Psykisk hälsa

Vuxenpsykiatri i Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Har du exempelvis kraftig nedstämdhet, ångest, självmordsplaner, könsdysfori, psykossymtom, tvångstankar eller ätstörningar kan du vända dig till vuxenpsykiatrin. Du behöver vara 18 år eller äldre. Du som är orolig över dina alkohol- eller drogvanor kan vända dig till psykiatrins beroendemottagningar. Detta kan du göra även om du är under 18 år.

Du som har milda eller måttliga problem ska i första hand vända dig till din hälsocentral för att få hjälp. Finns det behov får du en remiss till psykiatrin från din hälsocentral. Du kan också göra en egen vårdbegäran.

Till beroendemottagningarna kan du ringa direkt och boka tid.  

Psykiatrin har mottagningar och avdelningar på flera orter i länet.

Psykiatriska mottagningar finns i

Även beroendemottagningarna hör till psykiatrin.

Beroendemottagningar finns i

Du som är beroende av opioider och vill ha hjälp att skapa ett liv utan droger kan söka hjälp vid någon av de två LARO-mottagningarna som finns i länet (i Gävle eller Söderhamn).

LARO-mottagning Hälsingland

LARO-mottagning Gästrikland

länsenheten för ätstörningar ges behandling för ätstörning oavsett var i länet du bor. Enheten finns i Gävle.

Söker du vård för symtom på psykos kommer du i de flesta fall att remitteras till någon av de psykiatriska mottagningarna. I Gävle finns det en mottagning för personer med psykossymtom.

Mår du mycket dåligt kan du under en period få vård dygnet runt på en psykiatrisk vårdavdelning. I Gävleborg finns psykiatriska vårdavdelningar i Gävle och Hudiksvall.

Till toppen av sidan