Psykisk hälsa

Vuxenpsykiatri i Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Har du exempelvis kraftig nedstämdhet, ångest, självmordsplaner, könsdysfori, psykossymtom, tvångstankar eller ätstörningar kan du vända dig till vuxenpsykiatrin. Du ska vara 18 år eller äldre. Du som är orolig över dina alkohol- eller drogvanor kan vända dig till psykiatrins beroendemottagningar. Det kan du göra även om du är under 18 år.

Du som har milda eller måttliga problem ska i första hand vända dig till din hälsocentral för att få hjälp. Finns det behov får du en remiss till psykiatrin från din hälsocentral. Du kan också göra en egen vårdbegäran.

Till beroendemottagningarna kan du ringa direkt och boka tid.  

Psykiatrin har mottagningar och avdelningar på flera orter i länet.

Psykiatriska mottagningar finns i

Även beroendemottagningarna hör till psykiatrin.

Beroendemottagningar finns i

Du som är beroende av opioider och vill ha hjälp att skapa ett liv utan droger kan söka hjälp vid någon av de två LARO-mottagningarna som finns i länet (i Gävle eller Söderhamn).

LARO-mottagning Hälsingland

LARO-mottagning Gästrikland 

För dig som är 18 år eller äldre och tar droger med sprutor finns lågtröskelmottagningen i Gävle. Här kan du kostnadsfritt byta sprutor, kanyler och få läkemedel mot överdos.

Du kan också få

  • råd och stöd till drogfrihet
  • vaccination för hepatit A och B
  • behandling för kronisk hepatit C.

länsenheten för ätstörningar ges behandling för ätstörning oavsett var i länet du bor. Enheten finns i Gävle.

Söker du vård för symtom på psykos kommer du i de flesta fall att remitteras till någon av de psykiatriska mottagningarna. I Gävle finns det en mottagning för personer med psykossymtom.

Mår du mycket dåligt kan du under en period få vård dygnet runt på en psykiatrisk vårdavdelning. I Gävleborg finns psykiatriska vårdavdelningar i Gävle och Hudiksvall.

Diagnoser

De vanligaste diagnoser som behandlas inom psykiatrin i Gävleborgs län.

Läs mer om psykiska sjukdomar och besvär. Där finns fakta om fler diagnoser och behandlingar. Du får veta vilka behandlingar som finns och råd om var du kan söka hjälp.

Din kontakt med psykiatrin

Hur går det till innan, efter och under din kontakt med psykiatrin? Här kan du läsa om de olika stegen.

Remiss eller egen vårdbegäran

Behöver du hjälp eller stöd för psykisk ohälsa är första steget att kontakta din hälsocentral. Där görs en första bedömning. Du kan få hjälp på hälsocentralen. Finns behov skickas en remiss vidare till någon av psykiatrins mottagningar.

Du kan också söka vård hos psykiatrin genom att skicka in en egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från läkare. Det är viktigt att komma ihåg att en egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få vård.

Hitta hit

När remissen eller vårdbegäran bedömts och du anses behöva vård skickas en kallelse till dig. I den finns information om ditt första besök. Vilken mottagning du tillhör beror på var du är folkbokförd. Du kan också välja vilken mottagning du vill höra till. Mottagningarna hittar du under Kontakt.

Utredning

Har du inte haft kontakt med psykiatrin tidigare kommer ditt första steg att vara en utredning. Där görs en bedömning av dina besvär samt om du behöver någon behandling. Under utredningen får du exempelvis träffa omvårdnadspersonal, psykolog och läkare.

Behandling

Efter utredningen görs en plan för din behandling i samråd med dig. Det finns många olika typer av behandling beroende på vad du behöver hjälp med. Det kan till exempel handla om medicinering, psykoterapi eller utbildning i grupp om din diagnos.

Uppföljning

Du och din behandlare sätter gemensamma mål med behandlingen och följer sedan upp dessa. Du ska må så bra som möjligt och få de verktyg du behöver för att kunna hantera din psykiatriska diagnos.

Läs din journal på nätet

Du kan ta del av din journal på nätet. Läs mer om din journal på nätet

Söka vård akut

På Gävle sjukhus finns en psykiatrisk akutmottagning. Akutmottagningen har öppet dygnet runt. Du kan kontakta akutmottagningen på telefon eller söka vård på plats. Det finns ett akutpsykiatriskt mobilt team som vid behov kan åka ut på akuta ärenden alla dagar 15.00-00.00.

Bor du i Hälsingland ska du i första hand ringa 1177 för att få hjälp med vart du kan vända dig. Vid behov blir du hänvisad till familjeläkarjour eller akutmottagningen i Hudiksvall. I Hudiksvall finns ett psykiatriskt akutteam som kan ta emot patienter dygnet runt. 

Kom ihåg att ta med dig ID-handling.

Om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner ska du ringa 112.

Första bedömning

Först får du träffa omvårdnadspersonal. Du får berätta om dina besvär och göra några undersökningar, till exempel mäta puls och blodtryck samt göra ett drogtest. Utifrån detta görs en bedömning av vilken hjälp du behöver. Ibland behövs en kompletterande bedömning av läkare.

Efter bedömning kan du bli hänvisad till hälsocentral, beroendemottagning, psykiatrisk mottagning eller annan mottagning. Du kan också bli inskriven på en psykiatrisk avdelning.

Angående covid-19

Har du inte luftvägssymtom är du välkommen till ditt bokade besök. Har du symtom som påminner om förkylning eller influensa såsom luftvägsbesvär, snuva eller feber ska du kontakta mottagningen för dialog om hur besöket ska genomföras. Eventuellt kan besöket genomföras per telefon eller digitalt.

Behöver du akut hjälp kommer du att få den vård du behöver även om du har symtom på luftvägarna. 

Frågor om covid-19

Har du frågor angående covid-19 kan du läsa om det på:

Covid-19 – coronavirus 

Intresse- och anhörigorganisationer

I Gävleborg finns ett stort utbud av olika intresseföreningar som arbetar för psykisk hälsa. Föreningarna har brukare, närstående och andra intresserade som målgrupp. En del föreningar är specifikt inriktade mot en diagnos, andra mot socialt utanförskap. Oavsett var du bor i Gävleborg kan du kontakta någon av föreningarna så hjälper de dig rätt.

Brukarföreningar – kontakt

Brukarföreningarna i Gävleborg vill rekommendera dessa stödlinjer:

Jourhavande präst – Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar jourhavande präst på telefon, digitalt brev eller chatt. Den som svarar är präst inom svenska kyrkan.

Telefon: Ring 112 och fråga efter jourhavande präst (öppet 17.00–8.00)

Jourhavande medmänniska – Jouren är öppen för samtal alla kvällar och nätter och chatten för närvarande på söndagar 21.00–00.00. Samtalen tas emot anonymt.

Telefon: 08-702 16 80 (alla dagar 21.00–6.00)

Till toppen av sidan