Graviditet

Besök under graviditeten i Halland

Innehållet gäller Halland

Under din graviditet har du möjlighet att regelbundet besöka barnmorska/kvinnohälsovården för att se hur du och ditt väntade barn mår. Alla dina besök och undersökningar är avgiftsfria. Förbered dig gärna inför dina besök genom att ta del av informationen för respektive graviditetsvecka.

Graviditetsbesök

Vi erbjuder kontroller under graviditeten enligt det regionala basprogrammet, och anpassar detta efter dig och din situation. Vid behov får du träffa specialistläkare och psykolog. Vi rekommenderar att du läser informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka.

Under graviditeten har du en patientansvarig barnmorska, men du kan också få träffa fler än en barnmorska under graviditeten. Om du önskar byta patientansvarig barnmorska så finns det möjlighet till det.

Din partner är välkommen att följa med på besöken, men vid minst ett tillfälle vill barnmorskan träffa dig enskilt. För att kvalitén på ditt besök hos barnmorskan ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi att storasyskon till det kommande barnet inte är med på besöken. 

På kvinnohälsovården arbetar både kvinnor och män och vi handleder kontinuerligt studenter hos oss. Trots att du har en bokad tid kan akuta situationer göra att du får sitta ner och vänta lite ibland.

Vaccinationer

Kikhosta

Gravida rekommenderas vaccination mot kikhosta. Det skyddar barnet mot kikhosta flera månader efter födseln. Det rekommenderas att du tar vaccinet mot kikhosta vid varje ny graviditet från och med graviditetsvecka 16, oavsett om du är vaccinerad tidigare i livet eller inte. Du bokar själv en tid för vaccination på din vårdcentral och vaccinationen är kostnadsfri. Läs mer om vaccination mot kikhosta.

Covid-19

Du som är gravid rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19 en gång per år, inför höst- och vintersäsongen. Om du tillhör någon annan riskgrupp ska du prata med din läkare.

Om du som är gravid får svårare symtom av misstänkt covid-19 ska du kontakta din vårdcentral för råd och eventuell provtagning. Om provsvaret visar att du har covid-19 ska du kontakta din barnmorskemottagning, eftersom du i vissa fall då kan behöva förebyggande behandling för blodpropp.

Influensa

Du som är gravid rekommenderas att vaccinera dig mot influensa. Du kan vaccinera dig under vintermånaderna. Vaccinationen är kostnadsfri. Här kan du läsa mer om vaccination mot influensa och hur du gör för att boka.

Om du som är gravid får symtom på influensa kan du behöva virushämmande läkemedel. Det gäller också om någon nära dig blir sjuk. Kontakta din vårdcentral för att prata om vad som behövs i ditt fall. Läs mer om influensa.

Vecka 6-8, första besöket

När du fått ett positivt graviditetstest är du välkommen att boka ett första besök hos kvinnohälsovården. 

Detta besök handlar om dig. Vid besöket får du information om hälsosamma levnadsvanor och vad du som blivande mamma behöver veta om vikt, mat, matvanor och fysisk aktivitet under graviditeten. Vi pratar om sådant som kan påverka din graviditet, som tobak, alkohol, droger och läkemedel. Vi pratar även om frågor som rör relationer, sex och samlevnad. Det finns tid för dina frågor och funderingar om graviditeten.

Besöket tar ungefär 1 timme.

Om du inte redan har börjat ta kosttillskottet folsyra, rekommenderar vi dig att börja göra det nu. 

På detta besök erbjuds du information om fosterdiagnostik. Innan besöket vill vi att du tittar på filmen som handlar om fosterdiagnostik som du hittar via länken nedan. 

Att läsa inför besöket

på 1177.se

på andra webbplatser

Graviditetsvecka 10-12

Provtagning hos undersköterska på Kvinnohälsovården

Till detta besök tar du med morgonurinprov. När du kommer tar vi blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt. 

Digitalt besök hos barnmorska

Detta är ett digitalt besök med din barnmorska. Du ansluter till det digitala besöket via länken som finns i kallelsen till ditt bokade besök på 1177.se. För att besöket ska bli så bra som möjligt och för att du och barnmorskan ska höra varandra rekommenderar vi att du befinner dig i en lugn miljö under samtalet.

Vid besöket fortsätter samtalet som vi påbörjade vid förra tillfället, om dig och din graviditet.

Du får tillgång till en app där du hittar kvalitetssäkrad fakta och verktyg som kan användas under graviditet, förberedelse inför förlossning och tiden efter med det nyfödda barnet. Innehållet är anpassat efter den fas i graviditeten du befinner dig och är skrivet till både den som är gravid och partnern.

I appen finns många filmer, övningar, förlossningsförberedande profylax med mera. I det första kapitlet kan du läsa om både kroppsliga och psykologiska förändringar under graviditeten och du får också flera träningsövningar som är anpassade för dig som är gravid.

Det digitala besöket tar ungefär 45-60 minuter.

I vissa fall kan besöket ske på plats på Kvinnohälsovården, exempelvis om det är mer än två och ett halvt år sedan du senast gjorde ett gynekologiskt cellprov, då gör vi det vid det här besöket.

Att läsa inför besöket

på 1177.se

på andra webbplatser

Delta i studie

Mom2B

Mom2B är en forskningsstudie om förlossningsdepression och för tidig födsel. Genom att svara på frågor i en app i telefonen kan du hjälpa till att svara på om vi tidigt i graviditeten kan upptäcka kvinnor med hög risk att drabbas av komplikationer under graviditeten och efter förlossningen. Ansvarig för studien är Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Akademiska Sjukhuset Uppsala. Läs mer och anmäl deltagande

Ultraljud

Alla gravida erbjuds två undersökningar med ultraljud, ett i graviditetsvecka 12-13 och ett i vecka 18-20.

Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret. All fosterdiagnostik är frivillig. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.

Din barnmorska bokar tid för dig.

Ta inte med dig barn på ultraljudsundersökningarna. Ultraljudet är en avancerad medicinsk undersökning som kräver stor koncentration av läkaren/barnmorskan. Barn blir lätt otåliga och kan behöva underhållas eller distraheras vilket stör undersökningen och upplevelsen för alla i rummet. Ultraljudet är ett viktigt tillfälle för både den gravida och eventuell partner att utveckla en anknytningsprocess till fostret i magen. I de fall någon form av avvikelse upptäcks under ultraljudet och negativa besked behöver ges och hanteras av föräldrarna är det högst olämpligt att barn är närvarande.

Ultraljudsundersökningen tar ungefär 30 minuter. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Graviditetsvecka 12-13, fosterdiagnostik - tidigt ultraljud eller KUB

Tidigt ultraljud, TUL görs utanpå magen för att fastställa graviditetslängd, upptäcka graviditeter med fler än ett foster samt för att upptäcka avvikelser hos fostret. Det går inte att upptäcka kromosomavvikelser vid TUL.

Kombinerat ultraljud och blodprov, KUB, visar sannolikheten för kromosomavvikelserna trisomi 21 (Downs Syndrom) trisomi 13 och 18. KUB består av ett blodprov som tas runt vecka 10 och ett tidigt ultraljud, TUL, som genomförs mellan graviditetsvecka 12+4–13+6.

På ultraljudet mäts bredden av en vätskefylld spalt i fostrets nacke mäts (nackuppklarning, NUPP). Resultaten av dessa undersökningar vägs samman med den gravidas ålder för att räkna ut sannolikheten för att fostret har kromosomavvikelser. KUB ger inga helt säkra svar och kan behöva kompletteras med andra prov. 

Mer på 1177.se

Graviditetsvecka 18-20, rutinultraljud RUL

Rutinultraljud, RUL görs för att:

  • avgöra graviditetslängden och beräkna datum för förlossning
  • se hur många foster som finns i livmodern
  • undersöka fostret för att upptäcka allvarligare missbildningar
  • bedöma moderkakans läge och fostervattenmängd.

Mer på 1177.se

I appen finns nu ett kapitel som handlar om amning. Nu har den gravidas bröst börjat förbera sig för att producera mjölk till barnet. Under kommande veckor kan du ta del av hur det går till om barnet föds tidigare än förväntat och att bli förälder.

Graviditetsvecka 24-25

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, tar vi blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi skickar nu in ditt intyg om graviditet (moderskapsintyg) till Försäkringskassan.

Vi påbörjar samtalet om dina tankar inför förlossning och amning som vi fortsätter med längre fram i din graviditet. 

I appen finns nu ett kapitel om amning. På detta besök kommer barnmorskan fråga dig vilka tankar du har om amning eller matning av barnet. Snart är det dags att ta del av kapitlet som handlar om profylax som förberedelse inför förlossningen. Där finns övningar att testa hemma.

Besöket tar ungefär 1 timme.

Att läsa inför besöket

på 1177

på andra webbplatser

Graviditetsvecka 28-29

Under detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud och kontrollerar livmoderns tillväxt. Vi tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi fortsätter samtala om dig och din graviditet.

I appen finns nu ett kapitel som handlar om den sista delen av graviditeten, förlossningen olika faser och verktyg för hur du kan hantera dem. Det finns också en film att se där du får följa tre par under sin förlossning. Det finns också ett kapitel om förlossningskomplikationer.

Besöket tar ungefär 30 minuter.

Att läsa inför besöket

på 1177

på andra webbplatser

Graviditetsvecka 32

Detta besök bokas för dig som väntar ditt första barn. På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud och kontrollerar livmoderns tillväxt. Vi tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi fortsätter samtala om dig och din graviditet.

I appen finns nu ett kapitel som handlar om vad som händer efter att barnet är fött och information om våra två förlossningsavdelningar i Halland, den i Varberg och den i Halmstad. 

Besöket tar ungefär 30 minuter.

Att läsa på inför besöket

på 1177

Filmer förlossning och BB

Så tar du dig till förlossningen i Halmstad

Förlossning och BB i Halmstad

Så tar du dig till förlossningen i Varberg

Förlossning och BB i Varberg

Graviditetsvecka 34-35

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi meddelar din valda Barnavårdscentral, BVC, om ditt kommande barn.

Vi pratar om dina tankar inför förlossningen och gör en gemensam sammanfattning av graviditeten. Inför detta besök är det bra om du läst på och funderat över sidorna som finns om förlossning på 1177. Varje graviditet är unik och ibland görs en individuell planering inför förlossningen. 

I appen finns nu ett kapitel som handlar om hur du kan förbereda dig inför första tiden med det nyfödda barnet. Snart är det dags att läsa kapitlet om kroppens återhämtning efter graviditeten och förlossningen.

Besöket tar ungefär 30 minuter.

Att läsa inför besöket

På 1177

På andra webbplatser

Länktips

 

Region Halland deltar i ett nationellt bristningsregister för att kunna ge bättre vård.

Graviditetsvecka 37

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi fortsätter samtalet om dig, din graviditet och dina tankar inför förlossningen.

Vi bokar in en tid för efterkontroll, 8-12 veckor efter förlossningen.

Det är bra att nu känna till att den förälder som inte föder barnet behöver göra en digital föräldraskapsbekräftelse någon av de första 14 dagarna efter att barnet är fött om ni inte är gifta. Bekräftelsen är viktig för att barnet juridiskt knyts även till föräldern som inte fött barnet. Bekräftelsen görs på Skatteverkets webbplats. Om ni är gifta med varandra (oavsett vilket kön ni har) behöver ni inte göra någon bekräftelse. 

Besöket tar ungefär 30 minuter.

Att läsa inför besöket

På 1177

På andra webbplatser

Graviditetsvecka 39

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Besöket tar ungefär 30 minuter.

Att läsa inför besöket

på 1177

Länktips

Graviditetsvecka 40

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Under detta besök gör vi en individuell planering och vid behov bokar vi in en tid för igångsättning. Att sätta igång en förlossning tar olika lång tid och kan ibland ta flera dagar.

Besöket tar ungefär 30 minuter.

Att läsa inför besöket

på 1177

Delta i studie

Option-studien

Du som ska föda barn på sjukhuset i Varberg och har ett barn som ligger med huvudet nedåt i livmodern kan delta i denna studie. Du behöver vara frisk sedan tidigare och haft en graviditet utan komplikationer. 

I studien lottas patienterna till igångsättning i hemmet eller på sjukhuset. Studien vill ta reda på om det gör någon skillnad att värkarbetet startar hemma eller på sjukhus.

Denna studie bedrivs av svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom obstetrik och gynekologi. Mer information om deltagande

Efterkontroll, 8-12 veckor efter förlossningen

Du gör en efterkontroll hos din barnmorska på kvinnohälsovården 8-12 veckor efter förlossningen. Då får du tillfälle att prata om hur det är att ha blivit förälder, hur förlossningen varit och vi kan även prata om andra frågor du har.

Vid besöket görs en gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läker och hur knipförmågan är. Vid besöket pratar vi också om vilken preventivmedelsmetod som kan passa dig efter förlossningen.

Besöket tar ungefär 1 timme.

Att läsa inför besöket

På 1177

på andra webbplatser

Till toppen av sidan