Xenical

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Xenical är ett läkemedel som används mot övervikt. Det verksamma ämnet är orlistat.

Läkemedlet kan användas av vuxna personer i kombination med minskad mängd kalorier i maten. Det ska bara användas om du inte har minskat tillräckligt i vikt med hjälp av förbättrad kost och ökad motion.

Xenical kan användas av den som har

  • övervikt som motsvarar ett BMI på 28 eller högre, och som dessutom har andra så kallade riskfaktorer, framför allt typ 2-diabetes, eller
  • fetma som motsvarar ett BMI på 30 eller högre, utan andra riskfaktorer.

Recept och högkostnadsskydd

Xenical finns som kapslar i styrkan 120 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Xenical ingår i högkostnadsskyddet om du har ett BMI över 35 eller om du har ett BMI över 28 och dessutom har typ 2-diabetes. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel som du får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar läkemedlet

Xenical verkar i magen och tarmen genom att det verksamma ämnet binds till ett så kallat enzym som heter lipas och därmed blockerar enzymet. Lipas behövs för att det fett du ätit ska kunna sönderdelas och tas upp i kroppen via blodet. När enzymet blockeras passerar fettet i stället oförändrat genom tarmen och följer med avföringen ut. Xenical har bara effekt om du tar läkemedlet samtidigt som du äter mat som innehåller fett. Om du hoppar över en måltid eller om måltiden inte innehåller något fett ska läkemedlet inte tas eftersom det då inte har någon verkan.

Avföringen blir lös och oljig av Xenical. Avföringen förändras vanligen ett till två dygn efter att du börjat ta läkemedlet och blir som vanligt igen två till tre dygn efter att du slutat.

Om vikten efter tolv veckors behandling har minskat mindre än fem procent av den vikt som du hade från början, är behandlingen verkningslös och bör avbrytas.

Hur tar jag läkemedlet?

Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med vatten.

Ta läkemedlet tillsammans med mat, antingen precis före eller under en måltid eller upp till en timme efter måltid.

Behandlingen ska kombineras med att du äter kalorisnål och fiberrik mat. Under behandlingen bör du få i dig färre kalorier än vanligt och äta mycket frukt och grönsaker. Ungefär en tredjedel av kalorierna bör komma från fett och det dagliga intaget av fett, kolhydrater och protein i maten bör fördelas över tre huvudmåltider. Då minskar risken för besvär från tarmen.

Du kan behöva ta tillskott av vitaminer, framförallt vitamin E och betakaroten. Det beror på att Xenical minskar kroppens upptag av fettlösliga näringsämnen.

Om du behöver tillskott av vitaminer under tiden du behandlas med Xenical ska läkemedlen tas med cirka 2 timmars mellanrum. Annars kan effekten av Xenical minska. 

Kapslarna är känsliga för fukt. Därför ska läkemedlet förvaras i originalförpackningen.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Den vanligaste doseringen är tre kapslar per dag. Du kan få ta en kapsel till frukost, en till lunch och en till middag.

Om du har glömt att ta en kapsel kan du ta den glömda dosen inom en timme efter att du har ätit. Sedan fortsätter du att ta läkemedlet som vanligt vid nästa måltid. Kommer du på att du har glömt att ta en kapsel senare än efter en timme, ska du vänta med att ta läkemedlet tills nästa måltid. Ta inte någon extra dos istället för en glömd dos.

Om du hoppar över en måltid eller om måltiden inte innehåller något fett ska läkemedlet inte tas eftersom det då inte har någon verkan.

Viktigt

Ta inte Xenical om du har långvariga eller kroniska problem med näringsupptaget eller leversjukdom.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Hjärtläkemedel som innehåller amiodaron, till exempel Cordarone, och immundämpande medel som innehåller ciklosporin, till exempel Sandimmun Neoral, bör undvikas så långt det är möjligt.

Om du behandlas med blodförtunnade läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran, bör du rådgöra med läkare innan du tar Xenical. Om de båda läkemedlen tas samtidigt kan vissa personer få ökad effekt av warfarin, vilket kan leda till ökad blödningsrisk.

Om du går ner i vikt kan det påverka effekten av andra läkemedel, till exempel sådana mot diabetes. Då kan dosen av dessa läkemedel behöva justeras. Xenical bör inte kombineras med läkemedel mot diabetes som innehåller akarbos, till exempel Glucobay.

Om du får kraftig diarré kan skyddseffekten av p-piller utebli. I sådana fall bör du använda ytterligare ett preventivmedel för att undvika en oönskad graviditet.

Biverkningar

De biverkningar som oftast förekommer beror på läkemedlets verkan i magen och tarmen. Det kan vara till exempel oljig, lös eller rinnig avföring, gaser, magvärk, svårigheter att hålla avföringen och akut eller ökat behov av att tömma tarmen. Dessa biverkningar kan vara mycket besvärande, men är ofarliga och minskar efter en tids behandling. Mag- och tarmbesvären kommer framför allt om du har ätit en fettrik måltid. Samråd med din läkare om besvären är mycket svåra.

Vissa kan få till exempel trötthet, huvudvärk, oregelbunden mens eller problem med tänder och tandkött.

Personer med typ 2-diabetes kan få låga blodsockervärden.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller orlistat. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket av ämnet. Exempel på läkemedel som innehåller orlistat är Orlistat STADA och Alli.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-25
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus