När man får ett recept

Bra att ta med lista på sina mediciner

Den som ska skriva ut recept behöver veta vilka andra läkemedel man använder för att kunna skriva ut rätt medicin och rätt dosering. Vissa mediciner kan förstärka varandra och tillsammans ge en för kraftig effekt. Andra kan i stället motverka varandra och ge en sämre effekt.

Det är därför bra att ta med en lista över de läkemedel man använder när man ska träffa en läkare, tandläkare eller någon annan som får skriva ut recept. Även receptfria läkemedel, naturläkemedel och växtbaserade läkemedel ska finnas med på listan. Man kan också ta med sig förpackningarna.

Man kan logga in med e-legitimation för att se de elektroniska recept där man har något kvar att hämta ut och vilka läkemedel man har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna.

Om man är gravid eller ammar

Man ska alltid berätta om man är gravid, planerar att bli gravid eller om man ammar. Det finns vissa mediciner som kan påverka fostret om man använder dem när man är gravid. En del läkemedel kan överföras till barnet genom modersmjölken när man ammar.

Viktigt att fråga om allt man vill veta

När man får ett recept utskrivet ska man fråga om sin medicin tills man verkligen förstår hur den verkar och hur den ska användas. Några viktiga frågor är

  • varför man får medicinen
  • vilken effekt medicinen har på sjukdomen
  • när och hur man ska ta medicinen
  • hur länge man ska ta medicinen
  • om man kan ta medicinen tillsammans med mat, alkohol eller andra läkemedel
  • vilka biverkningar som medicinen kan ge och vad man då ska göra
  • om det finns tillfällen då man inte ska ta medicinen.

Om det är något som man inte förstår ska man fråga vad det betyder. Den som skriver ut medicinen skriver på receptet hur medicinen ska tas. Det gör att anvisningarna också kommer att stå på etiketten som apotekspersonalen klistrar fast på förpackningen.

Startförpackning

När man får en ny medicin kan det vara osäkert om den hjälper och om man tål den. Man kan då få en så kallad startförpackning för att pröva medicinen. Då får man först hämta ut en mindre förpackning av medicinen som räcker i högst en månad. Om behandlingen fungerar bra kan man sedan hämta ut en större förpackning.

Medicin på e-recept

De flesta som skriver ut recept skickar receptet elektroniskt från sin dator till apoteken. Om man vill ha en kom-ihåg-lapp kan man be om en utskrift på vilka mediciner man får på e-receptet.

Ibland får man receptet på en pappersblankett. Recept kan också ringas in till ett apotek.

Vilket apotek kan jag gå till?

När man har fått ett e-recept tar man med sin legitimation till apoteket när man ska hämta ut medicinen. Oftast kan man gå till vilket apotek som helst. Men för vissa ovanliga läkemedel fungerar det på annat sätt och man måste bestämma ett speciellt apotek där man ska hämta medicinen. Det kan då vara bra att vara ute i god tid, innan den förpackning man har hemma är slut, eftersom medicinen kanske inte finns på lager på apoteket.

E-recept finns kvar i apotekens datorer under hela den tid det är giltigt. För att man ska komma ihåg vilka mediciner man har kvar att hämta ut kan man be att få en lista på de recept som finns lagrade elektroniskt. Observera att denna lista inte är en samlad bild över de läkemedel man har fått utskrivna av läkare, utan endast en lista över sparade recept.

Om man ska hämta ut ett e-recept åt någon annan måste den personen ge sin tillåtelse genom en fullmakt. Man kan få en blankett för att lämna fullmakt på ett apotek.

Om man har fått ett recept på papper tar man det med sig till apoteket när man ska hämta ut medicinen. Det är alltid bra att ta med sin legitimation eftersom man ibland kan behöva visa den. Om läkaren har ringt in medicinen till ett apotek tar man bara med sin legitimation.

Utbyte av läkemedel på apotek

Ibland finns flera likvärdiga alternativ till ett läkemedel. De kallas generiska läkemedel och kommer från olika tillverkare. När man hämtar ut läkemedel på recept kan man bli erbjuden att byta till ett likvärdigt läkemedel som har lägre pris än det som står på receptet. Detta kallas generiskt utbyte. Läkemedel byts ut för att varken man själv eller samhället ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel. Det är Läkemedelsverket som bestämmer vilka läkemedel som får bytas ut.

Likvärdiga läkemedel innehåller lika mycket av samma verksamma ämne eller ämnen. De har likvärdig effekt och är lika säkra att använda. Men de kan ha olika färg, form, smak och förpackning. Det kan också skilja lite i hur läkemedlet beskrivs i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Om ett läkemedel är utbytbart måste apoteken erbjuda det likvärdiga läkemedel som har lägst pris, oavsett vad läkaren har skrivit på receptet. Man bestämmer själv om det eller de läkemedel man fått ska bytas ut, men valet påverkar kostnaden. Vill man ha ett annat läkemedel än det billigaste får man betala mer själv, ibland till och med hela beloppet.

Det kan finnas särskilda skäl till att läkemedel inte ska bytas ut, till exempel att man är allergisk mot något färgämne eller att man har svårt att öppna en viss förpackning. Då kan den som skriver ut receptet markera på receptet att läkemedlet inte får bytas ut. 

Priserna på läkemedel ses över regelbundet. Därför kan det variera från en tidpunkt till en annan vilket av de likvärdiga läkemedlen som har lägst pris och som man får på apoteket.

Det är viktigt att man håller reda på om man fått olika varianter av samma läkemedel så att inte doseringen blir fel. Ett sätt att hålla reda på det kan vara att lära sig namnet på det verksamma ämnet. Det är bra att låta apoteksetiketten sitta kvar på förpackningen. Där står det ofta vilket läkemedel läkaren skrev ut, vad det likvärdiga läkemedel man fått heter och vilket det verksamma ämnet är.

Man kan fråga på apoteket

När man hämtar ut sin medicin berättar apotekspersonalen hur den ska användas. Man kan fråga om det är något som man inte förstår eller om man vill veta mer. Det finns också viktig skriftlig information på förpackningen, på etiketten och i bipacksedeln, som är det informationsblad som följer med medicinen.

Senast uppdaterad:
2012-11-26
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Linda Landelius, apotekare, Hallands sjukhus, Halmstad