Tics

Allmänt

Om man har tics beror det på att man har svårt att styra och hålla tillbaka vissa rörelser eller ljud. Tics är vanligast hos barn i skolåldern, men förekommer även hos vuxna. De brukar gå över av sig själv, oftast inom ett år.

Ticsen kan delvis kontrolleras med viljan, men det kan göra att man måste avreagera sig med ännu fler tics efteråt. Man får fler tics när man är spänd eller stressad, eller om man har varit mycket i rörelse och sedan slappnar av.

Tics förekommer vid det så kallade Tourettes syndrom.

Vissa mediciner mot koncentrationssvårigheter kan också ge tics.

Symtom

Exempel på tics kan vara att man kastar med huvudet eller blinkar. Man kan även harkla sig eller grymta.

Ibland kan man säga opassande ord eller upprepa det man själv eller andra har sagt. Om man har svårare tics kan man till exempel härma andras rörelser.

Behandling

Tics blir ofta värre om de uppmärksammas. Därför är det bra att försöka låta bli att reagera på sina egna eller andras tics. Minskad stress och ökad fysisk aktivitet kan vara bra för att motverka tics.

Man får sällan medicin mot tics, eftersom läkemedel som kan minska antalet tics också ger biverkningar som trötthet och sämre koncentration. Om man får störande tics i speciella situationer finns det mediciner som man kan ta just då.

Om man har svåra och mycket störande tics kan man få så kallade neuroleptika, mediciner som påverkar olika ämnen i hjärnan och som används vid behandling av psykiska sjukdomar.

Ibland kan man få behandling med en särskild form av psykoterapi som går ut på att ändra beteendet.

När ska man söka vård?

De allra flesta som har tics behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Om man är orolig eller har frågor kan man kontakta barn- och skolhälsovården, eller en vårdcentral.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Senast uppdaterad:
2011-03-14
Skribent:

Katrin Hint, läkare, specialist i allmänmedicin och kirurgi, Stockholm.

Redaktör:

Ellinor Lundmark, 1177 Vårdguiden