Atenolol

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet atenolol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Atenolol Accord
  • Atenolol Actavis
  • Atenolol Mylan
  • Atenolol Orifarm
  • Atenolol Sandoz
  • Atenolol Takeda
  • Atenolol Teva
  • Tenormin.

Vad är atenolol?

Vad är atenolol?

Atenolol används bland annat vid högt blodtryck, som förebyggande behandling av kärlkramp och efter hjärtinfarkt för att skydda hjärtat mot en ny infarkt. Atenolol kan också användas vid vissa typer av oregelbunden hjärtrytm.

Atenolol tillhör läkemedelsgruppen betablockerare.

I vilka former finns atenolol?

Atenolol finns som tabletter i styrkorna 25, 50 och 100 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som frisätts när kroppen utsätts för stress, till exempel vid fysisk eller psykisk ansträngning. När halten av dessa hormoner ökar i blodet stiger blodtrycket.

I kroppens blodkärl och i hjärtat finns mottagare för adrenalin och noradrenalin, så kallade beta-receptorer, som hjälper till att reglera blodtrycket. Beta-blockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att hormonerna inte kan utöva sin fulla effekt på dem. På så sätt dämpas hormonernas naturliga effekter i kroppen.

När adrenalin och noradrenalin hindras från att verka fullt ut på hjärtat och i blodkärlen, blir rytmen långsammare. Kraften i hjärtats slag dämpas något. Hjärtat får då lättare att arbeta och behöver mindre syre. Beta-blockerare sänker på så sätt blodtrycket och minskar risken för kärlkrampsanfall.

Det finns olika sorters beta-receptorer i kroppen, till exempel i hjärtat, i blodkärlen och i luftvägarna. Atenolol verkar specifikt på de beta-receptorer som finns i hjärtat och kallas därför för en selektiv beta-blockerare. De selektiva beta-blockerarna påverkar inte andningsvägarna riktigt lika mycket som de så kallade icke-selektiva betablockerarna.

Atenolol börjar verka efter två till fyra timmar och effekten varar i minst tjugofyra timmar.

För det mesta märker du inte själv läkemedlets effekt på hjärtat och blodtrycket.

Fäll ihop

Hur använder du atenolol?

Hur använder du atenolol?

Svälj tabletterna med lite vatten.

Dosering

Dosen av ett receptbelagdt läkemedel är anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Atenolol tas vanligen en eller två gånger om dagen. En vanlig dos vid kärlkramp och oregelbunden hjärtrytm är 50-100 milligram om dagen. Efter hjärtinfarkt är 100 milligram om dagen en vanlig dosering. Vid högt blodtryck är en vanlig dosering 50 milligram en gång om dagen.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder atenolol

Att tänka på när du använder atenolol

Använd inte atenolol om du har obehandlad hjärtsvikt, lågt blodtryck, långsam hjärtrytm eller svår rubbning av blodcirkulationen.

Om du har astma eller andra besvär av trånga luftrör ska du berätta det för läkaren innan du påbörjar behandlingen.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med ett beta-blockerande läkemedel. Gör du det kan blodtrycket höjas plötsligt och du kan få ett kärlkrampsanfall. Behandlingen ska alltid avslutas stegvis och i samråd med läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte ta Verapamil, Isoptin eller Cardizem, som används mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck, tillsammans med atenolol.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel bli trötta, få kalla händer eller kalla fötter. En del kan bli illamående eller få diarré.

Eftersom beta-blockerare fungerar som en skyddande broms på hjärtat och sänker pulsen, kan du märka att du orkar mindre vid ansträngning. Men att hjärtat slår långsammare är ett av behandlingens mål, och alltså en naturlig följd av behandlingen.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta den läkare som skrev ut receptet. Ibland kan det räcka med att byta preparat inom gruppen beta-blockerare eller få dosen ändrad, för att biverkningarna ska minska.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-06-12
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm