Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Rehabiliteringsmedicin i Gävleborgs län

Ryggmärgsskada

Innehållet gäller Gävleborg

Du som fått skada på ryggmärgen vid olycksfall eller sjukdom kan få hjälp med rehabilitering. Även vissa neurologiska sjukdomar kan ge symtom från ryggmärgen.

Du som får en ryggmärgsskada vårdas under rehabiliteringens första del på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. När det inte längre finns behov av specialistsjukvård skrivs du ut till rehabiliteringsmedicin i Sandviken. 

Ryggmärgsskadeteamet är en del av rehabiliteringsmedicin. Du behöver en remiss för att komma till ryggmärgsskadeteamet. Du kan också själv fylla i en egen vårdbegäran genom att logga in på 1177.se. 

Du som kan få hjälp

Du som får hjälp av ryggmärgsskadeteamet har fått en ryggmärgsskada genom exempelvis:

 • olycksfall, exempel vid trafikolycka eller fallolycka
 • påverkan av blodkärl
 • tumör
 • inflammatoriska sjukdomar
 • medfödd missbildning.

En ryggmärgsskada kan bland annat påverka din

 • rörelseförmåga
 • andning
 • känsel
 • blodcirkulation
 • urinblåsa
 • tarm.

Ryggmärgsskadan kan också göra så att du förlorar kontroll av din sexuella funktion, vilket ofta följs av psykologiska krisreaktioner.

För att få hjälp behöver du aktivt delta i rehabiliteringen. Du ska därför inte ha pågående alkohol- eller drogmissbruk eller annat uttalat beroendebeteende.

För att komma till rehabiliteringsmedicin ska du ha ett klart behov av rehabilitering. Du ska kunna ta till dig rehabiliteringen och ha behov av hela eller större delar av teamet. Det är viktigt att du är färdigutredd så att vården kan ges på ett säkert sätt.

Utskrivning kan bli aktuell om du inte behöver hela teamet, eller om du inte kan ta till dig rehabiliteringen på ett bra sätt. Förändras vårdbehovet under din rehabilitering kan du behöva flytta till ett annat sjukhus. Teamet tar inte emot patienter med psykiska besvär som innebär hot eller fara för sig själv eller andra.

Så här går rehabiliteringen till

Hur länge du behöver rehabilitering och stanna på avdelningen kan variera. Det kan räcka med några veckor eller så behöver du flera månader. Det beror på vilken skadenivå och omfattningen ryggmärgsskadan har.

Syftet med behandlingen är att förebygga medicinska komplikationer. Du som patienten får hjälp med att ta kontroll över din livssituation. Du ska själv kunna ta ansvar för de förändringar som skadan orsakar.

Rehabiliteringen består till stor del av träning av aktiviteter i det dagliga livet. Det kan exempelvis vara att träna på att klä på dig eller hur du kan förflytta dig. Du får också träna styrketräning och testa olika hjälpmedel. Du kan få information om hur sexlivet kan förändras och vilka hjälpmedel som finns. Du kan också få social rådgivning, med mera.

Du får också hjälp med kontakter på hemmaplan. Det kan gälla exempelvis din bostad, ditt arbete eller skola som behöver anpassas utifrån de behov du har.

Fritidsaktiviteter är en naturlig del av rehabiliteringen. Det finns olika aktiviteter efter önskemål och intresse såsom pingis, simning, ridning, med mera. Andra aktiviteter kan vara biobesök eller att besöka restaurang. Du får också hjälp att knyta kontakt med föreningar på din hemort.

Under tiden du är på avdelningen får du information om ryggmärgsskadan. Du får information om vilka konsekvenser den orsakar och på vilket sätt du bäst kan ta ansvar för din kropp. Du får även stöd för ditt psykiska mående, dina sociala rättigheter, frågor om försäkringar, med mera.

Behandling och träning

Du som fått en ryggmärgsskada behöver följas upp med regelbundna kontroller. Det för att du ska hitta och ha kvar en sund livsstil. Med en sund livsstil kan du förebygga

 • smärta
 • komplikationer med urinblåsa och tarmar
 • kontrakturer
 • infektioner
 • trycksår
 • hjärt-kärlsjukdom, med mera.

Det är vi på rehabiliteringsmedicin som ansvarar för att du följs upp. Vi kopplar vid behov in andra mottagningar eller avdelningar. Du och dina närstående kan ha fortsatt kontakt och stöd med sjuksköterska och undersköterska. Dessa har specialistkompetens inom ryggmärgsskadevård.

Samarbete på hemorten

Vid behov tar teamet kontakt med din hälsocentral och din kommun för att ge dig stöd och hjälp vid träning.

Information till patienter

Det finns 16 vårdplatser, i enkelrum och tvåbäddsrum, på avdelningen. Det kostar 120 kronor/dygn att vara inneliggande hos oss. Kostnaden faktureras i efterhand. Om du känner att du vill och kan sova hemma så kan du få nattpermissioner. Ta upp det med ditt team.

Lokaler för träning och behandling finns intill avdelningen. Det finns en träningsträdgård, ett kök som är handikappanpassat och en lägenhet som är handikappanpassad. Du kan också få tillgång till bassäng.

Det finns sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningen dygnet runt. Övrig personal arbetar vardagar och på dagtid. På kvällar, nätter och helger finns medicinsk jourläkare på Gävle sjukhus som personalen kan kontakta vid behov. Förändras ditt behov av vård under rehabiliteringen kan du behöva flytta till ett annat sjukhus.

Det är viktigt att du tar upp frågor och funderingar med ditt team. All personal har tystnadsplikt. Det är fotoförbud i alla Region Gävleborgs lokaler.

Team

I teamet ingår du som patient samt dina närstående. Från vården ingår:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • fritidsledare
 • kurator
 • läkare
 • psykolog
 • undersköterska
 • sjuksköterska.

Du har en kontaktperson som får information om din behandling. Kontaktpersonen är en sjuksköterska med omvårdnadsansvar.

Träning

Den första tiden hos oss kommer vi att tillsammans med dig ta reda på vad du har för mål med din rehabilitering. Det är för att vi ska veta hur vi ska kunna hjälpa dig att nå dina delmål och mål. Du får ett personligt utformat schema för en vecka i taget.

Utredning, träning och behandling sker individuellt och i grupp. Träning och rehabilitering pågår dygnet runt då även de vardagliga aktiviteterna som att gå upp på morgonen, klä på sig, äta och så vidare ingår.

Provtagning och undersökning

De vanligaste blodanalyserna kan tas på avdelningen efter ordination av läkare. Dessa skickas för analys till Gävle sjukhus. En del undersökningar kan göras på Sandviken sjukhus, till exempel EKG.

Du kan också behöva åka till andra sjukhus för undersökningar och uppföljningar. Det kan vara exempelvis sjukhusen i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs eller Uppsala. Vi ordnar transporten, men om du kan resa själv eller ta med en närstående får du göra det. Finns det medicinska skäl försöker vi ordna så att någon av personalen följer med.

Måltider

Maten serveras i matsalen för alla som har möjlighet att sitta där. Där vill vi ha matro. Under måltider får inte mobiltelefonen användas. Det finns kaffeautomat och mikrovågsugn. Besökare bör inte vistas i matsalen under måltider. 

För närstående och besökare gäller följande: Restaurang finns på entréplanet och serverar mat vardagar 11.00–13.00. Du kan också fråga personalen om vilka andra restauranger som finns i närheten.

Privata kläder

Du använder dina egna kläder i största möjliga utsträckning. Ta med dig bekväma kläder, skor som du kan träna i samt hygienartiklar. Ta även med kläder för utomhusbruk. Bassängträning kan bli aktuellt så ta med badkläder.

Det finns en tvättstuga på avdelningen. Ta med eget tvättmedel och eventuellt sköljmedel. Du behöver även ha fickpengar för utflykter. Ett mindre värdeskåp finns för varje patient.

Rehabplanering

Under tiden du är här kommer du att vara med på en eller flera rehabiliteringsplaneringar. Du skriver ner dina egna mål inför mötet. Det är möten där vi tillsammans pratar om vad som är viktigast att träna på just nu och hur det ska bli när du kommer hem. Till dessa träffar kan även närstående bjudas in om du vill.

Permissioner

Permissioner är en viktig del i rehabiliteringen. Vid behov hjälper vi till att ordna med hjälpmedel i hemmet. Har du behov av personlig vård tar vi kontakt med din hemkommun.

Besök

Våra besökstider är vardagar 16.00–20.00 och helger 13.00–20.00. Var vänlig att respektera våra besökstider.

Sjukhusets entré är öppen 7.00–16.30 på vardagar. På helger är dörrarna låsta. Vid ingång Rosenträdgården på sjukhusets södra gavel finns en porttelefon som du kan använda.

Allergi

Det finns många som är allergiska och känsliga för starka dofter. Därför ska du inte använda parfym, eteriska oljor och starkt doftande rakvatten.

I Region Gävleborgs lokaler är det nötförbud. Det betyder att det är förbjudet att ha nötter och jordnötter på sjukhuset och på avdelningen.

Rökning

Detta är ett rökfritt sjukhus. Du får endast röka utomhus på anvisad plats. Fråga personalen var dessa finns.

Du kan få nikotinplåster eller nikotintuggummi om du vill.

Droger

Du får inte dricka alkohol eller andra berusningsdrycker under din sjukhusvistelse. Har du droger eller alkohol på dig eller på ditt rum blir du utskriven. 

Vid misstanke om att det finns droger kontaktas polis för visitation av dina kläder och tillhörigheter. Accepterar du inte det blir du utskriven. Finns det alkohol kommer det att omhändertas.

Hjälpmedel

Behöver du hjälpmedel kan arbetsterapeuten hjälpa till med det.

Lästips

DHR – delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet 

Spinalis 

Spinalistips 

Personskadeförbundet RTP 

Gävleborgs rekryteringsgrupp

RG aktiv rehabilitering 

Neuro 

Ryggmärgsskada 

Autonom dysreflexi 

Boktips

Skitenkelt – om tarm- och blåsrubbning: enkla tips och åtgärder för att få tarm och blåsa att fungera efter en skada på ryggmärgen – Madeleine Stenius

Trycksår – Med livet som insats – Madeleine Stenius

Hälsoboken en guide för dig som lever länge med ryggmärgskada – Wahman K., Levi R. (RTP)

Spinalishandboken – Claes Hultling och Rikard Levi

Livsstilsboken – Anna-Carin Lagerström och Kerstin Wahman

Ett samtal mellan Richard Levi och Claes Hultling om ryggmärgsskador – Levi R., Hultling C. (Rehabstation)

Yasmin – När livet störtdök – Yasmin Jungestedt

Kokbok för LAMA – Claes Hultling och Stephan Rössner

Jannestunden. En bok för barn om ryggmärgsskador – Margareta Arnell

Till toppen av sidan