Amilorid Mylan

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Amilorid Mylan är ett läkemedel som används som tillägg till behandling med vätskedrivande mediciner för att motverka den kaliumbrist dessa mediciner kan orsaka.

Vätskedrivande läkemedel, som även kallas diuretika, används bland annat vid ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen, och vid högt blodtryck.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen kaliumsparande diuretika. Det verksamma ämnet är amilorid.

Recept och högkostnadsskydd

Amilorid Mylan finns som tabletter i styrkan 5 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 250 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Du kan få för mycket vätska i kroppen av många orsaker, till exempel hjärtsvikt. Läkemedlet är vätskedrivande. Förutom vatten driver läkemedlet också ut salter i urinen. Det kan orsaka brist på bland annat kalium. Denna påverkan på saltbalansen ökar när dosen ökar.

Amilorid gör så att njurarna utsöndrar mindre kalium, och även mindre magnesium, än vanligt. I kombination med vissa vattendrivande läkemedel sparar amilorid kalium åt kroppen. Du behöver då inte ta extra kalium. Amilorid är dessutom milt vätskedrivande.

Hur tar du läkemedlet?

Svälj tabletten med lite vatten.

Dosering

Dosen av ett receptbelagdt läkemedel är anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är en tablett på morgonen, tillsammans med andra vätskedrivande läkemedel.

Om du har glömt att ta tabletten på morgonen går det bra att ta den senare under dagen. Om du inte har tagit tabletten under en hel dag bör fortsätta nästa dag enligt doseringsanvisningen på etiketten. Ta inte några extra doser.

Viktigt

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte använda amilorid tillsammans med läkemedel som innehåller kalium eftersom medicinen minskar utdrivningen av kalium. Då kan du få för mycket kalium i kroppen. Exempel på läkemedel med kalium är Kaleorid.

Du ska inte heller använda amilorid samtidigt med andra kaliumsparande läkemedel, till exempel

  • läkemedel som innehåller spironolakton, till exempel Aldactone
  • kombinationsläkemedel som innehåller amilorid, till exempel Normorix och Sparkal.

Biverkningar

En del personer kan få till exempel diarré, kräkningar, aptitlöshet eller trög mage. Vissa kan få besvär som till exempel trötthet, muskelsvaghet, muskelkramper eller huvudvärk.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller amilorid. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Det finns så kallade kombinationspreparat som innehåller amilorid tillsammans med det vätskedrivande ämnet hydroklortiazid, till exempel

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-08-17
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna