Atorvastatin

Skriv ut (ca 3 sidor)

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet atorvastatin används vid höga blodfetter. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner.

Skriv ut

Atorvastatin finns under flera olika namn, från olika tillverkare. Här är några exempel:

 • Atorbir
 • Atorvastatin Actavis
 • Atorvastatin Bluefish
 • Atorvastatin Krka
 • Atorvastatin Mylan
 • Atorvastatin Orion
 • Atorvastatin Ranbaxy
 • Atorvastatin Teva
 • Atorvastatin Xiromed
 • Lipistad
 • Lipitor.

Vad är atorvastatin?

Vad är atorvastatin?

Atorvastatin används för att behandla höga blodfetter. För höga halter av skadliga blodfetter medverkar till sjukdomar i hjärta och kärl. Du får läkemedlet när det inte har räckt med att förändra din livsstil för att minska mängden skadliga blodfetter. Du kan också få atorvastatin om du har en ökad risk för hjärtsjukdom även om halten av skadliga blodfetter inte är förhöjd.

I vilka former finns läkemedlet?

Läkemedel som innehåller atorvastatin finns som tabletter i styrkorna 10, 20, 40 och 80 milligram och som tuggtabletter i styrkorna 10 och 20 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Fäll ihop

Så här fungerar atorvastatin

Så här fungerar atorvastatin

För höga halter av skadliga blodfetter kan orsaka så kallad åderförfettning eller åderförkalkning. Det innebär att blodfetterna har lagrats i blodkärlens väggar så att blodkärlen har blivit stela och trånga. Då ökar risken för olika sjukdomar i hjärta och kärl, till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.

Det finns olika typer av fetter i blodet. De som brukar kontrolleras är LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. LDL brukar kallas det skadliga kolesterolet och är det blodfett som är den viktigaste orsaken till åderförfettning. HDL brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Även höga halter av triglycerider bidrar till ökad åderförfettning.

Atorvastatin sänker det totala kolesterolvärdet. Framför allt minskar det skadliga kolesterolet LDL, men även triglycerider minskar. Halten av det nyttiga kolesterolet HDL ökar något.

Halten av blodfetter påverkas inom två veckor. Maximal sänkning av blodfetterna kommer efter ungefär fyra veckor. Du känner inte själv av förändringen, utan effekten på blodfetterna kan bara kontrolleras genom blodprov.

Fäll ihop

Hur använder jag atorvastatin?

Hur använder jag atorvastatin?

Du kan ta atorvastatin när som helst under dagen, med eller utan mat.

Fortsätt att följa de kostråd du har fått och ät mat som hjälper till att hålla blodfetterna nere, även när du tar atorvastatin.

Du bör undvika att dricka grapefruktjuice samtidigt som du tar atorvastatin. Grapefruktjuice kan öka mängden av det verksamma ämnet i blodet, vilket i sin tur kan öka risken för biverkningar.

Fäll ihop

Dosering

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos i början av behandlingen är 10 milligram om dagen. Om det behövs ökar läkaren dosen gradvis med minst fyra veckors mellanrum. Dosen kan ibland behöva höjas upp till 20 eller 40 milligram, men bara sällan till 80 milligram om dagen.

Glömd dos

Om du har glömt att ta en dos ska du ta läkemedlet som vanligt nästa gång det är dags. Du ska inte ta någon extra dos.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder atorvastatin

Att tänka på när du använder atorvastatin

Du ska inte använda atorvastatin om du har en leversjukdom, muskelsjukdom eller dricker mycket alkohol.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen på egen hand, utan att kontakta din läkare. Om du slutar ta läkemedlet kommer kolesterolvärdet att stiga igen.

Fäll ihop

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Undvik att ta följande läkemedel när du använder atorvastatin:

 • Läkemedel mot svampinfektioner som innehåller posakonazol, till exempel Noxafil.
 • Vissa läkemedel mot hiv eller hepatit C.
 • Medel som innehåller johannesört.

Det är särskilt viktigt att läkaren känner till om du behandlas med vissa andra blodfettssänkande medel eftersom risken för muskelbiverkningar då kan öka. Det gäller framförallt gemfibrozil som ingår i till exempel Lopid.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

En del kan få magbesvär som förstoppning, gaser i magen, diarré, illamående eller ont i magen. Vissa kan få ont i huvudet, ont i ryggen eller ledvärk. Några kan få allergiska reaktioner, inflammation i näsans slemhinna, näsblödning eller ont i halsen.

En annan biverkning som kan förekomma är lindriga muskelsmärtor. Det är ofarligt men kan göra att dosen behöver sänkas.

En mycket sällsynt men allvarlig biverkan är muskelsönderfall. Kontakta din läkare om du får svår muskelvärk som inte går över inom några dagar, särskilt om du också har feber.

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

Du bör inte använda läkemedlet när du är gravid eller ammar. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet. Det är inte heller klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Andra läkemedel som innehåller atorvastatin och annat verksamt ämne

Andra läkemedel som innehåller atorvastatin och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller atorvastatin tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel är Atozet, som även innehåller ezetimib, ett annat blodfettsänkande ämne.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-06-26
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter M Nilsson, professor, läkare, specialist i allmänmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Malmö