Ketogan Novum

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Ketogan Novum är ett läkemedel som används mot vissa typer av svår smärta. Det tillhör gruppen morfinliknande läkemedel och det verksamma ämnet i medicinen är ketobemidon.

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination, så länge du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Recept och högkostnadsskydd

Ketogan Novum finns bland annat som tabletter i styrkan 5 milligram.
Ketogan Novum finns även som så kallad injektionsvätska, som kan tas som en spruta. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen verkar på olika nivåer i det centrala nervsystemet. Det verksamma ämnet i medicinen, ketobemidon, är ett kraftigt smärtstillande medel som minskar smärta genom att dämpa smärtimpulserna till hjärnan. Medicinen påverkar också upplevelsen av smärta, så att det onda inte känns lika obehagligt.

Tabletterna börjar verka efter tio minuter till en halvtimme. Den smärtstillande effekten finns ofta kvar i tre till fem timmar. Hur snabbt och hur länge medicinen verkar beror bland annat på hur stor dos man tar, hur man tar medicinen och om man tagit den tidigare.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletten med lite vatten.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är 1-3 tabletter var 3:e till 5:e timme, men det kan variera mycket mellan olika personer.

Viktigt

Om man tar Ketogan Novum tillsammans med alkohol ökar risken för andningsproblem. Därför ska man inte dricka alkohol samtidigt som man använder Ketogan Novum utan att först ha pratat med sin läkare.

Man ska inte använda medicinen om man har mycket segt slem i luftvägarna eller försämrad andningsförmåga.

Man ska rådgöra med läkare om man har någon lever- eller njursjukdom, skallskador eller lungor som fungerar sämre, till exempel astma. Vid hjärtsjukdom gäller samma sak. Man ska också vara försiktig vid orostillstånd som beror på att man är påverkad av alkohol eller sömnmedel.

Medicinen gör att mage och tarmar rör sig långsammare. Det orsakar ofta förstoppning. För att förebygga eller behandla lindrigare förstoppning kan man använda läkemedel som innehåller laktulos. Vid svårare förstoppning kan man använda preparat som innehåller natriumpikosulfat, till exempel Laxoberal. Dessa läkemedel kan köpas receptfritt. Man ska inte använda laxermedel som kallas bulkmedel, det vill säga fiberpreparat. De kan förvärra förstoppningen och i värsta fall orsaka stopp i tarmarna.

Medicinen ska inte kombineras med andra smärtlindrande mediciner utan att man först talat med sin läkare. Eftersom många smärtlindrande mediciner liknar varandra kan det leda till att den totala dosen blir för hög. En för hög dos kan vara farlig och ökar risken för biverkningar.

Det finns en risk för att bli beroende av Ketogan Novum. Men när den används rätt, det vill säga vid smärttillstånd som den är avsedd för och ger en bra effekt på smärtan, är risken för beroende mindre. När medicinen används i berusningssyfte eller för att bli lugn är det stor risk att man blir beroende.

Man får så kallade abstinenssymtom om man slutar tvärt. Därför är det viktigt att man minskar dosen gradvis när man ska avsluta behandlingen. Abstinens kan yttra sig som oro, kallsvettning och diarré men är medicinskt ofarligt och går över på ett par veckor. Av sin läkare kan man få ett schema för hur man gradvis ska minska dosen för att kunna sluta utan att få alltför mycket abstinensbesvär.

Man ska alltid vara noga med att förvara sina mediciner så att ingen annan kommer åt dem och att inte ge dem till någon annan. Det är speciellt viktigt att tänka på när det gäller morfinliknande läkemedel på grund av risken för beroende.

Det finns allvarlig risk för förgiftning om en person som inte är van tar en hög dos som en patient använder för långvarig kraftig smärta.

Läs mer: Läkemedel vid långvarig smärta

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner samtidigt. Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel bör undvikas helt eftersom man inte vet om de påverkar Ketogan Novum. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man bör inte ta Ketogan Novum samtidigt med

  • fenobarbital, till exempel Fenemal, eftersom det kan öka risken för andningsproblem.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel yrsel, illamående eller kräkningar. Andra kan drabbas av förstoppning, sänkt blodtryck eller att hjärtat slår långsammare. Vissa kan också bli upprymda, få svårare att andas eller få svårare att kissa.

Äldre är extra känsliga för biverkningar av detta läkemedel.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller ketobemidon. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller ketobemidon är Ketogan suppositorium, som även innehåller dimetylaminodifenylbuten, ett ämne som verkar kramplösande och som äldre kan vara extra känsliga för.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-10-19
Skribent och redaktör:

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen.