Paracetamol

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Alvedon
 • Alvedon forte
 • Alvedon Novum
 • Pamol
 • Panodil
 • Panodil Brus
 • Panodil Forte
 • Panodil Zapp
 • Paracetamol Alternova
 • Paracetamol Apofri
 • Paracetamol Evolan
 • Paracetamol Orifarm
 • Paracetamol Teva
 • Paracut
 • Paracut Forte
 • Pinex
 • Therimin.

Vad är paracetamol?

Vad är paracetamol?

Paracetamol lindrar smärta och sänker feber.

Läkemedlet kan användas vid olika typer av smärta som till exempel huvudvärk, tandvärk, mensvärk, muskelvärk och reumatiska värk.

Paracetamol kan också användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver du inte alltid ta febernedsättande läkemedel om du bara har lätt eller måttlig feber.

I vilka former finns paracetamol?

Paracetamol finns i flera former och styrkor för olika behov:

 • vanliga tabletter i styrkorna 250 och 500 milligram
 • brustabletter i styrkan 500 milligram
 • tabletter som smälter i munnen, så kallade munsönderfallande tabletter, i styrkorna 250 och 500 milligram
 • pulver i dospåse i styrkan 500 milligram och finns i olika smaker
 • granulat i dospåse i styrkan 500 milligram
 • i flytande form i styrkan 24 milligram per milliliter
 • stolpiller, som även kallas suppositorier, i flera styrkor från 60 milligram.

Små barn som har svårt att svälja tabletter kan ta medicinen i flytande form. Det är också lättare att dosera flytande medicin än att dela tabletter.

Stolpiller, som du för in i ändtarmen, är ett annat alternativ till barn. Även för vuxna som har migrän och samtidigt mår illa och kanske kräks är stolpiller ett bra alternativ.

Munsönderfallande tabletter och granulat i dospåse kan vara bra att ha med sig om du inte har tillgång till vatten att skölja ner en tablett med eller lösa en brustablett i.

En del kan köpas receptfritt. Fråga på ett apotek om du är osäker på vilka former och styrkor som passar bäst.

Så här fungerar paracetamol

Det är inte helt klarlagt hur paracetamol verkar. Antagligen minskar läkemedlet effekten av flera olika smärtframkallande ämnen som bildas i kroppen vid skador och inflammationer. Då dämpas smärtan. Den smärtstillande effekten kommer inom en halvtimme. Maximal effekt kommer inom en till två timmar och effekten varar i cirka fyra till fem timmar.

Paracetamol sänker feber genom att påverka det område i hjärnan som reglerar kroppstemperaturen. Den febernedsättande effekten kommer efter en halv till en timme.

Vissa tabletter med paracetamol innehåller även natriumvätekarbonat, som gör att magsäcken töms snabbare. Det gör att effekten kommer snabbare, efter 15-20 minuter.

Fäll ihop

Hur använder jag paracetamol?

Hur använder jag paracetamol?

Vanliga tabletter sväljer du med vätska.

Munsönderfallande tabletter ska smälta i munnen, och du kan ta dem utan vatten. Det går också att lösa tabletten i ett halvt glas vatten. Då är det viktigt att röra om ordentligt. Till barn under sex år kan du lösa tabletten i en sked vatten.

Brustabletter ska lösas upp i ett halvt glas vatten innan du tar dem. Brustabletterna är känsliga för fukt och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Tabletter med modifierad frisättning ska sväljas hela. Tabletterna är utformade så att det verksamma ämnet finns i två lager. Från det ena lagret frisätts det verksamma ämnet snabbt och från det andra sker frisättningen stegvis under lång tid. På så sätt har läkemedlet både snabb och långvarig verkan.

Granulat, som är små korn, bör tas direkt i munnen, på tungan, och sväljas utan vatten.

Pulvret ska lösas upp i en stor kopp hett vatten. Lösningen ska drickas när den är lagom varm.

Paracetamol i flytande form är framför allt avsedd för barn. Vissa fabrikat är en så kallad suspension, som måste skakas om innan dosen mäts upp. Då blandas innehållet ordentligt och du får i dig rätt mängd av det verksamma ämnet.

Stolpiller ska föras in i ändtarmen. Om du doppar stolpillret hastigt i ljummet vatten, så går det lättare att föra in. Stolpiller kan vara bra att använda om du till exempel har svårt att svälja, mår illa eller kräks. Det kan ta lite längre tid innan effekten kommer jämfört med tabletter.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

För tabletterna med modifierad frisättning är en vanlig dos för vuxna 2 tabletter 3 gånger per dygn med minst 6 timmars mellanrum. Du ska inte ta mer än 6 tabletter per dygn.

För övriga former av paracetamol är en vanlig dos för vuxna 500 till 1000 milligram (1 gram) vid behov. Du kan ta denna dos upp till 4 gånger per dygn och det ska vara minst 4 timmars mellanrum mellan doserna. Du ska inte ta mer än 4000 milligram (4 gram) per dygn.

Dosen till barn beror på barnets vikt. Du ska inte ge paracetamol till barn i mer än två dygn utan att rådgöra med läkare. Behandla inte barn under sex månader utan att först kontakta vården.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder paracetamol

Att tänka på när du använder paracetamol

Du får inte mer smärtlindring genom att ta en större dos än vad som står på förpackningen eller vad läkaren ordinerat. Om du tar en större dos än rekommenderat finns risk för allvarlig leverskada. Tänk på att paracetamol kan finnas i både receptbelagda och receptfria läkemedel och att det därför är viktigt att ta reda på innehållsämne i de läkemedel du tar. Kontakta läkare direkt om du har tagit för hög dos eftersom leverskadan märks först efter ett par dagar.

Om du missbrukar alkohol ökar risken för leverskada. Om du har alkoholproblem ska du inte använda paracetamol utan att först ha rådgjort med läkare.

Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom att ta paracetamol samtidigt.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Till exempel bör du inte ta mer än 1500 milligram paracetamol när du behandlas med blodförtunnande läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran. Vid högre doser paracetamol kan kontroll av warfarinets effekt behöva göras.

Du bör inte ta paracetamol tillsammans med naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel eftersom det kan öka risken för leverskador.

Biverkningar

Vissa personer som använder stolpiller kan känna irritation i ändtarmen. Om du använder paracetamol på rätt sätt och i rätt doser är biverkningar annars ovanliga.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller paracetamol och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller paracetamol tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel är

 • Citodon, som även innehåller kodein
 • Codalvonil, som även innehåller kodein
 • Norgesic, som även innehåller orfenadrin
 • Panocod, som även innehåller kodein
 • Paracetamol/Kodein Evolan, som även innehåller kodein
 • Paracut comp, som även innehåller koffein.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Publicerad:
2016-05-09
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen