Tiotil

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Tiotil är ett läkemedel som används vid hypertyreos, hög ämnesomsättning, det vill säga när sköldkörteln bildar för mycket sköldkörtelhormon. Det används framför allt vid giftstruma, som också kallas Basedows sjukdom eller Graves sjukdom. Läkemedlet kan också användas av den som har knölstruma som utsöndrar för mycket sköldkörtelhormon.

Tiotil tillhör läkemedelsgruppen tyreostatika. Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet propyltiouracil.

Recept och högkostnadsskydd

Tiotil finns som tabletter i styrkan 50 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Sköldkörteln, tyreoidea, sitter på halsens framsida och har som viktigaste uppgift att styra ämnesomsättningen i kroppen genom sköldkörtelhormonerna tyroxin, T4, och trijodtyronin, T3. När sköldkörteln bildar för mycket sköldkörtelhormon ökar ämnesomsättningen och kroppen går på högvarv. Du kan få besvär som till exempel hjärtklappning, svettningar, viktnedgång och skakningar.

Det verksamma ämnet i läkemedlet, propyltiouracil, hämmar bildningen av sköldkörtelhormon i sköldkörteln. Höga doser kan helt stoppa produktionen.

När bildningen av sköldkörtelhormon minskar eller stoppas helt minskar även de besvär som beror på överproduktionen av hormon. Effekten brukar komma efter några veckor.

Behandlingstiden vid Graves sjukdom, är ofta ett till ett och ett halvt år. Efter den tiden har sjukdomen oftast läkt. Tiotil används också inför behandling med radiojod eller operation för att minska överproduktionen av hormoner. I och med att Tiotil hämmar sköldkörtelhomonproduktionen kan du ibland behöva kombinera läkemedlet med levotyroxin, till exempel Levaxin eller Euthyrox för att ämnesomsättningen inte ska bli för låg.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosen anpassas speciellt för varje person och måste provas ut av läkare. En vanlig dos för vuxna i början av behandlingen är 1-2 tabletter 3 gånger om dagen.

Dosen brukar minskas vid fortsatt medicinering.

Viktigt

Om du får tecken på infektion, till exempel feber, sjukdomskänsla eller halsont, måste du medelbart kontakta läkare. Läkemedlet kan i sällsynta fall påverka benmärgen så att antalet vita blodkroppar sjunker. Då försämras kroppens försvar mot infektioner. Fortsätt inte behandlingen förrän du har haft kontakt med läkaren som uteslutit att antalet vita blodkropparna är lågt.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte Tiotil samtidigt som du behandlas med radioaktivt jod.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan till exempel få feber, hudutslag, klåda och ont i lederna.

Tiotil kan också i ge leverbiverkningar, och därför kontrolleras levervärdena då och då under behandlingen. Om du blir sjuk eller får tecken på leversjukdom bör du berätta för läkaren att du använder Tiotil. Då kontrolleras dina leverprover extra.

Hos en del personer kan antalet vita blodkroppar minska. Då kan risken för infektioner öka.

Graviditet och amning

Du bör skydda dig mot graviditet om du har hypertyreos och äter Tiotil. Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eftersom det finns en risk för att fostret påverkas. Anser läkaren behandling nödvändig så kan du få låga doser Tiotil. Detta är bättre för fostret än att du har kraftigt förhöjd ämnesomsättning.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det ytterst osannolikt att barnet påverkas. Du bör ta läkemedlet direkt efter en amningsomgång. Rådgör ändå med läkare om dubehöver använda läkemedlet när du ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-10-12
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Filipsson Nyström, läkare, specialist i hormonsjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg