Diane

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Diane?

Diane är ett läkemedel mot akne. Det används av kvinnor som har långvarig och svårbehandlad akne med så kallad seborré, det vill säga mycket fet hy och fett hår som beror på att det kommer mycket talg från hudens talgkörtlar.

Medicinen innehåller de två hormonerna cyproteronacetat och etinylestradiol.

Så här fungerar medicinen

Alla kvinnor har manligt könshormon naturligt i kroppen. Akne med seborré beror på att talgkörtlarna påverkas av det manliga könshormonet och bildar mer talg. Cyproteronacetat dämpar effekten av det manliga könshormonet och minskar på så sätt talgkörtelproduktionen.

Det krävs ofta tre till fyra månaders behandling för att aknen och seborrén ska förbättras.

Cyproteronacetat har även gestagen effekt. Det betyder att det verkar på samma sätt som gestagent hormon i p-piller. Diane innehåller även etinylestradiol, som är ett östrogent hormon, för att man inte ska få oregelbundna mensblödningar av cyproteronacetat.

Diane har samma egenskaper som så kallade kombinerade p-piller, men läkemedlet ska inte användas bara för att förhindra att man blir gravid. Men om man behandlas med Diane mot akne, ska man inte använda andra preventivmedel innehållande hormoner samtidigt. Diane skyddar mot graviditet lika bra som vanliga p-piller.

Hur tar man medicinen?

Diane finns som tabletter och är receptbelagt.

En tablettkarta innehåller 21 tabletter. Alla tabletter innehåller lika mycket hormon.

Man tar en tablett varje dag tills tablettkartan är slut. Därefter gör man ett uppehåll i sju dagar innan man börjar på nästa karta. Man tar alltid den första tabletten i varje karta på samma veckodag.

Man kan börja behandlingen när som helst under menscykeln om man är säker på att man inte är gravid. Om man börjar på mensens första dag har man skydd mot graviditet från och med den första dagen. Om man börjar vid någon anna tidpunkt under menscykeln behöver man använda kondom de första sju dagarna.

För att resultatet av behandlingen ska bli så bra som möjligt, och för att få fullt skydd mot graviditet om man vill ha det, ska man ta tabletterna regelbundet vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är bra att försöka ta tabletten i samband med någon daglig rutin, till exempel när man borstar tänderna på morgonen.

Under uppehållet får man oftast en mensliknande blödning. Mensen kan utebli utan att man är gravid och man fortsätter då att ta tabletterna som vanligt. För säkerhets skull bör man göra ett graviditetstest om mensen har uteblivit två månader i rad.

Behandlingen fortsätter normalt i tre till fyra månader efter det att aknen läkt, och kan upprepas om besvären återkommer.

Om man glömt eller missat en tablett

Om man har glömt att ta en tablett ska man ta tabletten så snart man upptäcker det och sedan ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten. Då kan man behöva ta två tabletter samma dag.

Om det har gått mer än 36 timmar sedan man tog den senaste tabletten, det vill säga mer än tolv timmars försening, kan skyddet mot graviditet ha upphört. Då bör man använda något annat skydd, till exempel kondom, den närmaste veckan om man inte vill bli gravid.

Det är viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och minskar samtidigt risken för biverkningar.

Viktigt

Man ska inte använda Diane om man har haft en blodpropp eller har ökad risk att få blodpropp, till exempel om man har en nära släkting som fått blodpropp före 50 års ålder.

Man ska inte heller använda medicinen om man har eller har haft bröstcancer, underlivscancer, leversjukdom, eller blödningar från underlivet som man inte vet orsaken till. Detsamma gäller om man har migrän med aura eller om man har en sjukdom som påverkar blodets förmåga att levra sig.

Om man har en kronisk sjukdom, som till exempel diabetes eller epilepsi, ska man tala med läkaren om detta innan man börjar med medicinen.

Om man kräks eller har diarré är det osäkert om hormonerna hinner tas upp av kroppen och skyddet mot graviditet kan minska. Man bör då även använda annat skydd, till exempel kondom, under den kommande veckan om man inte vill bli gravid.

Man ska avbryta behandlingen och kontakta läkare om man

 • får svår huvudvärk som man inte känner igen, eller om man ofta får huvudvärk
 • plötsligt får synförändringar
 • får kraftig klåda på kroppen
 • får gulaktig färg på huden eller ögonvitorna
 • tror att man kan ha fått en blodpropp, till exempel om benet plötslig svullnar upp och gör ont
 • får en allvarlig depression
 • får mycket ont i magen
 • har epilepsi och anfallen ökar.

Män ska inte använda Diane.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda preventivmedel som innehåller hormoner samtidigt som man tar Diane, eftersom man då kan få för höga doser av hormoner. Men eftersom Diane skyddar mot graviditet behöver man inte använda preventivmedel under behandlingen mot akne.

Effekten av Diane kan försämras om man samtidigt använder

 • vissa läkemedel mot tuberkulos, till exempel rifampicin eller rifabutin som finns i bland annat Rimactan och Ansatipin
 • vissa läkemedel mot epilepsi som fenobarbital, fenytoin och karbamazepin som finns i till exempel Fenemal, Epanutin och Tegretol
 • vissa läkemedel mot hiv-infektion, till exempel ritonavir som finns i bland annat Norvir och efavirenz som finns i bland annat Stocrin
 • medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

I början av behandlingen kan man få småblödningar, illamående, huvudvärk och spända bröst. Besvären är oftast lindriga och brukar försvinna efter två till fyra månader. Om man får rikliga och långvariga blödningar mellan mensblödningarna bör man kontakta läkare.

En del som tar läkemedlet kan få till exempel viktförändringar eller nedstämdhet. Vissa kan få mellanblödningar eller minskad sexlust.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Om man blir gravid när man använder läkemedlet ska man sluta ta det och rådgöra med läkare.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra liknande läkemedel

Det finns ett annat läkemedel, Zyrona, som innehåller samma verksamma ämnen som Diane. Läkemedlen Androcur och Cyproteron innehåller cyproteronacetat. Det finns också så kallade kombinerade p-piller som innehåller etinylestradiol och ett annat hormon som liknar cyproteronacetat. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller liknande verksamma ämnen, eftersom man då kan få i sig för höga doser hormon.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-12-03
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Marie Bixo, professor, gynekolog och förlossningsläkare, Södersjukhuset, Stockholm