PSYKISK HÄLSA

Vuxenpsykiatri i Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Vuxenpsykiatrin behandlar patienter med komplicerad psykisk ohälsa. Den vård som erbjuds utgår från nationella riktlinjer och lokala vårdprogram.

Vuxenpsykiatrin inom Region Gävleborg arbetar aktivt med registrering i kvalitetsregister och strävar efter att erbjuda psykiatrisk vård med hög kvalitet. 

Sök psykiatrisk vård

Du som mår psykiskt dåligt kan ibland behöva hjälp. Det är ofta en bra början att boka en tid på hälsocentralen. Där får du träffa en läkare eller psykolog och berätta hur du mår. Du som mår så dåligt att situationen känns outhärdlig behöver kontakta en psykiatrisk akutmottagning. 

Läs mer om att söka psykiatrisk vård

Angående coronavirus (covid-19)

Det är för närvarande besöksförbud för närstående på avdelningarna. En del besök i öppenvården måste tyvärr vänta, exempelvis gruppbehandlingar och nya centralstimulantiabehandlingar. Nya individuella psykoterapier och fördjupade utredningar görs i mindre utsträckning än vanligt och väntetiderna till dessa kan därför bli längre.

Har du inte luftvägssymtom är du välkommen till ditt bokade besök. Har du symtom som påminner om förkylning eller influensa såsom luftvägsbesvär, snuva eller feber så vill vi att du kontaktar mottagningen för dialog om hur besöket ska genomföras, eventuellt kan besöket genomföras per telefon eller digitalt. Behöver du akut hjälp kommer du att få den vård du behöver även om du har symtom på luftvägarna. Om det är möjligt är det bra om antal följeslagare begränsas till en person.

Frågor om covid-19

Om du har frågor angående covid-19 kan du läsa om det på 1177.se, se: 

Covid-19 – coronavirus 

Coronainformation Gävleborg 

Region Gävleborgs digitala coronamottagning 

Diagnoser

De vanligaste diagnoser som behandlas inom vuxenpsykiatrin i Gävleborgs län.

På samlingssidan Psykiska sjukdomar och besvär finns fakta om fler diagnoser och behandlingar. Du kan också ta del av andras erfarenheter, vad du kan göra själv och var du hittar stöd och hjälp.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård

En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja med så kallad psykiatrisk tvångsvård.

Det är ett stort ingrepp i integriteten att tvingas till vård. Men ibland kan det vara nödvändigt om man till exempel är psykotisk och har självmordstankar eller är farlig för andra människor. Då kan man behöva vård dygnet runt på ett sjukhus eller någon annan psykiatrisk vårdinrättning, så kallad sluten psykiatrisk tvångsvård. 

Läs mer om lagen om psykiatrisk tvångsvård

Vanliga frågor och svar om psykiatrisk tvångsvård 

Intresse- och anhörigorganisationer

Det finns mycket information som anknyter till psykiatrin på internet. Här finns länkar samlade till några intresse- och anhörigorganisationer. Listan är dock inte på något sätt heltäckande.

Attention - Föreningen Attention i Gästrikland

Ananke - Stödförening för tvångssyndromdrabbade och anhöriga i Sverige

Autism och Aspergerföreningen i Gävleborg 

Balans - Anhörig- och patientförening för drabbade av depressionssjukdomar

Balans Gävle 

RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa 

Schizofreniförbundet

SPES - Suicidprevention och efterlevandestöd

Ångestförbundet ÅSS 

Se även samlade rikstäckande patient- och anhöriga föreningar

Till toppen av sidan