GRAVIDITET

Besök under graviditeten i Halland

Innehållet gäller Halland

Att vänta barn är en av livets största upplevelser! Vi vill ge trygghet, kunskap och vara en nära kontakt under hela din graviditet.

Graviditetsbesök

För att barnmorskan ska få en bild av hur du som gravid och ditt foster mår erbjuds du olika kontroller och undersökningar vid besöken på kvinnohälsovården. Barnmorskan går, tillsammans med dig och din partner, igenom hälso- och levnadsvanor, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du använder några läkemedel.

Partnern är alltid välkommen till besöken, men vid ett tillfälle önskar vi träffa dig som är gravid enskilt.

Vi erbjuder kontroller under graviditeten enligt det regionala basprogrammet, och anpassar detta efter dig och din situation. Vid behov får du träffa specialistläkare och psykolog. Vi rekommenderar att du läser informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka.

Under graviditeten har du en patientansvarig barnmorska, men du kan också få träffa fler än en barnmorska under graviditeten. Om du önskar byta patientansvarig barnmorska så finns det möjlighet till det.

På kvinnohälsovården arbetar både kvinnor och män och vi handleder kontinuerligt studenter hos oss. Trots att du har en bokad tid kan akuta situationer göra att du får sitta ner och vänta lite ibland.

Vecka 6-8, första besöket

När du fått ett positivt graviditetstest är du välkommen att boka ett första besök hos kvinnohälsovården. Alla gravida i Region Halland erbjuds ett första graviditetsbesök. Partnern är naturligtvis också välkommen.

Detta besök handlar om dig. Vid besöket får du information om hälsosamma levnadsvanor och vad du som blivande mamma behöver veta om vikt, mat, matvanor och fysisk aktivitet under graviditeten. Vi pratar om sådant som kan påverka din graviditet, som tobak, alkohol, droger och läkemedel. Vi pratar även om frågor som rör relationer, sex och samlevnad. Det finns tid för dina frågor och funderingar om graviditeten.

Om du inte redan har börjat ta kosttillskottet folsyra, rekommenderar vi dig att börja göra det nu. 

På detta besök erbjuds du information om fosterdiagnostik. Innan besöket vill vi att du tittar på filmen som handlar om fosterdiagnostik som du hittar via länken nedan. 

Att läsa inför besöket

på 1177.se

på andra webbplatser

Graviditetsvecka 10-12

Till detta besök tar du med morgonurinprov. När du kommer tar vi blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt. Om det har gått mer än två och ett halvt år sedan du senast gjorde ett gynekologiskt cellprov, gör vi det vid detta besöket.

Vi fortsätter samtalet som vi påbörjade vid förra tillfället, om dig och din graviditet.

Att läsa inför besöket

på 1177.se

på andra webbplatser

Med anledning av coronaviruset är våra informationsträffar för blivande föräldrar inställda tills vidare. Som tillfällig ersättning finns det informationsfilmer från Karolinska Universitetssjukhuset. 

Graviditetsvecka 12-13, eventuell fosterdiagnostik - tidigt ultraljud eller KUB

Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret. All fosterdiagnostik är frivillig. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte. Din barnmorska bokar tid för dig.

Ultraljudsundersökningen tar ungefär 30 minuter. Ta inte med barn till undersökningen, men gärna din partner eller en vän. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Mer på 1177.se

Graviditetsvecka 18-20, rutinultraljud RUL

Alla gravida erbjuds en ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-20. Ultraljudet visar hur länge graviditeten har pågått, om det finns fler än ett foster och hur fostret utvecklas.

Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret. All fosterdiagnostik är frivillig. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.

Din barnmorska bokar tid för dig.

Undersökningen tar ungefär 30 minuter. Ta inte med barn till undersökningen, men gärna din partner eller en vän. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Mer på 1177.se

Graviditetsvecka 24-25

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, tar vi blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi skickar nu in ditt intyg om graviditet (moderskapsintyg) till Försäkringskassan.

Om du och din partner inte är gifta, tänk på att kontakta familjerätten i din kommun.

Vi påbörjar samtalet om dina tankar inför förlossning och amning som vi fortsätter med längre fram i din graviditet.

Att läsa inför besöket

på 1177 Vårdguiden

på andra webbplatser

Graviditetsvecka 28-29

Detta besök är ett viktigt besök för dig som väntar ditt första barn. På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud och kontrollerar livmoderns tillväxt. Vi tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi fortsätter samtala om dig och din graviditet.

Att läsa inför besöket

på 1177 Vårdguiden

på andra webbplatser

Graviditetsvecka 32

Detta besök bokas för dig som väntar ditt första barn. På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud och kontrollerar livmoderns tillväxt. Vi tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi fortsätter samtala om dig och din graviditet.

Att läsa på inför besöket

på 1177 Vårdguiden

Graviditetsvecka 34-35

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi meddelar din valda Barnavårdscentral, BVC, om ditt kommande barn.

Vi pratar om dina tankar inför förlossningen och gör en gemensam sammanfattning av graviditeten. Inför detta besök är det bra om du läst på och funderat över sidorna som finns om förlossning på 1177. Varje graviditet är unik och ibland görs en individuell planering inför förlossningen. 

Att läsa inför besöket

På 1177 Vårdguiden

På andra webbplatser

Länktips

Graviditetsvecka 37

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi fortsätter samtalet om dig, din graviditet och dina tankar inför förlossningen.

Vi bokar in en tid för efterkontroll, 8-12 veckor efter förlossningen.

Att läsa inför besöket

På 1177 Vårdguiden

Graviditetsvecka 39

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Att läsa inför besöket

på 1177 Vårdguiden

Länktips

Graviditetsvecka 40

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Under detta besök gör vi en individuell planering och vid behov bokar vi in en tid för igångsättning.

Att sätta igång en förlossning tar olika lång tid och kan ibland ta flera dagar.

Att läsa inför besöket

på 1177 Vårdguiden

Efterkontroll, 8-12 veckor efter förlossningen

Du gör en efterkontroll hos din barnmorska på kvinnohälsovården 8-12 veckor efter förlossningen. Då får du tillfälle att prata om hur det är att ha blivit förälder, hur förlossningen varit och vi kan även prata om andra frågor du har.

Vid besöket görs en gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läker och hur knipförmågan är. Vid besöket pratar vi också om vilken preventivmedelsmetod som kan passa dig efter förlossningen.

Att läsa inför besöket

På 1177 Vårdguiden

på andra webbplatser

Till toppen av sidan