Budesonid och formoterol i kombination

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnena budesonid och formoterol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Bufomix Easyhaler
  • DuoResp Spiromax
  • Symbicort sprej
  • Symbicort Turbuhaler
  • Symbicort mite Turbuhaler
  • Symbicort forte Turbuhaler.

Vad är budesonid och formoterol?

Vad är budesonid och formoterol?

Budesonid och formoterol används regelbundet vid astma och ibland vid KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Formoterol vidgar luftrören och är ett så kallat beta-2-stimulerande läkemedel. Budesonid dämpar och förhindrar inflammation i luftvägarna. Budesonid tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider som oftast bara kallas för steroider eller kortisonläkemedel.

I vilka former finns läkemedlet?

Budesonid och formoterol finns som inhalationspulver och som inhalationsprej, vilket innebär att du andas in läkemedlet genom munnen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedelet

Astma är en sjukdom i de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När du har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas. Luftrörens slemhinnor blir också inflammerade.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där du får andnöd anfallsvis. Du blir du andfådd, kan ibland få slemhosta och det kan väsa och pipa vid andning.

Det ena verksamma ämnet, formoterol, verkar främst i luftrören genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas. Effekten kommer inom 1-3 minuter efter inhalation och varar i minst 12 timmar.

Budesonid, som är det andra verksamma ämnet, motverkar inflammationen i luftrören och läker irriterad vävnad. Genom att minska inflammationen kan du förebygga astmaattacker och lindra besvären vid KOL. Kortison botar inte astma eller KOL, men det dämpar inflammationen och sjukdomen lugnar ner sig när det gäller astma ofta avsevärt. Full effekt av budesonid får du efter några dagars eller veckors behandling.

Kortison som du andas in har inte någon snabb effekt utan ska vid astma tas varje dag under en längre period för att ge effekt. Många med astma kan då leva i stort sett som vanligt.

Läkemedlet är inte lika effektiv vid KOL som vid astma och rekommenderas bara för dagligt bruk om du har tydliga besvär.

Fäll ihop

Hur använder jag budesonid och formoterol?

Hur använder jag budesonid och formoterol?

Läkemedlet drivs med inandningsluften. När du andas in genom inhalatorn följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där det verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

Det är inte säkert att du märker att du andas in läkemedlet eftersom du andas in så lite läkemedel varje gång. Om du följer bruksanvisningen i bipacksedeln så kan du ändå vara säker på att du har fått i dig hela dosen. Där kan du också läsa hur du förvarar läkemedlet.

Det finns en viss risk att få svampinfektion i munnen. Skölj därför munnen med vatten när du har tagit läkemedlet.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Läkemedlen kan användas på två olika sätt, beroende på vad läkaren rekommenderar.

Du kan använda läkemedlet endast som underhållsmedicin tillsammans med ett annat läkemedel som endast tas vid behov för att snabbt lindra astmabesvär. Det innebär att du har två olika inhalatorer för din behandling av astma.

Men du kan också använda läkemedlet både som underhållsläkemedel och som läkemedel som tas vid behov för snabb lindring av besvären med astma. Det innebär att du har en och samma inhalator för din behandling av astma. Denna modell för behandling har inte provats hos barn och ungdomar under 18 år.

Symbicort mite Turbuhaler, Bufomix Easyhaler 80/4,5 mikrogram

En vanlig underhållsdosering för vuxna är 1-2 inhalationer 1-2 gånger per dygn. Du kan dessutom vid behov ta 1 inhalation och maximalt 6 inhalationer vid samma tillfälle.

Om du enbart använder Symbicort mite Turbuhaler vid behov bör du i regel inte ta mer än 8 inhalationer per dygn, men du kan ta upp till 12 inhalationer per dygn under en begränsad tid. Kontakta din läkare ifall du behöver ta fler än 8 inhalationer per dygn under en längre tid.

En vanlig dosering vid underhållsbehandling för barn 6-11 år vid astma är 2 inhalationer 1-2 gånger per dygn. Ungdomar 12-17 år tar 1-2 inhalationer 1-2 gånger per dygn.

Symbicort, Symbicort Turbuhaler, Bufomix Easyhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram, DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram

En vanlig underhållsdosering för vuxna vid astma är 1-2 inhalationer 1-2 gånger per dygn. Du kan dessutom vid behov ta 1 inhalation och maximalt 6 inhalationer vid samma tillfälle.

Om du enbart använder Symbicort Turbuhaler vid behov bör du i regel inte ta mer än 8 inhalationer per dygn, men du kan ta upp till 12 inhalationer per dygn under en begränsad tid. Kontakta din läkare ifall du behöver ta fler än 8 inhalationer per dygn under en längre tid.

En vanlig dosering vid underhållsbehandling för ungdomar 12-17 år är 1-2 inhalationer 1-2 gånger per dygn.

Vid KOL är en vanlig dos 2 inhalationer 2 gånger per dygn.

Symbicort forte Turbuhaler, Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram, DuoResp Spiromax 320 mikrogram/9 mikrogram

En vanlig dosering vid astma för vuxna är 1-2 inhalationer 1-2 gånger per dygn. För ungdomar 12-17 år är en vanlig dosering 1 inhalation 1-2 gånger per dygn. Vid KOL är en vanlig dosering 1 inhalation 2 gånger per dygn.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder budesonid och formoterol

Att tänka på när du använder budesonid och formoterol

Det är viktigt att du använder läkemedlet regelbundet för att den ska ge så bra effekt som möjligt. Även om du efter en tids medicinering känner dig bättre eller bra ska du inte sluta med läkemedlet utan att fråga läkaren. Du kan annars få mer besvär av sjukdomen.

I början av behandlingen kan du få hjärtklappning och darrningar. Det är ofarligt och övergående.

Om du får en akut, svår astmaattack ska du använda ett snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel. Om sjukdomen förvärras eller om effekten av läkemedlet uteblir eller minskar ska du omedelbart kontakta läkare. Då kan du behöva annan behandling.

Om du brukar ta luftrörsvidgande läkemedel precis före ansträngning ska du använda ett snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Många som använder läkemedlet kan få hjärtklappning och darrningar, speciellt i början av behandlingen. Du kan också få muskelkramp och huvudvärk. De här biverkningarna brukar försvinna när läkemedlet används en tid. En del personer som använder läkemedlet kan till exempel få hosta eller känna sig hesa och irriterade i halsen. Andra kan få svampinfektion i munnen eller svalget, men du kan undvika detta genom att skölja munnen med lite vatten efter varje inhalation.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena

Det finns andra läkemedel som innehåller budesonid och formoterol. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Här kan du läsa om läkemedel som innehåller budesonid.

Här kan du läsa om läkemedel som innehåller formoterol.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-08-08
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Almer, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö.