Rehabiliteringsmedicin i Gävleborgs län

Rehabiliteringsmedicin-mottagning

Innehållet gäller Gävleborg

Rehabiliteringsmedicinmottagningen är en del av verksamheten inom rehabiliteringsmedicin och finns på Sandvikens närsjukhus.

På mottagningen kan du som vuxen få kvalificerad och samordnad rehabilitering. Här får du stöd utifrån dina förutsättningar för att kunna vara så delaktig i samhället som möjligt. 

Då mottagningen är en specialistvårdsmottagning ska du som patient i första hand ta kontakt med din hälsocentral för att diskutera dina besvär. I samråd med din läkare kan sedan remiss skrivas till oss.

På mottagningen finns

Reception bemannas med sjuksköterskor och undersköterskor. Du kan få hjälp med att boka tid, boka om eller av en tid och vid behov få kontakt till läkare eller annan yrkeskategori. Du kan också få råd och stöd av personalen i receptionen.

Remiss

Din läkare kan skicka en remiss till oss. Du kan också själv skicka en så kallad egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt av vårdmottagningen som om den vore en remiss från läkare. Men det är viktigt att komma ihåg att en remiss eller egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. Som vårdsökande kan du då istället bli hänvisad till din hälsocentral eller till egenvård.

Till toppen av sidan