Salures

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Salures är ett läkemedel som framför allt används vid högt blodtryck och då vanligtvis i en låg dos. I högre doser kan läkemedlet även användas som vätskedrivande medel vid ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen. Vätskedrivande läkemedel kallas även diuretika.

Salures tillhör läkemedelsgruppen tiaziddiuretika. Det verksamma ämnet är bendroflumetiazid.

Recept och högkostnadsskydd

Salures finns som tabletter i styrkorna 2,5 milligram och 5 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Läkemedlet vidgar blodkärlen i kroppen. Då sjunker blodtrycket. Den blodtryckssänkande effekten kommer ofta redan vid doseringen 2,5 milligram om dagen. Blodtryckssänkningen kommer gradvis och full effekt uppnås efter några veckors behandling.

Du kan få vätskeöverskott i kroppen av många orsaker, till exempel hjärtsvikt. I doseringen 5-10 milligram om dagen eller mer, har läkemedlet även en lätt och jämn vätskedrivande verkan. Det gör att du kissar mer än vanligt. På så sätt blir kroppen av med överskottet på vatten. Den vätskedrivande effekten kommer efter cirka en till två timmar och varar upp till tolv timmar.

När du tar läkemedlet i högre dos utsöndras ökade mängder av olika salter i urinen, bland annat kalium. Det kan orsaka kaliumbrist. Därför är det vanligt att också få recept på ett så kallat kaliumsparande läkemedel eller kaliumtabletter.

Vid behandling av högt blodtryck är dosen vanligtvis låg. Då märker du oftast inte av någon vätskedrivande effekt. Påverkan på kroppens saltbalans är då också liten.

Hur tar du läkemedlet?

Svälj tabletten med lite vatten.

Det är bra att ta vätskedrivande läkemedel på morgonen men i de flesta fall går det att ta dem när det passar den egna dygnsrytmen bäst. Därför kan du oftast tillfälligt ändra tidpunkten för när du tar tabletterna om du behöver gå ut och vara borta några timmar. Men diskutera gärna detta med din läkare först.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering vid högt blodtryck är en tablett på 2,5 milligram om dagen, på morgonen. Vid vätskeansamling i kroppen är en vanlig dosering en till två tabletter på 5 milligram på morgonen, det vill säga 5-10 milligram om dagen.

Om du har glömt att ta läkemedlet på morgonen, går det bra att ta det senare under dagen. Om du tar mer än 5 milligram om dagen bör du inte ta läkemedlet senare än ungefär klockan 17 om du brukar gå och lägga dig klockan 23. Detta för att inte nattsömnen ska bli störd av extra toalettbesök.

Om du har glömt att ta läkemedlet under en hel dag bör du fortsätta nästa dag enligt doseringsanvisningen på etiketten. Ta inte några extra doser.

Viktigt

Använd inte Salures om du har gikt.

Avbryt inte långtidsbehandling utan att först ha kontaktat din läkare.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

Om du tar en tablett på 2,5 milligram om dagen är biverkningar ovanliga.

Vid högre doser kan en del personer få till exempel trötthet, muskelsvaghet, yrsel eller huvudvärk.

Kontakta läkare om du får giktbesvär, med till exempel värk i en tå.

Om du har diabetes och själv mäter blodsockret kan du upptäcka att läkemedlet ökar blodsockret något, i varje fall i början av behandlingen. Råd om detta lämnas av den sköterska eller läkare som du har kontakt med när det gäller din diabetes.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Det finns också en risk att amningen påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller bendroflumetiazid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller bendroflumetiazid är

  • Bendroflumetiazid Alternova
  • Bendroflumetiazid Evolan.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-08-17
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna