PSYKISK HÄLSA

Att må psykiskt dåligt som ung

Innehållet gäller Gävleborg

Om du tycker att livet känns jobbigt finns det flera ställen som du kan få hjälp ifrån. Det finns dessutom många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Du kan också vända dig till sjukvården och socialtjänsten. Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har tystnadsplikt.

Diagnoser och besvär

Det finns en del problem, symtom och sjukdomar som kan göra att du börjar må dåligt. 

Psykisk hälsa - barn och unga

Hit kan du vända dig

Lätta till måttliga psykiska problem

Barn och unga med lindriga till måttliga psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, depressioner, stress- eller krisreaktioner kan i första hand vända sig till:

Barnhälsovården

Barnhälsovården tar emot små barn upp till sex års ålder. Till barnhälsovården kan du vända dig med alla frågor som rör barnets hälsa och utveckling. I barnhälsovården arbetar sjuksköterskor och läkare.

Hitta din barnavårdscentral

Barn och familjehälsa

Barn- och familjehälsan är en psykosocial verksamhet inom primärvården för blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras familjer. Mottagningen är en första instans för blivande föräldrar eller barn vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet självt. På barn- och familjehälsan arbetar psykologer, socionomer och sjuksköterskor. Ibland kan kontakten ske med stöd från barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen, skolhälsovården eller från andra vårdgivare. 

För att komma i kontakt med barn- och familjehälsan gör du det via En väg in

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för vuxna och barn. Hit kan du som förälder vända dig bara för att prata med någon eller för att få hjälp och stöd om du behöver det. På en familjecentral samverkar flera olika slags enheter, till exempel barnavårdscentral, mödravårdscentral, socialtjänsten och öppna förskolan.

Hitta din familjecentral

Ungdomsmottagning

Här får du hjälp från 13 års ålder tills du är 23 år. Barnmorska och kurator finns på alla ungdomsmottagningar. Ibland kan du också få hjälp att träffa läkare eller psykolog.

Besöken till ungdomsmottagningen är gratis. All personal har tystnadsplikt, det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Du som inte har varit i kontakt med mottagningen tidigare söker dig till oss via En väg in

Ungdomsmottagningar i Gävleborg

Mer om ungdomsmottagning på UMO

Hälsocentral och jourcentral

Till din hälsocentral kan du söka för allt som rör hälsa och sjukdomar. Om du känner dig deprimerad eller har ångest kan du få samtalsbehandling. Här kan du också få råd om hur du ska äta och sluta röka eller dricka. På en hälsocentral arbetar sjuksköterskor och läkare men på många finns även annan sjukvårdspersonal som till exempel dietist (expert på kost), psykolog och kurator.

När hälsocentralen är stängd kan du vända dig till en jourcentral.

Hitta din hälsocentral

Hitta din jourcentral

1177 Vårdguiden på telefon

Du kan får råd och hjälp via 1177 Vårdguiden på telefeon, ring 1177. Hit kan du ringa dygnet runt.

Hjälp och stöd från din kommun

Din kommun kan ofta hjälpa till om du har det svårt. Det finns olika slags enheter, mottagningar och projekt som vänder sig just till barn och ungdomar.

Hjälp och stöd från din kommun

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem, som exempelvis svåra depressions- och ångesttillstånd vänder du dig till den psykiatriska vården.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Är du under 18 år finns barn- och ungdomspsykiatrin med stöd och hjälp till barn och unga upp till 18 år med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är påverkad. Barn- och ungdomspsykiatrin har ett nära samarbete med andra inom vården när det gäller barnpsykiatriska frågeställningar. För att komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin gör du det via En väg in

På BUP finns psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor och skötare.

Hos BUP kan du få hjälp med samtalsbehandling på egen hand eller tillsammans med dina föräldrar. Den vanligaste samtalsbehandlingen är kognitiv beteendeterapi, KBT. Har du svårare problem kan du få hjälp med läkemedelsbehandling.

Mottagningar finns i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall.

Akuta psykiska problem

Är du under 18 år och har akuta psykiska problem vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagningar. Där finns en dagjour som tar emot och gör akuta bedömningar dagtid.

Om du blir akut sjuk på en kväll eller under en helg ringer du 1177 eller 112. Om det behövs kan du bli hänvisad till en akutmottagning. 

Under kapitlet Akut hjälp - telefonnummer hittar du telefonnummer som du kan ringa om du behöver akut hjälp eller om du behöver hjälp och stöd via telefon.

Specialmottagning

Länsenheten för ätstörningar tar emot personer i alla åldrar från hela länet med anorexia, bulimia och ätstörning UNS. 

Akut hjälp - telefonnummer

112

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa dit var du än är i landet och bli kopplad till närmaste polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du 0046-77-114 14.

Om du inte upplever att ditt problem är så akut att du behöver ringa 112 utan i första hand behöver hjälp och stöd kring vård kan du ringa 1177 Vårdguiden på telefon, ring 1177.

Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagningar

För dig som är under 18 år finns barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagningar. Där finns en dagjour som tar emot och gör akuta bedömningar dagtid. Om du blir akut sjuk på en kväll eller under en helg ringer du 1177 eller 112. Om det behövs kan du bli hänvisad till en akutmottagning.

BUP-mottagningen Bollnäs

BUP-mottagning Gävle Gula villan

BUP-mottagning Gävle Södertull

BUP-mottagning Hudiksvall

Länsenheten för ätstörningar  

Akutmottagningar

Om du blir akut sjuk på en kväll eller under en helg ringer du 1177 eller 112. Om det behövs kan du bli hänvisad till en akutmottagning. 

Här finns finns information om hur du hittar dit:

Akutmottagning Aleris Bollnäs

Akutmottagning Gävle

Akutmottagning Hudiksvall 

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Ring 1177. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. 1177 Vårdguiden på telefon är öppen dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Bris vuxentelefon om barn 077-150 50 50

Bris tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Socialjouren 026-10 02 25 (kvällstider)

Vid ordinarie öppettider dagtid vardagar hittar du telefonnummer till socialtjänsten på din kommuns webbplats. Kontakta Socialjouren om du råkar ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet, ring 112.

Exempel på situationer då du kan kontakta Socialjouren:

  • barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö
  • missbrukare som akut måste tas om hand
  • om någon är utsatt för hot eller våld

Socialjourens kontakt- och öppettider

026-10 02 25

Måndag-torsdag 17.00-23.00
Fredag 17.00-2.00
Lördag 16.00-2.00
Söndag 16.00-23.00

Kontaktuppgifter övriga tider

Behöver du göra akuta anmälningar när både socialtjänsten och Socialjouren har stängt, ring polisen 114 14. Polisen kontaktar då Socialjourens beredskap.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan du ringa och vara anonym om du vill och få stöd och information.

Hitta rätt mottagning

För att hitta till exempel en hälsocentral eller en BUP-mottagning finns tjänsten Hitta vård.

Information och stöd

På 1177.se kan du få egenvårdsråd, läsa om sjukdomar och olika behandlingar.

Du kan dygnet runt kontakta vården genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänst. Du får svar inom tre dagar.

Du kan dygnet runt ringa 1177 och prata med en sjuksköterska för att få råd.

Hjälp och stöd från din kommun

Din kommun kan ofta hjälpa till om du har det svårt. Det finns olika slags enheter, mottagningar och projekt som vänder sig just till barn och ungdomar.

Hjälp och stöd från din kommun

Hjälplinjer via telefon

BRIS-telefonen
116 111

Röda korsets telefonjour
0771-90 08 00

Kvinnofridslinjen (för den som utsatts för hot och våld)
020-50 50 50

SPES telefonjour (för närstående till någon som tagit sitt liv).
08-34 58 73 (öppet 19.00-22.00)

Webbplatser med information och stöd

Du kan även vända dig till patient- och närståndeföreningar. De kan ge information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet, en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. 

BUP.se - Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholms läns landsting. 

Jourhavande kompis - Jourhavande kompis är chattjouren för alla upp till 25 år. 

BRIS-mejlen - Här kan du mejla till en kurator på Bris.

Snorkel - Om stress, ångest, självskadebeteende och nedstämdhet/oro. 

Ätstörningar - Om ätstörningar. 

Självhjälp på vägen - Om psykiska funktionsnedsättningar 

Barn- och elevombudet - För dig som har blivit kränkt i skolan. 

Attention - För dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

OCD-föreningen Ananke - Om tvångssyndrom och tvångstankar. 

Föreningen Balans - Främsta inriktningen är bipolär sjukdom och depression.

Ibis Intresseföreningen för bipolär sjukdom - En förening för dig som har bipolär sjukdom. 

Självmordsupplysningen Mind - Förebygger självmord.

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning.

Preventivmedel.com - Hitta det preventivmedel som passar din livsstil och dina behov.

Tjejzonen - För tjejer 12-25 år.

Killfrågor.se - Chattstöd på nätet för killar 10-18 år. 

Rädda Barnen - Rädda Barnen stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

RFSLs brottsofferjour - Våld mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer personer kan ske på flera olika sätt. Få stöd och hjälp med det våld du varit med om.

Brottsofferjouren - Alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

Hopp - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp.

Dopingjouren - För dig som själv använder dopingpreparat.

Drugsmart - Om alkohol och droger.

Att vara adopterad - Om att vara adopterad på UMO.se. 

SPES - För dig som är närstående till någon som tagit sitt liv.

Stödlinjen - För spelare och anhöriga.

Friends - Hjälp mot mobbning.

Barnombudsmannen - Vid kränkningar och trakasserier i skolan. 

Unizon - Sveriges kvinnojourer.

Andra rikstäckande patient- och anhörigföreningar 

Om du lever nära någon som mår psykiskt dåligt eller missbrukar

Kuling - För dig som lever med en förälder som har en psykisk sjukdom.

Livlinan - För dig som lever nära någon som mår psykiskt dåligt.

Maskrosbarn - För dig med föräldrar som missbrukar och/eller är psykiskt sjuk.

Ung Anhörig - För dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Bonavia - När någon vuxen missbrukar.

Vad är terapi?

Terapi betyder "behandling av sjukdom eller skada" och används inom sjukvården för både kroppsliga och psykiska problem. Att gå i terapi innebär ofta att du går och pratar med någon, men terapi kan också vara skapande med teater, musik, bild eller dans. Det finns också mer kroppsinriktad terapi. Många som går i terapi gör det för att de mår dåligt eller känner att de behöver hjälp för att komma vidare i livet, de kanske känner att det inte räcker med att prata med närstående eller kompisar.

Psykoterapi är en behandling som består av samtal. Den bedrivs av legitimerade psykologer eller av psykoterapeuter. Behandlingen kan gå ut på att lära känna dig själv, dina tankar, känslor och handlingar bättre och att förändra ett beteende som du hindras av.

Mer om terapi på UMO

Vem är vem? 

Psykolog

En psykolog har fem års högskoleutbildning på psykologprogrammet. Psykologi handlar om kunskapen om människans tankar, känslor och beteende. Legitimerad psykolog blir man när man gått utbildningen och därefter arbetat som psykolog med handledning under ett års tid. I psykologutbildningen ingår grundutbildning i psykoterapi men för att bli legitimerad psykoterapeut krävs en vidareutbildning.

Psykiatriker

En psykiatriker är läkare med specialistutbildning inom psykiatri, det vill säga läran om psykiska sjukdomar. Som läkare har man 5,5 års grundutbildning och fem års specialistutbildning. I utbildningen ingår grundutbildning i psykoterapi men för att få legitimation krävs en vidareutbildning.

Kurator

En kurator har ofta gått en socionomutbildning på 3,5 år. Kuratorer finns ofta på skolor, ungdomsmottagningar och på sjukhus eller hälsocentraler. En del kuratorer har kompletterat sin socionomexamen med en grundutbildning i psykoterapi. För att få en legitimation krävs en vidareutbildning.

Sjuksköterska

En sjuksköterska har tre års högskoleutbildning samt vidareutbildning i psykiatri. För att få en legitimation som psykoterapeut behövs ytterligare vidareutbildning.

Vem kan kallas för psykoterapeut?

Om du vill vara säker på att en person har en viss utbildning inom psykoterapi kan du kolla om personen har en legitimation och alltså är legitimerad psykoterapeut eller legitimerad psykolog.

En legitimerad psykoterapeut kan till exempel vara sjuksköterska, kurator, psykiatriker, psykolog eller präst som har en godkänd utbildning i psykoterapi.

Vad kostar det?

All sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri. Detsamma gäller om du går hos en läkare som är terapeut och ansluten till Försäkringskassan. En kurator som jobbar med sociala frågor kostar heller inget för barn och ungdom.

Besök på BUP och ungdomsmottagning är gratis för alla åldrar.

Läs mer om patientavgifter

Tolkning till andra språk

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att lämna information som du förstår. Om det behövs måste personalen använda tolk. Säg till innan du gör ett besök på en mottagning så kan personalen boka in en tolk. Du kan också själv boka en tolk innan ett besök. Då vänder du dig till kommunen, som har ansvar för invandrartolkar.

Bo med vuxen som är psykiskt sjuk

Det är inte ovanligt med psykisk sjukdom eller olika former av missbruk i familjer. Att se förändringar hos någon du tycker om är jobbigt. Du kan bli orolig. Det kan vara svårt att veta vad du ska göra för att hjälpa. Ibland tvingas du kanske också ta över mycket av ansvar och hushållsarbete.

Du kan ha många känslor – allt från att skämmas för den vuxnes beteende till oro över att denne ska skada sig själv eller andra. Eller till och med ta livet av sig. All oro och kaos kan göra så att skolarbetet blir lidande. Kanske orkar du inte heller vara med dina kompisar.

De flesta behöver hjälp när en förälder eller närstående har problem. Många psykiatriska mottagningar erbjuder stöd för hela familjen. Med mer kunskap om psykisk sjukdom fungerar vardagen bättre.

I många kommuner finns olika stödgrupper för barn och ungdomar. Du kan då träffa andra i samma situation som du kan dela dina upplevelser med och lära dig av andras upplevelser.

Grinden - stödverksamhet för barn och ungdomar

Det är viktigt att få hjälp i hemmet och få tid över till dig själv. Prata med skolsköterskan eller skolkuratorn så får de kontakta socialtjänsten i din kommun. Det är socialtjänsten som har ansvar för att du får den hjälp som du behöver.

Du kan också gå till någon ungdomsmottagning eller hälsocentral för att få stöd och råd. Sedan finns telefonjourer som du kan ringa, och ställen på internet där du kan chatta och mejla.

Till toppen av sidan