Telefonnummer och Öppettider

0470-58 20 30
Telefontid idag:
08–11 , 13–14
Öppet idag:
08–16

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-tis 13–14
Mån-fre 08–11
Tor 13–14
Öppettider:
Mån-fre 08–16
Växeltelefon:
0470-58 80 00

ADRESS

Besöksadress
Västra Esplanaden 9 A, plan 2, 352 31 Växjö
Län, kommun
Kronobergs län, Växjö
Postadress
Barn- och ungdomshälsan
Västra Esplanaden 9 A, plan 2
352 31 Växjö

Vårt utbud

Barn-och ungdomshälsan är en första linjen-mottagning som vänder sig till barn och unga i åldrarna 6-18 år med lätt till måttlig psykisk ohälsa och deras familjer. Det kan till exempel handla om oro/rädsla, nedstämdhet, kriser, problem i familjen, stress eller sömnsvårigheter.

Barn-och ungdomshälsan erbjuder bedömning, stöd och kortare insatser till barn/ ungdomar och familjer t.ex.:

 -Rådgivning, stöd och information om psykisk ohälsa

- Behandling – individuell och/eller familj

- Gruppbehandling, föräldrastödsgrupper och föreläsningar

Vid behov samverkar vi med skola/elevhälsa, socialtjänst, BUP och övrig hälso-och sjukvård

Här arbetar psykologer, kuratorer, behandlingspedagog, sjuksköterska och sekreterare, alla med lång erfarenhet av att jobba med barn, ungdomar och familjer.

Vi arbetar med behandlingskontakter där vi träffas 1-5 gånger.

 

 

 

 

Telefontider för att anmäla nya ärende eller komma i kontakt med behandlare

Telefonnummer 0470- 58 20 30

Följande tider har våra behandlare telefontid, då kan du ringa för rådgivning eller för att boka tid.

Måndag och onsdag kl 13-15

Tisdag, torsdag och fredag kl 8.30 -10.30

 

Telefontid till vår sekreterare

Måndag- fredag 8-11

måndag, tisdag och torsdag 13-14

 

E-tjänster/Logga in

 • Genom att logga in på våra e-tjänster "Av/omboka tid direkt" kan du själv ändra tiden för ditt bokade besök gällande vissa samtal.

 • Om tolk är bokad till besöket måste du alltid kontakta oss via telefon för att avboka eller ändra tid.

Aktuellt om psykisk hälsa och lite lästips

Länkar:

Nationella satsningar kring barn och unga: SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) - Psykiska hälsa

Presentationsfilm Barn- och ungdomshälsan i Kronoberg på SKL:s hemsida.

Våga se, våga agera - tecken på att barn och ungdomar far illa av Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Kunskapsguiden - en nationell plattform som samlar kunskap inom vård och omsorg

Tips på böcker:

Fem gånger mer kärlek, av Martin Forster
Jag törs inte men gör det ändå, av Martin Forster
Tonåringar: om livet med nästan vuxna barn, av Ingrid Gråberg och Jenny Klefborn
Välfärdslandets gåta, av Carl Lindgren och Frank Lindblad

 

Aktuell forskning:

Här kan du läsa om olika forskningssatsningar kring barns och ungas psykiska hälsa: FAS - Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap

Det är bättre att stämma i bäcken än i ån - en rapport om att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och unga (Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog SEE AB 2008-02-20

Det är bättre att stämma i bäcken än i ån.pdf

Om oss

Barn och ungdomshälsan arbetar med familjer och barn mellan 6-18 år. Vi arbetar för att främja psykisk hälsa och att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Vi träffar föräldrar och barnungdomar antingen tillsammans eller var för sig när det finns behov av att prata om tankar, känslor och beteenden och att söka lösningar på upplevda problem.


Verksamhetschef Anna Bärtås 0470-588000

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.