Salmeterol

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet salmeterol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Serevent Diskus
  • Serevent Evohaler.

Vad är salmeterol?

Vad är salmeterol?

Salmeterol vidgar luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Salmeterol tillhör läkemedelsgruppen beta-2-stimulerande läkemedel.

Vid astma används salmeterol som underhållsbehandling, tillsammans med kortison som du andas in.

Läkemedlet används inte för att lindra akuta astmaanfall.

I vilka former finns salmeterol?

Salmeterol finns som

Du inhalerar läkemedlet, vilket innebär att du andas in det genom munnen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar salmeterol

Astma är en sjukdom i de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras.

När du har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas. Salmeterol verkar främst i luftrören genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där du får andnöd anfallsvis. Du blir andfådd, kan ibland få slemhosta och det kan väsa och pipa när vid andning. Läkemedlet kan lindra symtom som till exempel andnöd.

Salmeterol börjar verka inom 10-20 minuter och effekten varar i ungefär 12 timmar. Det ska därför inte tas vid akut astma. Läkemedlet kallas därför för en långverkande beta-2-stimulerare.

Fäll ihop

Hur använder jag salmeterol?

Hur använder jag salmeterol?

Inhalationspulver

När du andas in genom inhalatorn följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där det verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

En dosräknare visar hur många doser som finns kvar.

Inhalationssprej

När du andas in genom inhalatorn följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där det verkar.

Skaka flaskan innan du andas in läkemedlet. Då blandas innehållet ordentligt och du får i dig rätt mängd av det verksamma ämnet. Första gången du använder sprejen ska du spreja i luften en gång för att kontrollera att sprejmekanismen fungerar.

Om du har svårt att andas in läkemedlet kan du använda en andningsbehållare som du sprejar ditt läkemedel i. Sedan andas du in läkemedlet i lugn och ro genom munstycket. För riktigt små barn finns en mask till andningsbehållaren som gör det lättare att ge läkemedlet.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln, står också hur du ska förvara läkemedlet.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen varierar från person till person.

Inhalationspulver

En vanlig dosering för vuxna och barn över 6 år är 1 inhalation morgon och kväll.

Inhalationssprej

En vanlig dosering för barn över 4 år och vuxna är 2 inhalationer 2 gånger dagligen.

Om du skulle bli sämre kan du behöva ändra doseringen. Därför kan det vara bra att i förväg göra upp ett schema tillsammans med läkaren.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder salmeterol

Att tänka på när du använder salmeterol

Det är viktigt att du använder läkemedlet regelbundet för att den ska ge så bra verkan som möjligt. Även om du efter en tids medicinering känner dig bra eller bättre ska du inte sluta med läkemedlet utan att fråga läkaren.

Om du får en akut, svår astmaattack ska du använda ett snabbverkande astmaläkemedel.

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av läkemedlet uteblir eller minskar ska du omedelbart kontakta läkare. Du kan behöva annan behandling.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel få hjärtklappning, darrningar, muskelkramp och huvudvärk, speciellt i början av behandlingen. De här biverkningarna brukar försvinna när du tagit läkemedlet en tid.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller salmeterol och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller salmeterol tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Här kan du läsa om läkemedel som innehåller salmeterol och flutikason, som är ett kortison.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-08-08
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Almer, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö.