Barn- och ungdomshabilitering Gävle


Habiliteringen Gävleborg inför TeleQ med gemensamt telefonnummer: 026-15 86 86. TeleQ bemannas under tiderna 08.00-10.00 och 13.00-15.00 måndag till fredag, men det går även att ringa övriga tider på dygnet och få en placering i telefonkön och bli uppringd nästa dag.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Av/omboka tid

  • Beställa journalkopior

  • Egen vårdbegäran

  • Förnya recept

  • Har min remiss kommit fram?

  • Kontakta mig

  • Rådgivning

  • Synpunkter på vården

Telefonnummer och Öppettider

026-15 86 86
Telefontid idag:
Stängt
Öppet idag:
Stängt

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–09
Mån-fre 13–14
Öppettider:
Mån-fre 08–12
Mån-fre 13–16
Växeltelefon:
026-15 40 00

ADRESS

Besöksadress
Folkparksvägen 5,806 33 Gävle
Län, kommun
Gävleborgs län, Gävle
Postadress
Region Gävleborg
Barn- och ungdomshabilitering
Folkparksvägen 5 -314-
806 33 Gävle

Om oss

Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistverksamhet. Målgruppen är barn och ungdomar 0-18 år med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller rörelsehinder, där funktionsnedsättningen medför svårigheter i det dagliga livet under en längre tid. Målet är att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjligheter att utvecklas på bästa sätt med hänsyn till sina förutsättningar

Information till patienter

Tänk på att fylla i barnets vikt för att kunna få recept.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.