Att söka stöd och hjälp

Sök psykiatrisk vård i Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Sök vård på hälsocentralen eller genom En väg in om du mår psykiskt dåligt. Ring 112 om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Lätt till måttliga psykiska problem

Vid lindriga till måttliga psykiska problem, som sömnsvårigheter, ångest, depressioner, stress- eller krisreaktioner ska du i första hand vända dig till den hälsocentral du hör till för att få hjälp. Där kan läkare hänvisa dig vidare till psykiatrin om det behövs.

Barn- och familjehälsan hjälper dig som blivande föräldrar, föräldrar och barn 0–12 år där det finns bekymmer i familjesituationen eller hos barnet självt. Barn- och familjehälsan arbetar utifrån varje familjs behov med familjesamtal, enskilda kontakter med vuxen eller barn, föräldrastöd eller gruppverksamhet för föräldrar eller barn. 

Ungdomsmottagningen är en verksamhet som finns i länets alla kommuner och vänder sig till ungdomar. Här får du hjälp med psykisk ohälsa från 13 års ålder tills du fyller 18 år. När det gäller relationsproblem, frågor rörande könsidentitet och sexuell hälsa kan du söka ungdomsmottagningen tills du fyller 23 år. 

Besöken till ungdomsmottagningen är gratis. All personal har tystnadsplikt, det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Du som inte har varit i kontakt med mottagningen tidigare söker dig till oss genom En väg in

Ungdomsmottagningar i Gävleborg

Mer om ungdomsmottagning på UMO 

Ungdomsmottagningar i Gävleborg

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem, som exempelvis svåra depressions- och ångesttillstånd vänder du dig till den psykiatriska vården. Är du 18 år eller äldre vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Mottagningar finns i Sandviken, Gävle, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal och Hudiksvall.

För att komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin gör du det genom En väg in. De hjälper dig att komma i kontakt med den enhet där du bäst kan få behandling för dina symtom.  

Det går också att göra en vårdbegäran genom remiss från exempelvis Elevhälsan, hälsocentralen eller att du själv lämnar in en egen vårdbegäran

Akuta psykiska problem

Barn

Är du under 18 år och har akuta psykiska problem vänder du dig till din närmaste mottagning. Där finns en dagjour som tar emot och gör akuta bedömningar dagtid. Gäller det ett livshotande tillstånd – ring alltid 112! 

Blir du akut sjuk på en kväll eller under en helg ringer du 1177 eller 112. Du kan bli hänvisad till en akutmottagning om det behövs. 

På sidan Att ha psykiska symtom som ung hittar du telefonnummer som du kan ringa om du behöver akut hjälp eller om du behöver hjälp och stöd på telefon. 

Vuxen

Vid akuta psykiska problem ska du i första hand vända dig till en hälsocentralfamiljeläkarjour eller akutmottagning.

Du kan också ringa 1177 och få kontakt med en sjuksköterska.

Du kan bli hänvisad till vuxenpsykiatrins jourverksamheter om läkare på din hälsocentral bedömer att det behövs. I Gästrikland finns en psykiatrisk jourmottagning på Gävle sjukhus. Jourmottagningen har öppet dygnet runt. I Hälsingland hänvisas du i första hand till akutmottagningen om familjeläkarjourens hjälp inte räcker till.

Specialmottagning

Länsenheten för ätstörningar tar emot personer i alla åldrar från hela länet med anorexi, bulimi och andra ätstörningar. 

Är du under 18 år och vill komma i kontakt med Länsenheten för ätstörningar gör du det genom En väg in

Fråga om råd

På 1177.se kan du söka råd om vård, läsa om sjukdomar och olika behandlingar. På En väg in kan du läsa om hur du kan stötta och hjälpa ditt barn vid psykisk ohälsa. 

Du kan dygnet runt kontakta vården genom att logga in på 1177.se. Du får svar inom tre dagar.

Dygnet runt kan du ringa 1177 och prata med en sjuksköterska för att få råd. 

Du kan även vända dig till patient- och närståendeföreningar. De kan ge information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Till toppen av sidan