Olika sätt att föda barn

Igångsättning av förlossningen

Ibland måste en förlossning av olika anledningar hjälpas igång. Det kan till exempel vara för att graviditeten går över tiden eller för att du som är gravid får havandeskapsförgiftning. Det finns olika metoder för att starta igång en förlossning.

En igångsatt förlossning behöver inte skilja sig särskilt mycket från en förlossning som startat av sig själv.

Till toppen av sidan