Alendronsyra

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet alendronsyra finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Alenat Veckotablett
  • Alendronat Arrow
  • Alendronat Aurobindo Veckotablett
  • Alendronat Bluefish Veckotablett
  • Alendronat Mylan Veckotablett
  • Alendronat Orifarm Veckotablett
  • Alendronat STADA
  • Fosamax Veckotablett.

Vad är alendronsyra?

Vad är alendronsyra?

Alendronsyra används vid benskörhet och därmed minskar risken för benbrott, så kallade frakturer. Alendronsyra kan också användas för att förebygga benskörhet som kan uppstå om du använder kortisonläkemedel, eller andra läkemedel som kan påverka skelettet, under längre tid.

Läkemedlet tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater.

Så här fungerar alendronsyra

Benen i skelettet är levande vävnad som ständigt bryts ner och byggs upp. Hos en frisk vuxen människa finns en balans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben. Om du har benskörhet är balansen rubbad så att mer ben bryts ned än vad som byggs upp. Benen i kroppen blir då porösa och svaga och risken för benbrott ökar.

Alendronsyra binds till skelettet och påverkar de celler i skelettet som bryter ner benvävnad. Det leder till att nedbrytningen av ben minskar och skelettet blir mer hållfast.

För att stärka benvävnaden behöver du tillskott av kalcium och vitamin D. Därför kompletteras behandlingen i regel med läkemedel som innehåller kalcium och vitamin D.

I vilka former finns alendronsyra?

Alendronsyra finns som tabletter i styrkan 70 milligram, som är en veckotablett. Alendronsyra finns också i styrkan 10 milligram som tas dagligen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Fäll ihop

Hur använder jag alendronsyra?

Hur använder jag alendronsyra?

Effekten av alendronsyra minskar om du tar det samtidigt med mat, dryck eller andra läkemedel. Därför är det viktigt att noga följa anvisningarna om hur läkemedlet ska tas, och att inte äta eller dricka något annat än kranvatten samtidigt som du tar alendronsyra.

Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med ett glas kranvatten.

Ta alendronsyra på fastande mage när du har stigit upp på morgonen. Sitt eller stå när du tar alendronsyra och förbli sedan i upprätt ställning i minst 30 minuter. Först därefter kan du äta eller dricka något. Ligg inte ner förrän du har ätit dagens första måltid.

Att du ska stå eller sitta upp beror på att alendronsyra kan irritera slemhinnan i svalget och matstrupen. Därför är det viktigt att tabletten snabbt kommer ner i magsäcken.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosen är en veckotablett som du tar en gång i veckan, på samma veckodag. Eller så är dosen en tablett som du tar en gång om dagen.

Läkemedlet ska inte användas av barn eller ungdomar.

Om du har glömt att ta en veckodos kan du ta den på morgonen dagen efter du upptäckt misstaget. Sedan återgår du till att ta läkemedlet på den veckodag du brukar ta den.

Om du har glömt att ta en tablett ska du fortsätta att ta den som vanligt nästa dag, enligt doseringsanvisningen på etiketten.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder alendronsyra

Att tänka på när du använder alendronsyra

Om du har för låg halt kalcium i blodet, så kallad hypokalcemi, behöver du ofta undersökas och behandlas innan det går att avgöra om du kan använda läkemedlet.

Du bör inte använda läkemedlet om du, på grund av till exempel sjukdom eller skada, inte kan stå eller sitta upp i 30 minuter

Du bör inte använda läkemedlet om du har skador eller sjukdomar i matstrupen som gör att du har svårt att svälja, om du har en njurskada eller om njurarna fungerar dåligt.

Berätta för din läkare om du har magsårsliknande problem, om du har haft magsår tidigare eller om du har genomgått en operation i magen eller tarmarna.

Om du behandlas med alendronsyra ska du berätta det för din tandläkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Om du använder andra läkemedel än alendronsyra ska dessa tas vid en annan tidpunkt på dagen. Andra läkemedel kan tas efter frukosten, minst 30 minuter efter det att du tagit alendronsyra.

Om du behöver kalciumtabletter är det vanligt att ta dem och alendronsyra enligt ett särskilt schema som görs upp tillsammans med läkaren.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan känna av biverkningar från magen, till exempel magont, illamående, sura uppstötningar, gaser, förstoppning eller diarré. Vissa kan få huvudvärk eller smärta i muskler och leder.

Oftast är biverkningarna lindriga, men blir de besvärliga ska du kontakta läkare. Om du får bröstsmärtor, svårt att svälja eller halsbränna ska du sluta ta tabletterna och omgående kontakta läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller alendronsyra och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller alendronsyra tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel är Fosavance och Adrovance, som även innehåller kolekalciferol, även kallat vitamin D3.

Det finns även andra läkemedel som tillhör gruppen bisfosfonater och som inte ska tas samtidigt, till exempel Optinate Septimum och Aclasta.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-06-20
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ewa Waern, läkare, specialist i åldrandets sjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal