Att välja vårdmottagning

Valbara hälsocentraler inom Hälsoval Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Vill du göra ett eget val av hälsocentral? Här hittar du samtliga hälsocentraler inom Hälsoval Gävleborg.

Väntetider

Innan du väljer hälsocentral kan det vara intressant att jämföra väntetider för hälsocentraler i din närhet.  

Enligt vårdgarantin ska du som ringer till en hälsocentral, för att få råd om vård eller boka tid, få kontakt samma dag. På webbplatsen vantetider.se kan du se hur många av de som ringt till en hälsocentral som har fått kontakt samma dag under en aktuell mätperiod.

Du som kontaktar en hälsocentral för problem med din hälsa har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad vårdpersonal. På webbplatsen vantetider.se kan du se hur många av de som sökt vård som har fått en medicinsk bedömning inom tre dagar under en aktuell mätperiod.

Patientenkät

Innan du väljer hälsocentral kan det vara intressant att se vad andra patienter tycker om en hälsocentral. Du som har varit i kontakt med vården kan få delta i undersökningar om vad du tyckte om vården. Det är din region som skickar ut undersökningarna. De kallas för nationella patientenkäter.

Undersökningarna kan handla om hur patienter upplever bemötande, behandling, tillgänglighet med mera. Resultatet från de nationella patientenkäterna hittar du på webbplatsen patientenkat.se.

Kontakt

Vill du veta mer om Hälsoval Gävleborg kan du kontakta din hälsocentral. Det går också bra att skicka in din fråga till halsoval@regiongavleborg.se.

Till toppen av sidan