Ipratropium och salbutamol i kombination

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnena ipratropium och salbutamol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Combivent
  • Ipramol
  • Ipratropium/Salbutamol Orion
  • Ipratropium/Salbutamol Sandoz
  • Salipra
  • Sapimol.

Vad är ipratropiumbromid och salbutamol?

Vad är ipratropiumbromid och salbutamol?

Ipratropium och salbutamol vidgar luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Ipratropium är ett så kallat antikolinergt läkemedel och salbutamol tillhör läkemedelsgruppen beta-2-stimulerande läkemedel.

I vilka former finns ipratropiumbromid och salbutamol?

Läkemedlet finns som lösning för nebulisator.

Du inhalerar läkemedlet, vilket innebär att du andas in det genom munnen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Astma är en sjukdom i de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När du har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där du får andnöd anfallsvis. Du blir andfådd, kan få slemhosta och det kan väsa och pipa när du andas.

Läkemedlet kan lindra symtom som till exempel andnöd.

De båda ämnena som ingår i läkemedlet vidgar luftrören på olika sätt. Salbutamol verkar främst i luftrören genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas. Ipratropium dämpar vissa nervsignaler som påverkar luftrören att dra ihop sig. Då vidgas luftrören.

Fäll ihop

Hur använder jag ipratropium och salbutamol?

Hur använder jag ipratropium och salbutamol?

Lösning för nebulisator

Läkemedlet finns i endosbehållare och ska användas direkt efter att du har öppnat förpackningen.

Du andas in lösningen med hjälp av en apparat som kallas för nebulisator. Med hjälp av övertryck och speciella ventiler finfördelas vätskan till mycket små droppar. När dropparna andas in följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där den verkar.

För att du ska andas in rätt dos är det viktigt att följa bruksanvisningen för hur du ska inhalera. Sjukvårdspersonal visar hur du ska göra.

När du andas in läkemedlet är det viktigt att andas med jämna och lugna andetag genom nebulisatorns munstycke. Barn kan använda en ansiktsmask för att göra det lättare att klara av inandningen. Det är viktigt att masken sluter tätt.
På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln kan du också läsa hur du ska förvara läkemedlet.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen varierar från person till person. En vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är 1 endosbehållare 3-4 gånger om dagen.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder läkemedlet

Att tänka på när du använder läkemedlet

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av läkemedlet uteblir eller minskar ska du omedelbart kontakta läkare. Du kan behöva annan behandling.

Undvik att få läkemedlet i ögonen. Om det av misstag har kommit in i ögonen, bör du skölja ögonen med vatten eftersom du kan riskera att få ögonbesvär som till exempel smärta och ökat tryck i ögat. Detta gäller speciellt om du har trångvinkelglaukom, en form av grön starr. Får du trots det besvär med ögonen, kontakta ögonläkare.

Om du lider av en viss typ av hjärtmuskelsjukdom skall du inte använda läkemedlet.

Berätta för läkaren som skriver ut läkemedlet om du har någon annan sjukdom som till exempel hjärtsjukdom eller prostatabesvär.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte ipratropium tillsammans med tiotropiumbromid utan att först ha talat med din läkare. Tiotropiumbromid finns i läkemedlet Spiriva och Spiriva Respimat. Läkemedlen liknar varandra och gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar.

Biverkningar

En del som använder läkemedlet kan få biverkningar som till exempel huvudvärk, hjärtklappning eller må illa. Andra kan få hosta, bli hesa eller få svårt att ställa in synskärpan. Det beror på att ögats lins kan påverkas av läkemedlet så att den inte hinner ställa om mellan att se på nära och på långt håll lika snabbt som vanligt. Det är en alldeles ofarlig biverkning och går alltid över.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller ipratropiumbromid eller salbutamol var för sig. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Här kan du läsa om läkemedel som innehåller ipratropiumbromid.

Här kan du läsa om läkemedel som innehåller salbutamol.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-01-10
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Almer, läkare, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö.