Tradolan och Tradolan Retard

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Tradolan och Tradolan Retard är läkemedel som kan användas mot vissa typer av smärta. Det verksamma ämnet är tramadol. Det har delvis liknande effekt som morfin.

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination, så länge du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Recept och högkostnadsskydd

Tradolan finns som vanliga tabletter i styrkan 50 milligram. Tradolan Retard är långverkande så kallade depåtabletter som finns i styrkorna 100, 150 och 200 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, tramadol, ökar halten av ämnena noradrenalin och serotonin i hjärnan och ryggmärgen. Det kan göra att smärtsignalerna dämpas. När tramadol bryts ner i kroppen bildas en nedbrytningsprodukt som även har en morfinliknande effekt vilket kan påverka upplevelsen av smärta i hjärnan något.

Det dröjer ofta innan den smärtlindrande effekten kommer, därför fungerar tramadol mindre bra vid akut smärta efter en skada.

Den smärtlindrande effekten av tramadol ökar om man samtidigt tar läkemedel mot smärta som innehåller paracetamol eller så kallade cox-hämmare (NSAID), till exempel läkemedel som innehåller naproxen.

Hur tar man medicinen?

Tradolan tabletter sväljer man med ett halvt glas vatten.

Tradolan Retard depåtabletter måste sväljas hela tillsammans med vatten. Den här typen av tablett är utformad så att det verksamma ämnet ska komma ut i kroppen långsamt och ha jämn verkan under lång tid. Om man delar, krossar eller tuggar depåtabletten verkar läkemedlet för kraftigt och under för kort tid. Då ökar risken för biverkningar.

Man kan ta medicinen med eller utan mat.

Tradolan Retard är ljuskänsligt och depåtabletterna ska förvaras i ytterkartongen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Effekten av medicinen varierar och det är viktigt att man diskuterar med sin läkare och tillsammans hittar den dosering som fungerar bäst och ger så få biverkningar som möjligt.

En vanlig dos av Tradolan tabletter för vuxna och ungdomar över 12 år är 1 tablett 3 gånger om dagen. Man bör inte ta mer än 8 tabletter per dygn.

Tradolan Retard behöver man inte ta lika ofta eftersom de är långverkande. En vanlig dos för vuxna är 100 milligram 2 gånger om dagen, det vill säga med cirka 12 timmars mellanrum. Man bör inte ta mer än 400 milligram per dygn.

Om man är äldre och läkaren har bedömt att man behöver medicinen kan man få en lägre dos. Man ska inte ta mer än 300 milligram per dygn.

Viktigt

Det är viktigt att man diskuterar med sin läkare om medicinen inte ger önskad effekt.

Det finns en risk för att bli beroende av Tradolan och Tradolan Retard. Men när de används rätt, det vill säga vid smärttillstånd som de är avsedda för och ger en bra effekt på smärtan, är risken för beroende mindre. När medicinen används i berusningssyfte eller för att bli lugn är det stor risk att man blir beroende.

Man får så kallade abstinenssymtom om man slutar tvärt. Därför är det viktigt att man minskar dosen gradvis när man ska avsluta behandlingen. Abstinens kan yttra sig som oro, kallsvettning och diarré men är medicinskt ofarligt och går över på ett par veckor. Av sin läkare kan man få ett schema för hur man gradvis ska minska dosen för att kunna sluta utan att få alltför mycket abstinensbesvär.

Man ska alltid vara noga med att förvara sina mediciner så att ingen annan kommer åt dem och att inte ge dem till någon annan. Det är speciellt viktigt att tänka på när det gäller läkemedel som delvis liknar morfin på grund av risken för beroende.

Läs mer: Läkemedel vid långvarig smärta

Det verksamma ämnet tramadol har likheter med vissa läkemedel som används vid depression, och man bör inte blanda dessa två typer av läkemedel. Då kan den sammanlagda effekten bli för stark och man kan i vissa fall bli förvirrad, få påverkan på medvetandet och hög feber.

Alkohol, sömnmedel, smärtstillande medel eller andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet kan förstärka den dåsighet man kan känna när man tar tramadol.

Personer som har epilepsi bör undvika mediciner som innehåller tramadol eftersom det ökar risken för kramper.

Om man har oregelbunden hjärtrytm bör man undvika tramadol.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner samtidigt. Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel bör undvikas helt eftersom man inte vet om de påverkar Tradolan och Tradolan Retard. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

  • moklobemid, till exempel Aurorix, som används mot depression. Det ska gå minst två veckor efter det att man slutat ta moklobemid innan man börjar med Tradolan eller Tradolan Retard, så att allt moklobemid hinner försvinna ur kroppen
  • fluoxetin, paroxetin, sertralin, som används mot depression. Exempel på sådana mediciner är Fontex, Seroxat eller Zoloft
  • terbinafin, till exempel Lamisil, som används mot svampinfektion
  • fenobarbital, till exempel Fenemal, som används mot epilepsi.

Biverkningar

Om man börjar med en låg dos och sedan ökar dosen långsamt kan man ibland minska risken för biverkningar. Vissa biverkningar kan minska när man har använt medicinen en tid.

En del som använder medicinen kan må illa och kräkas, speciellt i början av behandlingen. Andra kan till exempel känna sig yra, dåsiga eller få ont i huvudet. Vissa kan få svettningar eller förstoppning. Äldre är särskilt känsliga för dessa biverkningar.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller tramadol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet. Exempel på andra läkemedel som innehåller tramadol är

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-04-06
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen.