ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Sök psykiatrisk vård i Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Sök vård på hälsocentralen eller en En väg in på om du mår psykiskt dåligt. Ring 112 om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Lätta till måttliga psykiska problem

Vid lindriga till måttliga psykiska problem, som sömnsvårigheter, ångest, depressioner, stress- eller krisreaktioner ska du i första hand vända dig till den hälsocentral du hör till för att få hjälp. Hälsocentralen erbjuder psykosociala insatser för psykiska besvär. Där kan läkare hänvisa dig vidare till psykiatrin om det behövs.

Barn- och familjehälsan ger stöd till blivande föräldrar, föräldrar och barn 0-12 år vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet självt. Barn- och familjehälsan arbetar utifrån varje familjs behov med familjesamtal, enskilda kontakter med vuxen eller barn, föräldrastöd eller gruppverksamhet för föräldrar eller barn. 

Ungdomsmottaningen är en verksamhet som finns i länets alla kommuner och vänder sig till ungdomar mellan 13 och 23 år. Vid psykisk ohälsa är det i första hand ungdomsmottagningen som hjälper ungdomar yngre än 17 år. Äldre ungdomar och unga vuxna hänvisas i vissa fall till hälsocentral. Ungdomsmottagningar finns i länets samtliga kommuner.

För att komma i kontakt med barn- och familjehälsan eller ungdomsmottagningen tar du kontakt med En väg in

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem, som exempelvis svåra depressions- och ångesttillstånd vänder du dig till den psykiatriska vården. Är du 18 år eller äldre vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Mottagningar finns i Sandviken, Gävle, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal och Hudiksvall.

Är du under 18 år finns barn- och ungdomspsykiatrin med stöd och hjälp till barn och unga upp till 18 år med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är påverkad. Barn- och ungdomspsykiatrin har ett nära samarbete med andra inom vården när det gäller barnpsykiatriska frågeställningar. För att komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin gör du det via En väg in

Du kan få en remiss via exempelvis hälsocentralen eller själv lämna en så kallad egen vårdbegäran till psykiatrin. Remissen eller den egna vårdbegäran hanteras av en mottagningssköterska eller remissgrupp som bedömer om tillståndet ska följas upp inom psykiatrin.

Akuta psykiska problem

Barn

Är du under 18 år och har akuta psykiska problem vänder du dig till din närmaste mottagning. Där finns en dagjour som tar emot och gör akuta bedömningar dagtid. Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112! 

Om du blir akut sjuk på en kväll eller under en helg ringer du 1177 eller 112. Om det behövs kan du bli hänvisad till en akutmottagning. 

På sidan Att må psykiskt dåligt som ung hittar du telefonnummer som du kan ringa om du behöver akut hjälp eller om du behöver hjälp och stöd via telefon. 

Vuxen

Vid akuta psykiska problem ska du i första hand vända dig till en hälsocentralfamiljeläkarjour eller akutmottagning.

Du kan också ringa 1177 och få kontakt med en sjuksköterska.

Om läkare på din hälsocentral bedömer att det behövs kan du bli hänvisad till vuxenpsykiatrins jourverksamheter. I Gästrikland finns en psykiatrisk jourmottagning på Gävle sjukhus. Jourmottagningen har öppet dygnet runt. I Hälsingland hänvisas du i första hand till akutmottagningen om familjeläkarjourens insatser inte är tillräckliga.

Specialmottagning

Länsenheten för ätstörningar tar emot personer i alla åldrar från hela länet med anorexia, bulimia och ätstörning UNS. 

Fråga om råd

På 1177.se kan du få söka råd om vård, läsa om sjukdomar och olika behandlingar. På En väg in kan du läsa om hur du kan stötta och hjälpa ditt barn vid psykisk ohälsa. 

Du kan dygnet runt kontakta vården genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänst. Du får svar inom tre dagar.

Dygnet runt kan du ringa 1177 och prata med en sjuksköterska för att få råd. 

Du kan även vända dig till patient- och närståendeföreningar. De kan ge information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Till toppen av sidan