Hydroklortiazid och amilorid i kombination

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnena hydroklortiazid och amilorid och finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Amiloferm
  • Amiloferm mite
  • Normorix
  • Normorix mite
  • Sparkal
  • Sparkal mite.

Vad är hydroklortiazid och amilorid?

Vad är hydroklortiazid och amilorid?

Hydroklortiazid och amilorid används vid högt blodtryck. Läkemedlet är också ett vätskedrivande medel, så kallat diuretika, som används vid ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen.

Hydriklortiazid tillhör läkemedelsgruppen vätskedrivande medel, som också kallas diuretika, och amilorid tillhör läkemedelsgruppen kaliumsparande diuretika.

I vilka former finns hydroklortiazid och amilorid?

Läkemedlet finns som tabletter i två olika styrkor; 50 milligram hydroklortiazid/5 milligram amilorid och 25 milligram hydroklortiazid/2,5 milligram amilorid (mite). Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Den huvudsakliga beståndsdelen är hydroklortiazid. Det är ett ämne som har en mild och jämn vätskedrivande verkan. Det vidgar blodkärlen och minskar mängden vatten i kroppen. Då sjunker blodtrycket. Båda styrkorna används för att sänka blodtrycket.

Den vätskedrivande effekten av den lägre styrkan är liten. Därför används oftast den högre styrkan för att även få en vätskedrivande verkan. Det kan behövas om du har överskott av vatten i kroppen, till exempel på grund av hjärtsvikt. Läkemedlet gör då att du kissar mer än vanligt. På så sätt blir kroppen av med överskottet på vatten. Det avlastar hjärtat.

Samtidigt med vattnet utsöndras även ökade mängder av olika salter i urinen, bland annat kalium. Det kan orsaka kaliumbrist. Därför ingår också amilorid, som minskar utsöndringen av kalium. Det gör att du inte behöver ta några kaliumtabletter samtidigt.

Blodtrycket sänks oftast maximalt först efter några veckor. Den ökade urinutsöndringen kommer däremot efter drygt en timme och varar cirka tolv timmar. Det kan göra att du måste gå på toaletten oftare.

Fäll ihop

Hur använder jag hydroklortiazid och amilorid?

Hur använder jag hydroklortiazid och amilorid?

Svälj tabletten med lite vatten.

Det är bra att ta vätskedrivande läkemedel på morgonen, men i de flesta fall går det att ta läkemedlet när det passar den egna dygnsrytmen bäst. Därför går det oftast att tillfälligt ändra tidpunkten för när du tar tabletterna om du behöver gå ut och vara borta några timmar. Men diskutera gärna detta med din läkare först.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är en tablett på morgonen.

Om du har glömt att ta tabletten på morgonen går det bra att ta den senare under dagen. För att nattsömnen inte ska bli störd av extra toalettbesök bör du däremot inte ta den senare än mitt på dagen. Om du har inte har tagit tabletten på en hel dag bör du fortsätta nästa dag enligt doseringsanvisningen på etiketten. Ta inte några extra doser.

Fäll ihop

Att tänka på när du tar hydroklortiazid och amilorid

Att tänka på när du tar hydroklortiazid och amilorid

Använd inte läkemedlet om du har gikt.

Avbryt inte långtidsbehandling utan att först ha kontaktat den läkare som skrivit ut receptet.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska vanligtvis inte använda kaliumtabletter tillsammans med läkemedlet, eftersom amilorid minskar utdrivningen av kalium. Då kan du få för mycket kalium i kroppen. Exempel på läkemedel med kalium är Kaleorid.

Använd inte heller läkemedlet tillsammans med andra kaliumsparande läkemedel, som till exempel de som innehåller spironolakton eller amilorid.

Berätta för läkaren att du använder läkemedlet om du ska röntgas eller göra någon form av tarmundersökning och därför behöver använda särskilda laxermedel.

Berätta för läkaren om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren, Treo och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

Risken för biverkningar är vanligen mindre om du använder den lägre dosen.

En del personer kan få till exempel huvudvärk, trötthet, yrsel eller muskelsvaghet. Vissa kan tappa aptiten, må illa, få diarré eller ont i magen. Några kan få hudutslag eller svårigheter att andas. Kontakta läkare om besvären inte går över.

Kontakta läkare om du får giktbesvär, med till exempel värk i en tå.

Om du har diabetes och själv mäter blodsockret kan du upptäcka att läkemedlet ökar blodsockret något, i varje fall i början av behandlingen. Råd om detta lämnas av den sköterska eller läkare som du har kontakt med när det gäller din diabetes.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Ett av de verksamma ämnena passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Mjölkmängden kan också minska.

Andra läkemedel som innehåller hydroklortiazid eller amilorid

Det finns andra läkemedel som innehåller hydroklortiazid eller amilorid, antingen som enda verksamma ämne eller tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-08-18
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna