Att sköta ett nyfött barn

Att skaka ett barn kan ge hjärnskador

Innehållet gäller Gotland

Det är normalt att spädbarn skriker och ibland är det svårt att förstå varför de skriker. Det är vanligt som förälder att bli stressad när barn skriker. Man kan känna sig frustrerad, maktlös och till och med arg. Men skaka aldrig ditt spädbarn! Att skaka ett barn är farligt för barnets liv och kan göra att barnet får hjärnskador.

En baby hålls i famnen, babyn är ledsen.

Att bli förälder tillhör livets stora händelser med mycket glädje men också stunder som är jobbiga. Det kan vara jobbigt om barnet skriker mycket. Som förälder kan man känna sig misslyckad, arg på barnet eller till och med vara rädd för att göra barnet illa. Man funderar kanske över, duger jag som förälder eller tycker barnet verkligen om mig?

Uttrycker behov med skrik

Barn skriker för att uttrycka olika behov och det finns barn som skriker mycket och barn som skriker lite. Det blir lättare att förstå vad barnet vill när du och ditt barn börjar lära känna varandra.
Läs mer om varför spädbarn skriker och få tips om vad du kan göra för att trösta.

Därför skriker spädbarn

Spädbarn är barn som inte har fyllt ett år. Det finns många orsaker till varför ett spädbarn skriker, exempelvis:

 • Barnet vill vara nära.
 • Barnet är hungrigt.
 • Barnet vill ha en torr blöja.
 • Barnet är trött och behöver sova.
 • Barnet är varmt eller fryser.
 • Barnet ligger inte bra i sängen.
 • Barnet behöver lugn och ro.
 • Barnet har ont eller är sjuk tex i ont imagen.

Om barnet inte blir nöjt

Det finns många sätt att trösta ett barn på, exempelvis:

 • Ha barnet nära din kropp och gunga sakta.
 • Bär barnet i en bärsjal eller bärsele.
 • Sjung lugna sånger för barnet.
 • Prata med barnet på ett lugnt sätt.
 • Släck lampor och spela lugn musik.
 • Gå ut och gå med barnet i barnvagn.
 • Åk ut med barnet i bil.

Att göra när du inte kan trösta

Om du inte kan trösta ditt barn kan man behöva prova olika metoder, exempelvis:

 • Turas om med närstående att trösta barnet.
 • Ring till någon som kan hjälpa dig med ditt barn.
 • Be någon passa ditt barn så att du kan vila en stund.
 • Testa att ta på dig hörlurar med musik eller ha skydd för dina öron.
 • Lägg barnet i sängen och titta till barnet med jämna mellanrum.
 • Gå in i ett annat rum och sätt dig några minuter.

Ta upp barnet när du känner dig lugnare.    

Skaka aldrig ett spädbarn

Vad som än händer och hur maktlös du än känner dig ska du aldrig skaka ditt barn.

Att skaka ett spädbarn kraftigt kan leda till akuta hjärnskador med livslånga följder. Huvudet på ett litet barn är stort i förhållande till kroppen och nackmusklerna är inte färdigutvecklade, det gör att barnet inte kan hålla emot om det skakas.

Vid skakning slår hjärnan mot skallbenet, de små blodkärl som går mellan hjärnan och hjärnhinnorna slits då av och barnet får en hjärnblödning. Barnet kan få kvävningsskador som resultat av att hjärna svullnar.

När den vuxnes händer håller hårt om barnets bröstkorg trycks lungorna ihop vilket också kan bidra till att barnet slutar andas.

När ska jag söka vård?

Om barnet är svårt att få kontakt med och slapp i kroppen och/eller om du är osäker om barnet andas regelbundet Ring 112. Eventuella skador kan förvärras om barnet inte får akut hjälp.

Även om barnet verkar vara som vanligt bör du söka sjukvård om barnet utsatts för någon form av våld för att bedöma att barnet inte tagit skada. Hela familjen kan få akut stöd och hjälp. 

Vill du veta mer?

Prata med barnmorskan på din barnmorskemottagning eller med din BHV-sjuksköterska på BVC. De kan svara dig om du har frågor om texten du har läst. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha information om barns hälsa och barns sjukdomar. Du kan ringa 1177 varje dag och natt hela året. Ring alltid nummer 112 om någon blir akut sjuk.

Till toppen av sidan