Xenical

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Xenical?

Xenical är ett läkemedel som används mot övervikt. Det verksamma ämnet är orlistat.

Läkemedlet kan användas av vuxna personer i kombination med minskad mängd kalorier i maten. Det ska bara användas om man inte har minskat tillräckligt i vikt med hjälp av förbättrad kost och ökad motion.

Xenical kan användas av den som har

  • övervikt som motsvarar ett BMI på 28 eller högre, och som dessutom har andra så kallade riskfaktorer, framför allt typ 2-diabetes, eller
  • fetma som motsvarar ett BMI på 30 eller högre, utan andra riskfaktorer.

Recept och högkostnadsskydd

Xenical finns som kapslar i styrkan 120 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Xenical ingår i högkostnadsskyddet om man har ett BMI över 35 eller om man har ett BMI över 28 och dessutom har typ 2-diabetes. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp. 

Så här fungerar medicinen

Xenical verkar i magen och tarmen genom att det verksamma ämnet binds till ett så kallat enzym som heter lipas och därmed blockerar enzymet. Lipas behövs för att det fett man ätit ska kunna sönderdelas och tas upp i kroppen via blodet. När enzymet blockeras passerar fettet i stället oförändrat genom tarmen och följer med avföringen ut. Xenical har bara effekt om man tar medicinen samtidigt som man äter mat som innehåller fett.

Avföringen blir lös och oljig av Xenical. Avföringen förändras vanligen ett till två dygn efter att man börjat ta medicinen och blir som vanligt igen två till tre dygn efter att man slutat.

Om vikten efter tolv veckors behandling har minskat mindre än fem procent av den vikt som man hade från början, är behandlingen verkningslös och bör avbrytas.

Hur tar man medicinen?

Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med vatten.

Man ska ta medicinen tillsammans med mat, antingen precis före eller under en måltid eller upp till en timme efter måltid.

Behandlingen ska kombineras med att man äter energisnål och fiberrik mat. Under behandlingen bör man få i sig färre kalorier än vanligt och äta mycket frukt och grönsaker. Ungefär en tredjedel av kalorierna bör komma från fett och det dagliga intaget av fett i maten bör fördelas över tre huvudmåltider. Då minskar risken för besvär från tarmen.

Man kan behöva ta tillskott av vitaminer eftersom Xenical minskar kroppens upptag av fettlösliga näringsämnen.

Kapslarna är känsliga för fukt. Därför ska medicinen förvaras i originalförpackningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Den vanligaste doseringen är tre kapslar per dag. Man brukar ta en kapsel till frukost, en till lunch och en till middag.

Om man har glömt att ta en kapsel kan man ta den glömda dosen inom en timme efter att man har ätit. Sedan fortsätter man att ta medicinen som vanligt vid nästa måltid. Kommer man på att man har glömt att ta en kapsel senare än efter en timme, ska man vänta med att ta medicinen tills nästa måltid. Man ska inte ta någon extra dos istället för en glömd dos.

Om man hoppar över en måltid eller om måltiden inte innehåller något fett ska man inte ta medicinen eftersom den då inte har någon verkan.

Viktigt

Man ska inte ta Xenical om man har långvariga eller kroniska problem med näringsupptaget eller leversjukdom.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Hjärtläkemedel som innehåller amiodaron, till exempel Cordarone, och immundämpande medel som innehåller ciklosporin, till exempel Sandimmun Neoral, bör undvikas så långt det är möjligt.

Om man behandlas med blodförtunnade läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran, bör man rådgöra med läkare innan man tar Xenical. Om de båda läkemedlen tas samtidigt kan vissa personer få ökad effekt av warfarin, vilket kan leda till ökad blödningsrisk.

Om man går ner i vikt kan det påverka effekten av andra läkemedel, till exempel sådana mot diabetes. Då kan dosen av dessa läkemedel behöva justeras. Xenical bör inte kombineras med läkemedel mot diabetes som innehåller akarbos, till exempel Glucobay.

Om man får kraftig diarré kan skyddseffekten av p-piller utebli. I sådana fall bör man använda ytterligare ett preventivmedel för att undvika en oönskad graviditet.

Biverkningar

De biverkningar som oftast förekommer beror på läkemedlets verkan i magen och tarmen. Det kan vara till exempel oljig, lös eller rinnig avföring, gaser, magvärk, svårigheter att hålla avföringen och akut eller ökat behov av att tömma tarmen. Dessa biverkningar kan vara mycket besvärande, men är ofarliga och minskar efter en tids behandling. Mag- och tarmbesvären kommer framför allt om man har ätit en fettrik måltid. Man bör samråda med sin läkare om besvären är mycket svåra.

Vissa kan få till exempel trötthet, huvudvärk, oregelbunden mens eller problem med tänder och tandkött.

Personer med typ 2-diabetes kan få låga blodsockervärden.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller orlistat. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet. Exempel på läkemedel som innehåller orlistat är Orlistat STADA och Alli. 

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-19
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus