Flagyl

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

  • Dosbägare, dossked och doseringsspruta

    Dosbägare, dosspruta och dossked kan man hämta gratis på apotek.

Vad är Flagyl?

Flagyl är ett bakteriedödande läkemedel. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas nitroimidazoler och innehåller det verksamma ämnet metronidazol.

Flagyl används bland annat vid infektioner i infektion i mun, mage, tarm eller underliv. Medicinen används också för att undvika infektioner i samband med operation. Flagyl kan också användas vid vissa parasitsjukdomar och vid en särskild diarrésjukdom orsakad av bakterien Clostridium difficile.

Recept och högkostnadsskydd

Flagyl finns som tabletter, i flytande form och som vagitorier som man för in i slidan. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, metronidazol, har effekt på bakterier som inte behöver syre för att överleva, så kallade anaeroba bakterier. Metronidazol hämmar tillverkningen av dessa bakteriers byggstenar. Då kan bakterierna inte föröka sig. Metronidazol har även effekt mot encelliga organismer som kallas för protozoer.

Vid vissa infektioner kombineras Flagyl med något annat bakteriedödande läkemedel som har effekt på bakterier som lever där det finns syre.

Hur tar man medicinen?

Den flytande medicinen är främst avsedd för barn och personer som har svårt att svälja. Man ska skaka flaskan med den flytande medicinen innan man tar en dos. Då blandas innehållet ordentligt och man får i sig rätt mängd av det verksamma ämnet. Medicinen innehåller socker. Det är därför bra att skydda tänderna genom att skölja munnen med vatten efter att man har tagit en dos och att vara noga med tandborstningen.

Slidpillret förs upp i slidan på samma sätt som en tampong. Om man doppar slidpillret hastigt i vatten går det lättare att föra in. Slidpillret kan bli mjukt om det förvaras varmt. Man kan då kyla ner det i kallt vatten några minuter innan man tar ut det ur plastfolien. Man behöver inte avbryta behandlingen vid menstruation.

Det verksamma ämnet i medicinen kan förstöras av ljus. Medicinen ska därför förvaras i originalförpackningen. Om man lägger tabletterna i doseringsask är det viktigt att asken förvaras i skydd mot ljus.

När man ger medicinen till barn

Det kan ibland vara svårt att få barnet att ta medicinen. Det är sällan bra att blanda medicinen i välling eller annan dryck som barnet får ofta, eftersom barnet kan få avsmak för drycken. Det är inte heller bra att blanda ut medicinen i stora mängder vätska eller mat, eftersom det då finns en risk för att barnet inte får i sig tillräckligt stor dos.

När man ger flytande medicin till spädbarn är det bra att låta barnet sitta eller halvligga i knät och använda en doseringsspruta. Man sprutar sedan ganska långsamt in medicinen genom barnets mungipa mot insidan av kinden. Då minskar risken för att barnet ska få medicin i luftstrupen.

Från ettårsåldern kan man använda en doseringssked istället för sprutan. Om man för skeden långt in i munnen minskar risken för att barnet spottar ut medicinen.

Från femårsåldern brukar barn kunna ta tabletter. Om barnet har svårt att svälja tabletterna kan man ge dem tillsammans med till exempel lite sylt eller banan. Det går också att krossa tabletten och ge den med lite sylt för att dölja smaken. Ett glas vatten efteråt hjälper till att skölja ned medicinen.

Ibland kräks barn upp medicinen direkt, och då ska man vänta en stund innan man gör ett nytt försök. Om barnet kräks upp nästa dos också kan det vara bra att kontakta läkaren för att få råd om hur man ska göra.
Att ge medicin till barn

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosering och behandlingstid varierar beroende på vilken typ av infektion man har.

Viktigt

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka. 

Man ska inte använda Flagyl i hög dos om man har vissa blodsjukdomar eller sjukdomar som påverkar nervsystemet.

Man ska inte dricka alkohol när man använder Flagyl. Kombinationen kan orsaka reaktioner som illamående, huvudvärk, förhöjd puls och värmekänsla. Man bör dessutom vänta i minst en dag innan man dricker alkohol efter att man avslutat behandlingen. Detta gäller även när man använder vagitorier.

När man använder Flagyl slidpiller ökar risken för att gummit i kondomer och pessar går sönder.

Om man behandlas under lång tid kan vissa personer känna av stickningar och domningar i händer och fötter. Man kan även bli yr och drabbas av krampanfall. I dessa fall ska man kontakta läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Flagyl samtidigt med läkemedel mot alkoholism som innehåller disulfiram, som finns i medicinen Antabus.

Om man tar den blodförtunnande medicinen warfarin, som finns i Waran, samtidigt med Flagyl bör blodets förmåga att koagulera kontrolleras. Eventuellt kan Waran-dosen behöva ändras. Man kan använda Flagyl i form av slidpiller under kort tid tillsammans med Waran.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan få magbesvär eller metallsmak i munnen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller metronidazol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller metronidazol är:

  • Metronidazol Actavis tabletter
  • Zidoval slidgel.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-02
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg