Mikonazol och hydrokortison i kombination

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnena mikonazol och hydrokortison finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Cortimyk
  • Daktacort.

Vad är mikonazol och hydrokortison?

Vad är mikonazol och hydrokortison?

Mikonazol och hydrokortison används vid svampinfektioner i huden med besvärande klåda.

I vilka former finns läkemedlet?

Läkemedlet finns som kräm och kan köpas receptfritt i mindre förpackningar för behandling av fotsvamp.

Så här fungerar mikonazol och hydrokortison

Svamp förekommer ofta på varma och fuktiga ställen som till exempel mellan tårna, på insidan av låren eller i ljumskarna. Svamp kan ge klåda, rodnad och fjällande hud.

Mikonazol verkar genom att påverka svampen så att den inte kan föröka sig.
Hydrokortison är ett milt verkande kortisonläkemedel som minskar inflammation och svullnad. Det dämpar också klåda.

Rådgör med läkare om du inte blir bättre inom en vecka.

Fäll ihop

Hur använder jag läkemedlet?

Hur använder jag läkemedlet?

När du behandlar fotsvamp ska du tvätta och torka fötterna noggrant innan du smörjer på krämen.

Det är bra att smörja in hela det angripna hudområdet och även den hud som finns runt omkring infektionen. Svampen kan finnas där även om det inte syns.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Smörj på ett tunt lager av krämen morgon och kväll. Krämen ska gnuggas in ordentligt i huden.

Fortsätt behandlingen ytterligare en vecka efter att symtomen försvunnit för att undvika att besvären kommer tillbaka. Använd inte krämen längre tid än 4 veckor utan att en läkare har rekommenderat det.

När klådan försvunnit kan du fortsätta behandlingen med svampmedel utan kortison.

Använd inte läkemedlet till barn under 10 år utan att en läkare har rekommenderat det.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder mikonazol och hydrokortison

Att tänka på när du använder mikonazol och hydrokortison

Även om besvären minskat kan svampen finnas kvar i huden. Om du avbryter behandlingen för tidigt, eller om du använder krämen oregelbundet, kan svampen börja föröka sig och infektionen kan då komma tillbaka.

Undvika att få krämen i ögonen.

Använd inte läkemedlet om huden är infekterad med virus, till exempel herpes, vattkoppor eller vissa bakterier, utan läkares ordination.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte använda smärtstillande läkemedel som innehåller fentanyl tillsammmans med läkemedlet.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av läkemedlet.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Smörj inte läkemedlet på brösten före amning.

Andra läkemedel som innehåller mikonazol eller hydrokortison

Det finns andra läkemedel som innehåller mikonazol eller hydrokortison var för sig. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag smörjer på flera preparat som innehåller samma verksamma ämne eftersom dosen då kan bli för hög. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på läkemedel som innehåller mikonazol är Daktar.

Här kan du läsa om läkemedel som innehåller hydrokortison.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-01-03
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge