Trombyl

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Trombyl är ett läkemedel som används för att förhindra att blodproppar bildas i blodkärlen. Man kan få medicinen om man har kärlkrampsbesvär eller andra hjärtsjukdomar som ökar risken för blodproppar eller om man har haft blodpropp i hjärtat, det vill säga hjärtinfarkt. Trombyl används även för att förebygga blodproppar i hjärnan och i andra åderförkalkade blodkärl. Trombyl anses inte räcka till som förebyggande medel mot stroke vid förmaksflimmer.

Trombyl tillhör läkemedelsgruppen blodförtunnande medel, som även kallas antikoagulantia. Medicinen innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra i låg dos.

Acetylsalicylsyra kan även användas i högre dos mot värk och feber.

Recept och högkostnadsskydd

Trombyl finns som tabletter i styrkorna 75 milligram och 160 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet. Fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 250 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar medicinen

Risken för hjärtinfarkt eller blodpropp i hjärnan kan delvis minskas med blodtrycksbehandling och proppförebyggande läkemedel.

Acetylsalicylsyra förhindrar att blodplättarna, trombocyterna, klumpar ihop sig och bildar blodproppar.

Hur tar man medicinen?

Man bör ta medicinen tillsammans med vatten och gärna i samband med måltid.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos vid förebyggande behandling är 75 milligram om dagen.

Om man har glömt att ta medicinen vid den tidpunkt man brukar ta den, går det bra att ta den senare under dagen. Har man helt glömt att ta tabletten en dag tar man tabletten som vanligt nästa dag. Man ska inte ta någon extra dos.

Viktigt

Man ska inte använda Trombyl om man tidigare har fått kraftig snuva, astma eller utslag när man tagit acetylsalicylsyra eller så kallade cox-hämmare mot inflammation och värk, till exempel naproxen eller diklofenak.

Man ska inte använda medicinen om man har någon sjukdom som gör att man lättare blöder, svår hjärtsvikt eller magsår.

Man ska rådgöra med sin läkare om man har haft magsår tidigare eller om man får magbesvär av medicinen. Man kan då behöva skydda magslemhinnan med medicin som minskar produktionen av magsyra.

Man ska undvika att ta medicinen i samband med alkohol. Det ökar risken för blödningar i magen.

Man ska inte avbryta behandlingen utan att först rådgöra med läkare. Om man avbryter behandlingen kan risken för allvarliga blodproppar öka.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som man tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Trombyl ska normalt inte användas samtidigt med de nya blodförunnande läkemedlen, till exempel Pradaxa, Xarelto och Eliquis, eller med läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran som är ett kraftigare blodförtunnande medel än acetylsalicylsyra.

Man bör inte heller använda Trombyl samtidigt med medel mot smärta och inflammation, så kallade cox-hämmare, utan att först ha rådgjort med läkare. Exempel på cox-hämmare är

  • ibuprofen, till exempel Ipren
  • naproxen, till exempel Naprosyn
  • diklofenak, till exempel Voltaren.

Biverkningar

En del som använder medicinen kan få ökad risk för blödning. Andra kan få biverkningar som till exempel sveda i magen eller matstrupen.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda läkemedlet när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra i låg dos är

  • Acetylsalicylsyra Actavis
  • Asasantin Retard och Diprasorin, som även innehåller dipyramidol, ett ämne som också förebygger blodproppar. 

Det finns andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, men i högre doser. De är avsedda för behandling av feber och värk. Exempel är Aspirin, Bamyl och Treo.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-09-05
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sören Hansen, läkare, specialist i internmedicin, Höglandssjukhuset, Eksjö