Xarelto

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Xarelto är ett läkemedel som används för att motverka att blodproppar bildas i blodkärlen.

Läkemedlet används då det finns en ökad risk för att få blodpropp, till exempel efter operation för byte av höftled eller knäled. Den kan också användas för att förhindra blodproppar i hjärnan, som också kallas stroke, och andra blodkärl i kroppen om du har en viss form av oregelbunden hjärtrytm.

Läkemedlet kan också användas för att behandla och förebygga blodproppar i benen, så kallad djup ventrombos, eller i lungorna, så kallad lungemboli.

Xarelto används också tillsammans med andra läkemedel vid ett sjukdomstillstånd i hjärtat som kallas akut koronarsyndrom.

Xarelto tillhör läkemedelsgruppen blodförtunnande medel, som även kallas antikoagulantia. Det verksamma ämnet är rivaroxaban.

Xarelto finns som tabletter i styrkorna 2½, 10, 15 och 20 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Xarelto verkar genom att hämma ett ämne i blodet som medverkar till att blodet koagulerar, det vill säga levrar sig. På så sätt motverkas bildningen av blodproppar.

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj tabletten med ett glas vatten. Om du har svårt att svälja tabletten hel kan den krossas och blandas med lite vatten eller äppelmos precis innan du tar den.

Du kan ta läkemedlet i samband med måltid eller mellan måltider.

Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag för att få bästa effekt av behandlingen.

Dosering

Dosen är anpassad till dig när du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Efter en operation av höftleden eller knäleden är en vanlig dos 10 milligram en gång om dagen. Du ska ta den första tabletten 6-10 timmar efter operationen. Hur länge du ska ta Xarelto kan variera mellan två och fem veckor och beror på vilken operation du har genomgått.

För att förhindra blodproppar i hjärnan och andra blodkärl vid oregelbunden hjärtrytm är en vanlig dos 20 milligram en gång dagligen.

För att behandla blodpropp i benen eller lungorna är en vanlig dos 15 milligram två gånger om dagen under de första 3 veckorna, och därefter 20 milligram en gång om dagen.

Vid akut koronarsyndrom är en vanlig dos 2,5 milligram två gånger dagligen.

Oavsett vad du behandlas för så avgör din läkare hur länge du måste fortsätta med behandlingen..

Om du har glömt att ta en dos

Om du tar läkemedlet en gång om dagen och har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan att ta en tablett dagligen som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du tar 2,5 milligram och har glömt en dos tar du nästa dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du tar en 15 milligram två gånger dagligen och har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Ta inte mer än två tabletter under en dag. Om du glömt att ta en dos kan du ta två tabletter samtidigt för att få sammanlagt två tabletter (30 milligram) på en dag. Fortsätt nästa dag som vanligt.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 250 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Du ska inte använda Xarelto om du blöder mycket. Detsamma gäller om du har eller nyligen har haft någon sjukdom som gör att du blöder, till exempel magsår.

Eftersom Xarelto ökar risken för blödningar kan det påverka andra behandlingar du får. Berätta därför för läkare och tandläkare som du har kontakt med att du behandlas med ett blodförtunnande läkemedel.

Om du får en blödning som inte slutar eller om du känner dig ovanligt svag, trött, blek, yr och får ont i huvudet ska du genast kontakta läkare.

Du ska inte använda andra läkemedel som förhindrar blodproppar, förutom om du till exempel ska byta blodförtunnande behandling.

Sluta inte att ta läkemedlet utan att först rådgöra med en läkare. Risken för att du ska få en blodpropp ökar om du avbryter behandlingen.

Patientbricka

Du kan få en patientbricka och ett kort som visar att du behandlas med Xarelto. Brickan kan du ha runt halsen som säkerhet om du skulle råka ut för något som gör att du inte själv kan berätta det. Brickan och kortet får du på den mottagning där du behandlas.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte Xarelto tillsammans med

  • vissa läkemedel mot svampinfektioner
  • vissa läkemedel som påverkar immunförsvaret
  • vissa läkemedel mot hiv
  • vissa läkemedel mot epilepsi
  • vissa läkemedel mot tuberkulos
  • andra läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig
  • växtbaserade medel som innehåller johannesört..

Berätta för din läkare om du använder inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel, så kallade NSAID eller cox-hämmare, till exempel Treo, Ipren och Diklofenak.

Biverkningar

Eftersom läkemedlet påverkar blodets förmåga att levra sig finns en ökad risk för blödningar, till exempel blåmärken, näsblod eller blödning i magen eller tarmen.

En del personer kan må illa, få ont i magen, förstoppning eller diarré. Vissa kan få svullnad eller smärta i armar och ben, feber, lågt blodtryck eller utslag.

Graviditet och amning

Ta inte Xarelto om du är gravid eller ammar. Det finns en risk för att barnet påverkas. Om det finns en möjlighet att du kan bli gravid ska du använda tillförlitligt preventivmedel under tiden du tar läkemedlet. Om du blir gravid under behandlingstiden ska du rådgöra med din läkare.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Publicerad:
2016-12-16
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulrika Orrhede, läkare, specialist i internmedicin och blodsjukdomar, Höglandssjukhuset, Eksjö