Relenza

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Relenza?

Relenza är ett virushämmande medel som används för att lindra influensa hos vuxna och barn från 5 års ålder. Relenza är ingen ersättning för influensavaccination men kan ibland användas för att förebygga influensa. Det kan till exempel vara om man har haft kontakt med en smittad person.

Det är främst personer som tillhör en riskgrupp, och därför riskerar att bli allvarligt sjuka, som får virushämmande läkemedel för att behandla eller förebygga influensa. Till riskgrupperna hör till exempel personer som är äldre än 65 år eller har hjärt- eller lungproblem. Virushämmande medel ges även till personer som har influensa och som är allvarligt sjuka, till exempel har svårt att andas.

Det verksamma ämnet i medicinen är zanamivir.

Recept och högkostnadsskydd

Relenza finns som pulver som man andas in genom en inhalator, som kallas Diskhaler. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen dödar inte virus men hindrar det från att spridas från infekterade celler till friska celler i luftvägarna och hjälper på så sätt till att lindra symtomen och göra sjukdomstiden kortare.

Ju snabbare man får behandling, desto bättre verkan ger behandlingen eftersom virus förökar sig snabbt. Om vuxna personer tar medicinen inom 48 timmar minskar sjukdomstidens längd med ett till två dygn. Om man börjar ta medicinen senare än 48 timmar efter de första symtomen får man liten eller ingen effekt.

Hur tar man medicinen?

Det är viktigt att man börjar ta Relenza så tidigt som möjligt efter att man känt de första symtomen på influensa. Vuxna som har influensa bör starta behandlingen inom 48 timmar och barn inom 36 timmar. Om man tar medicinen för att förebygga influensa efter kontakt med en smittad person bör man ta medicinen inom 36 timmar efter kontakttillfället.

Pulvret är förpackat i så kallade blister på runda dosskivor, med fyra blister på varje skiva. Pulvret i varje blister innehåller 5 milligram av det verksamma ämnet och en dos är två blister. Förpackningen innehåller en eller fem dosskivor och en inhalator.

När man använder inhalatorn punkteras blistren, och pulvret kan sedan andas in via munstycket ner i luftvägarna med en djup inandning. Utförlig bruksanvisning om hur man använder inhalatorn och hur man andas in medicinen finns i bipacksedeln, det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att man följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om man känner sig osäker kan man be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av medicinen varierar beroende på om man har influensa eller använder medicinen för att förebygga influensa.

  • Vid behandling av influensa är den vanliga dosen 2 inhalationer (2 blister) två gånger om dagen i fem dagar.
  • För att förhindra influensa om det finns risk för att man har blivit smittad brukar man ta 2 inhalationer (2 blister) en gång om dagen i 10 dagar.
  • För att undvika att bli smittad vid en influensaepidemi är den vanliga dosen 2 inhalationer (2 blister) en gång om dagen i upp till 28 dagar.

Om man glömmer att ta en dos, ska man ta den så snart man kommer ihåg det. Sedan fortsätter man att ta medicinen som vanligt. Om man har glömt en dos ska man inte ta dubbel dos nästa gång.

Barn som är yngre än fem år ska inte använda Relenza.

Viktigt

Man ska inte använda Relenza om man är allergisk mot mjölkprotein.

Det finns risk för att Relenza kan utlösa astmabesvär. Man ska därför berätta för sin läkare om man har astma.

Om man känner sig trång i svalget eller känner tryck över bröstet när man använder medicinen ska man sluta med medicinen och genast kontakta läkare.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen för tidigt. Även om man känner sig bättre eller inte känner sig sjuk kan det finnas virus kvar i kroppen. Om man slutar för tidigt kan dessa börja föröka sig. Dessutom kan viruset utveckla motståndskraft mot läkemedlet.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Om man använder astmaläkemedel som också andas in ska de användas ett par minuter före Relenza.

Relenza påverkar inte effekten av influensavaccin.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid eller ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-09-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge