Barn- och ungdomshabilitering Gävle

Folkparksvägen 5, 806 33 Gävle

Telefonnummer:

026-15 86 86

Telefontider:

  • Mån-Fre08:00 - 16:00

Öppettider:

  • Mån-Fre08:00 - 12:00
  • Mån-Fre13:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Folkparksvägen 5, 806 33 Gävle
Län, kommun:
Gävleborgs län, Gävle
Postadress:
Region Gävleborg, Barn- och ungdomshabilitering, Folkparksvägen 5 -314-, 806 33 Gävle

Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistverksamhet. Målgruppen är barn och ungdomar 0-18 år med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller rörelsehinder, där funktionsnedsättningen medför svårigheter i det dagliga livet under en längre tid. Målet är att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjligheter att utvecklas på bästa sätt med hänsyn till sina förutsättningar

Information till patienter

Tänk på att fylla i barnets vikt för att kunna få recept.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region