Pevaryl och Pevaryl Depot

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Pevaryl är ett läkemedel mot svampinfektioner på könsorganen och huden, till exempel fotsvamp.

Det verksamma ämnet är ekonazol.

Recept och högkostnadsskydd

Pevaryl och Pevaryl Depot finns som vagitorier, som förs in i slidan. För användning på huden finns Pevaryl som kräm och puder. Det finns också kombinationsförpackningar som innehåller både vagitorier och kräm.

Läkemedlet kan köpas receptfritt.

En del förpackningar av läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet när de skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

De förpackningar som kan köpas receptfritt ingår inte i högkostnadsskyddet även om de skrivs ut på recept. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Det verksamma ämnet, ekonazol, angriper svampcellernas vägg så att de antingen dör eller inte kan fortsätta växa.

Om du inte blir bättre eller om besvären blir värre inom tre dagar efter att du påbörjat behandlingen ska du rådgöra med läkare.

Hur använder jag läkemedlet?

Vid fotsvamp är det viktigt att tvätta och torka noggrant mellan tårna innan behandlingen.

Krämen smörjs in på hela det angripna hudområdet och även på den hud som finns runt omkring infektionen. Svampen kan finnas där även om det inte syns.

Tvätta händerna efter att du smörjt på krämen, såvida det inte är händerna som ska behandlas. På så sätt undviker du att få in läkemedlet i ögonen.

Pudret pudras på det angripna hudområdet. Pudra även inuti både strumpor och skor vid fotsvamp. Pudret kan också användas förebyggande om du ofta får besvär.

Vid svamp i underlivet kan du behöva behandla både i slidan och på blygdläppar och klitoris. Vagitoriet förs in djupt i slidan med den spetsiga delen först, innan du går och lägger dig.

Läkemedlet luktar inte och missfärgar inte kläder.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Doseringen av vagitorier beror på om du använder Pevaryl eller Pevaryl Depot. Pevaryl vagitorier används på kvällen 3 dagar i följd. Pevaryl Depot är långtidsverkande och används på kvällen vid ett tillfälle.

Upprepa inte engångsbehandlingen nästa dag om du inte känner dig bättre direkt eftersom det kan ta lite tid innan effekten märks.

Om du samtidigt behandlar de yttre könsorganen med kräm behöver du smörja 2-3 gånger dagligen. Det är viktigt att fortsätta smörja i ytterligare 3 dagar efter att symtomen försvunnit så att infektionen läker ut helt och inte kommer tillbaka när du slutar med läkemedlet.

Vid hudinfektioner som fotsvamp används krämen eller pudret på det infekterade hudområdet morgon och kväll. Fortsätt behandlingen regelbundet ytterligare två veckor efter att symtomen försvunnit så att infektionen läker ut helt och inte kommer tillbaka när du slutar med läkemedlet.

Om infektionen är på händerna bör du behandla varje gång du har tvättat händerna.

Läkemedlet ska inte användas av barn under tio år om inte en läkare rekommenderat det.

Viktigt

Undvik att få läkemedlet i ögonen.

Vid svampinfektion i underlivet bör inte Pevaryl eller Pevaryl Depot användas tillsammans med annan behandling i eller på könsorganen. Läkemedlet kan inaktivera spermiedödande medel. Du bör inte använda kondom och pessar som är gjorda av latexgummi. Läkemedlet innehåller fetter som kan göra att gummit lättare går sönder. Preventivmedlen kan användas efter du har avslutat behandlingen. Det finns latexfria kondomer.

Svampinfektioner i underlivet smittar sällan, så din partner behöver inte behandlas i förebyggande syfte. Men om din partner får symtom såsom klåda och rodnad ska hen kontakta läkare för att få råd om behandling.

Om du behandlat dig i underlivet två gånger under ett halvår och får besvär igen ska du kontakta läkare för en undersökning och för att få råd om behandling. Om du använder svampmedel i underlivet alltför ofta och kanske utan att vara säker på att det verkligen rör sig om en svampinfektion, finns det risk för att du kan hamna i en ond cirkel där symtomen ständigt återkommer och förvärras. Sådana problem ska du diskutera med en läkare för att hitta andra alternativ till behandling.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av läkemedlet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Exempel på liknande läkemedel

Det finns inga andra läkemedel som innehåller ekonazol. Däremot finns det andra läkemedel som innehåller liknande ämnen. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel med samma effekt eftersom du då kan få oönskade effekter och biverkningar.

Exempel på liknande läkemedel är Canesten.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge