Insulin - medellångverkande med snabbt insättande verkan, humant

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller både medellångverkande och snabbverkande humant insulin finns under flera olika namn.

Exempel är

  • Insuman Comb 25
  • Insuman Comb 25 SoloStar.

Vad är insulin?

Vad är insulin?

Insulin tas som sprutor och används framför allt vid typ 1-diabetes, när kroppen har slutat att producera eget insulin. Ibland kan det också användas vid typ 2-diabetes när behandling med tabletter inte räcker.

Humant insulin är detsamma som kroppens eget insulin. 

Blandinsuliner finns i olika förpackningar:

  • cylinderampuller som används tillsammans med ett injektionshjälpmedel, en så kallad insulinpenna
  • förfyllda insulinpennor (SoloStar).

Läkemedel som innehåller insulin är receptbelagda.

Så här fungerar insulin

Socker transporteras med blodet till kroppens olika organ, och fungerar där som energikälla i cellerna. För att sockret ska kunna gå över från blodet in i cellerna behövs hormonet insulin. Om det finns för lite insulin stannar sockret kvar i blodet. Det leder till högt blodsocker och att cellerna får för lite energi. Om du har typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin. Om du har typ 2-diabetes är cellerna mindre känsliga för insulin, och det insulin som kroppen tillverkar räcker inte till.

Medicinen gör att socker kan transporteras från blodet in i kroppens olika celler. 

Med blandinsulinet kommer effekten efter 30-60 minuter. Det har störst effekt efter 2-4 timmar, och effekten sitter i under 12-19 timmar. Men effekten varierar mycket från person till person och beror bland annat på vilken typ av diabetes du har, hur stor dos du har tagit och var på kroppen du tagit sprutan.

Fäll ihop

Hur använder du insulinet?

Hur använder du insulinet?

Gör så här

Blandinsulin är en grumlig vätska som du tar med en spruta under huden. Använd bara läkemedlet om det har förvarats på rätt sätt och om vätskan är vit och grumlig.

Sjukvårdspersonal visar hur du ska ta sprutan och hur insulinpennan fungerar. Du bör också noga läsa den information som följer med läkemedelsförpackningen.

Innan du sprutar in vätskan ska den blandas ordentligt så att den blir jämnt vit och grumlig. Annars finns risk för att du får fel dos. Skaka inte läkemedlet, utan blanda genom att rulla och vända förpackningen.

Sprutan tas under huden, vanligen på låren eller magen. Genom att ta sprutan på olika ställen varje gång undviker du att få knölar i huden. 

Ta sprutan 30-45 minuter före en måltid. 

Förvara insulinet i kylskåp tills det ska användas. Insulin får inte frysas så lägg det inte nära kylelementet. När du har börjat använda en cylinderampull eller förfylld penna ska den förvaras i rumstemperatur och är då hållbar i fyra veckor.

Skydda insulinet från ljus. Ljus gör att insulin bryts ner och blir mindre effektivt. Förvara de förfyllda pennorna och pennor med en cylinderampull i med skyddshuven påsatt.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är två gånger per dygn, vanligen till frukost och middag.

Fäll ihop

Att tänka på när du tar insulin

Att tänka på när du tar insulin

Viktigt

Det är viktigt att insulindosen är lagom i förhållande till hur mycket du äter och hur mycket energi du gör av med, till exempel genom motion och kroppsarbete. Vid för låg insulindos stiger blodsockret, hyperglykemi, och vid för hög insulinmängd sjunker blodsockret, hypoglykemi.

Om du känner hunger, matthet, svettningar, oro eller får darrningar, huvudvärk och blir blek kan det vara tecken på att blodsockret blivit lågt. De här symtomen kallas insulinkänning och försvinner oftast ganska snabbt om du äter något sött, till exempel druvsocker, sockerbitar eller något annat med mycket socker i. Även ett glas mjölk kan hjälpa. Tänk på att alltid ha med druvsockertabletter eller sockerbitar.

Var försiktig vid bilkörning om du vet med dig att du ofta får lågt blodsocker. Anledningen är att reaktionsförmågan och synskärpan blir sämre vid lågt blodsocker.

Vid utlandsresa ska du tänka på att tidsskillnader mellan länder kan innebära att du måste ta läkemedlet och äta på andra tider än när du är hemma.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som är kopplade till en alltför kraftig sänkning av blodsockret, en insulinkänning.

Graviditet och amning

Du kan använda humant insulin när du är gravid eller ammar men dosen kan behöva ändras.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-03-28
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Eva Andersén-Karlsson, läkare, specialist i internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm