Graviditet

Besök under graviditeten i Halland

Innehållet gäller Halland

Att vänta barn är en av livets största upplevelser! Vi vill ge trygghet, kunskap och vara en nära kontakt under hela din graviditet.

Graviditetsbesök

För att barnmorskan ska få en bild av hur du som gravid och ditt foster mår erbjuds du olika kontroller och undersökningar vid besöken på kvinnohälsovården. Barnmorskan går, tillsammans med dig och din partner, igenom hälso- och levnadsvanor, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du använder några läkemedel.

Vi erbjuder kontroller under graviditeten enligt det regionala basprogrammet, och anpassar detta efter dig och din situation. Vid behov får du träffa specialistläkare och psykolog. Vi rekommenderar att du läser informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka.

Under graviditeten har du en patientansvarig barnmorska, men du kan också få träffa fler än en barnmorska under graviditeten. Om du önskar byta patientansvarig barnmorska så finns det möjlighet till det.

På kvinnohälsovården arbetar både kvinnor och män och vi handleder kontinuerligt studenter hos oss. Trots att du har en bokad tid kan akuta situationer göra att du får sitta ner och vänta lite ibland.

Covid-19

Vi har samlat information till dig som är gravid och ska föda barn i Halland under coronapandemin här.

Du som är gravid rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19. Läs mer om graviditet och vaccination här.

Läs mer om covid-19 och graviditet

Vecka 6-8, första besöket

När du fått ett positivt graviditetstest är du välkommen att boka ett första besök hos kvinnohälsovården. Alla gravida i Region Halland erbjuds ett första graviditetsbesök. Partnern är naturligtvis också välkommen.

Detta besök handlar om dig. Vid besöket får du information om hälsosamma levnadsvanor och vad du som blivande mamma behöver veta om vikt, mat, matvanor och fysisk aktivitet under graviditeten. Vi pratar om sådant som kan påverka din graviditet, som tobak, alkohol, droger och läkemedel. Vi pratar även om frågor som rör relationer, sex och samlevnad. Det finns tid för dina frågor och funderingar om graviditeten.

Om du inte redan har börjat ta kosttillskottet folsyra, rekommenderar vi dig att börja göra det nu. 

På detta besök erbjuds du information om fosterdiagnostik. Innan besöket vill vi att du tittar på filmen som handlar om fosterdiagnostik som du hittar via länken nedan. 

Att läsa inför besöket

på 1177.se

på andra webbplatser

Graviditetsvecka 10-12

Till detta besök tar du med morgonurinprov. När du kommer tar vi blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt. Om det har gått mer än två och ett halvt år sedan du senast gjorde ett gynekologiskt cellprov, gör vi det vid detta besöket.

Vi fortsätter samtalet som vi påbörjade vid förra tillfället, om dig och din graviditet.

På besöket får du information och inloggning till vår digitala föräldrautbildning.

Gravida rekommenderas vaccination mot kikhosta. Det skyddar barnet mot kikhosta flera månader efter födseln. Det rekommenderas att du tar vaccinet mot kikhosta vid varje ny graviditet från och med graviditetsvecka 16, oavsett om du är vaccinerad tidigare i livet eller inte. Du bokar själv en tid för vaccination på din Vårdcentral och vaccinationen är kostnadsfri. 

Att läsa inför besöket

på 1177.se

på andra webbplatser

Graviditetsvecka 12-13, eventuell fosterdiagnostik - tidigt ultraljud eller KUB

Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret. All fosterdiagnostik är frivillig. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte. Din barnmorska bokar tid för dig.

Ultraljudsundersökningen tar ungefär 30 minuter. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Mer på 1177.se

Vecka 12 - Vaccination mot säsongsinfluensan

Från den 1 november 2022 kan du som är gravid boka vaccinationstid. För dig är vaccinationen kostnadsfri. Här kan du läsa mer om vaccination mot säsongsinfluensa och hur du gör för att boka.

Du som är gravid kan bli mer sjuk av influensa än du skulle ha blivit om du inte var gravid. Därför är rekommendationen att du vaccinerar dig mot influensa. Vaccinet ger också ditt barn ett bra skydd när hen är nyfödd.

Rekommendationen är att du vaccinerar dig efter graviditetsvecka 12. Du kan vaccinera dig tidigare om du samtidigt har en sjukdom som gör att du rekommenderas vaccin av den anledningen. Prata med en barnmorska om du har frågor.

Det finns inga risker med att du vaccinerar dig mot influensa om du är gravid eller om du ammar.

Mer information om vaccinationen

Graviditetsvecka 18-20, rutinultraljud RUL

Alla gravida erbjuds en ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-20. Ultraljudet visar hur länge graviditeten har pågått, om det finns fler än ett foster och hur fostret utvecklas.

Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret. All fosterdiagnostik är frivillig. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.

Din barnmorska bokar tid för dig.

Undersökningen tar ungefär 30 minuter. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Mer på 1177.se

Graviditetsvecka 24-25

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, tar vi blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi skickar nu in ditt intyg om graviditet (moderskapsintyg) till Försäkringskassan.

Vi påbörjar samtalet om dina tankar inför förlossning och amning som vi fortsätter med längre fram i din graviditet.

Att läsa inför besöket

på 1177

på andra webbplatser

Graviditetsvecka 28-29

Detta besök är ett viktigt besök för dig som väntar ditt första barn. På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud och kontrollerar livmoderns tillväxt. Vi tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi fortsätter samtala om dig och din graviditet.

Att läsa inför besöket

på 1177

på andra webbplatser

Graviditetsvecka 32

Detta besök bokas för dig som väntar ditt första barn. På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud och kontrollerar livmoderns tillväxt. Vi tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi fortsätter samtala om dig och din graviditet.

Att läsa på inför besöket

på 1177

Graviditetsvecka 34-35

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi meddelar din valda Barnavårdscentral, BVC, om ditt kommande barn.

Vi pratar om dina tankar inför förlossningen och gör en gemensam sammanfattning av graviditeten. Inför detta besök är det bra om du läst på och funderat över sidorna som finns om förlossning på 1177. Varje graviditet är unik och ibland görs en individuell planering inför förlossningen. 

Att läsa inför besöket

På 1177

På andra webbplatser

Länktips

 

Region Halland deltar i ett nationellt bristningsregister för att kunna ge bättre vård.

Graviditetsvecka 37

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi fortsätter samtalet om dig, din graviditet och dina tankar inför förlossningen.

Vi bokar in en tid för efterkontroll, 8-12 veckor efter förlossningen.

Det är bra att nu känna till att den förälder som inte föder barnet behöver göra en digital föräldraskapsbekräftelse någon av de första 14 dagarna efter att barnet är fött om ni inte är gifta. Bekräftelsen är viktig för att barnet juridiskt knyts även till föräldern som inte fött barnet. Bekräftelsen görs på Skatteverkets webbplats. Om ni är gifta med varandra (oavsett vilket kön ni har) behöver ni inte göra någon bekräftelse. 

Att läsa inför besöket

På 1177

På andra webbplatser

Graviditetsvecka 39

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Att läsa inför besöket

på 1177

Länktips

Graviditetsvecka 40

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Under detta besök gör vi en individuell planering och vid behov bokar vi in en tid för igångsättning.

Att sätta igång en förlossning tar olika lång tid och kan ibland ta flera dagar.

Att läsa inför besöket

på 1177

Efterkontroll, 8-12 veckor efter förlossningen

Du gör en efterkontroll hos din barnmorska på kvinnohälsovården 8-12 veckor efter förlossningen. Då får du tillfälle att prata om hur det är att ha blivit förälder, hur förlossningen varit och vi kan även prata om andra frågor du har.

Vid besöket görs en gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läker och hur knipförmågan är. Vid besöket pratar vi också om vilken preventivmedelsmetod som kan passa dig efter förlossningen.

Att läsa inför besöket

På 1177

på andra webbplatser

Till toppen av sidan