Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet mirtazapin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Mirtazapin Actavis
 • Mirtazapin Alternova
 • Mirtazapin Bluefish
 • Mirtazapin Hexal
 • Mirtazapin Krka
 • Mirtazapin Orion
 • Mirtazapin ratiopharm
 • Mirtazapin Sandoz
 • Mirtin.

Vad är mirtazapin?

Mirtazapin används för att behandla depression. Det är ett så kallat antidepressivt läkemedel.

I vilka former finns mirtazapin?

Mirtazapin finns som tabletter i styrkorna 15, 30 och 45 milligram. Mirtazapin finns även som tabletter som smälter i munnen, så kallade munsönderfallande tabletter i samma styrkor.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar mirtazapin

Mirtazapin ökar aktiviteten av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i hjärnan.

Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Serotonin och noradrenalin är signalsubstanser som kan påverka stämningsläget. När man är deprimerad kan hjärnans noradrenalin- och serotoninsystem vara i olag. Då kan läkemedlet öka aktiviteten av signalsubstanserna så att stämningsläget blir normalt igen.

Det kan ta upp till några veckor innan du börjar må bättre. Den fortsatta förbättringen sker sedan gradvis, och det kan ta två till tre månader innan du är återställd.

En del personer kan uppleva en försämring under den första tiden av behandlingen. Då är det viktigt att följa läkarens anvisningar och inte själv ändra dosen eller avbryta behandlingen.

Hur använder jag mirtazapin?

Tabletterna bör helst sväljas hela med lite vatten eftersom de smakar illa.

Du kan ta läkemedlet med eller utan mat.

När du har blivit bättre bör du fortsätta att ta medicinen i ytterligare en tid, vanligen sex månader. Det är för att minska risken att bli sämre.

Om du får upprepade depressioner kan du behöva ta mirtazapin i förebyggande syfte under längre perioder, ofta under år.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Doseringen är olika från person till person. Det är vanligt att ta mirtazapin en gång om dagen, precis innan sänggåendet. Du kan också dela upp dygnsdosen på två doser och ta den ena på morgonen och den andra på kvällen.

En vanlig dos vid behandling av depression är mellan 15 och 45 milligram per dygn.

När du startar behandlingen är det vanligt att börja med en låg dos som sedan trappas upp.

Glömd dos

Om du glömmer att ta en dos bör du ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppar du över den glömda. Kompensera inte för en glömd dos genom att ta dubbel dos nästa gång.

Behandlingen avslutas gradvis

När du ska avsluta en behandling trappas dosen vanligen ner gradvis. Då minskar risken för besvär som beror på att du slutar för tvärt, så kallade utsättningssymtom. Exempel på sådana symtom är yrsel, illamående, svettningar, skakningar, myrkrypningar, oro och irritation. Besvären går över, men i sällsynta fall kan dosen behöva trappas ner mycket långsamt.

Att tänka på när du använder mirtazapin

Inte beroende

Du blir inte beroende av antidepressiva läkemedel.

Avbryt inte behandlingen på egen hand

Avbryt inte behandlingen i förtid. Då finns en risk att de ursprungliga problemen kommer tillbaka. Om du avbryter behandlingen tvärt finns det också risk för att du får utsättningssymtom.

Om du har andra sjukdomar

Innan du börjar ta mirtazapin behöver läkaren få reda på om du har eller haft vissa andra sjukdomar. Berätta om du till exempel har eller har haft hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och högt eller lågt blodtryck.

Andra besvär läkaren behöver känna till är om du har till exempel den typ av grön starr som kallas trångvinkelglaukom, diabetes, epilepsi, hjärnskada, problem med förstorad prostata eller svårt att kissa. Du bör också berätta om dina njurar eller lever fungerar dåligt.

Prata med din läkare om alkohol

Du bör vara försiktig med alkohol när du tar mirtazapin. Detta kan vara bra att diskutera med din läkare.

Byte till annat läkemedel

Om du behöver byta ett antidepressivt läkemedel mot ett annat bör du ibland göra ett uppehåll innan du kan börja ta den nya medicinen. Hur långt detta uppehåll ska vara beror på vilka antidepressiva läkemedel det är. Rådgör alltid med din läkare om detta.

Var försiktig i trafiken

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Du bör också tänka på att även själva sjukdomen kan påverka bedömnings- och reaktionsförmågan.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Mirtazapin kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Det är därför extra viktigt att berätta för läkaren vilka andra läkemedel du använder.

Några av de läkemedel du bör undvika är

 • läkemedelmot depression som innehåller moklobemid, till exempel Aurorix
 • selegilin som används vid Parkinsons sjukdom till exempel Eldepryl
 • linezolid som används mot infektion, till exempel Zyvoxid
 • växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.

Mirtazapin kan förstärka den dämpande effekten av bensodiazepiner och andra läkemedel som kan orsaka dåsighet eller trötthet. Det bör du tänka på vid tillfällen när skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel när du kör bil eller använder maskiner som kan vara farliga.

Om du tar flera läkemedel som påverkar halterna av serotonin i hjärnan finns en liten risk för så kallat serotonergt syndrom. Det är ett mycket ovanligt tillstånd med överstimulering av serotoninsystemet. Symtomen är till exempel hög feber, muskelsammandragningar, skakningar, överaktiva reflexer, oro, rastlöshet, förvirring, ökad hjärtfrekvens, svettningar eller diarré. Att få alla symtom är mycket ovanligt. Om du får något eller några av symtomen ska du genast kontakta läkare.

Biverkningar

Olika personer känner av biverkningar mycket olika. Om du får biverkningar brukar de komma redan under den första eller andra veckan av behandlingen och sedan minska efter hand. Om biverkningarna är mycket besvärliga, eller om de inte går över, bör du kontakta din läkare. Då kan dosen behöva ändras, eller så kanske du behöver byta till ett annat läkemedel.

En del personer kan till exempel få ökad aptit och gå upp i vikt. Vissa kan få yrsel, ont i huvudet eller svullna fötter.

Mirtazapin kan göra att du blir trött. Denna biverkning kan förbättra sömnen om läkemedlet tas till natten. Ibland kan mirtazapin läggas till när andra antidepressiva läkemedel inte har gett tillräcklig effekt. Då kan läkemedlet förbättra både sömn och depressionssymtom. Kombinera inte läkemedel på egen hand utan att rådfråga läkare.

I mycket ovanliga fall kan mirtazapin påverka kroppens vita blodkroppar så att motståndskraften mot infektioner minskar. Om du får en infektion med feber och känner dig mycket sjuk, eller har feber samtidigt som du får till exempel ont i halsen, svalget eller munnen eller har problem när du kissar, ska du kontakta läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Till toppen av sidan