Pedagogisk hörselvård Dalarna

Barn med hörselnedsättning/dövhet

Innehållet gäller Dalarna

Har du en hörselnedsättning eller dövhet och är under 20 år eller äldre men inte slutat gymnasiet ännu så är du välkommen till oss på barn och ungdomsteamet, Pedagogisk hörselvård. Det gäller även dig som är förälder till ett barn med hörselnedsättning eller dövhet.

Kontakta först Öronmottagningen för att få en undersökning av hörseln:

Öron- näs- och halssjukvård Dalarna

Hörselvården för barn och ungdom

I regionens hörselvård ingår:

 • Öron- näs och halsmottagning (ÖNH-mottagning)
 • Hörcentral
 • Teknisk hörselvård
 • Pedagogisk hörselvård

Ett barn med nedsatt hörsel, dess familj och övriga nätverk ges medicinska, tekniska, pedagogiska, sociala och psykologiska insatser. Det är barnets behov som avgör vilka insatser som blir aktuella.

Ett barn med hörselnedsättning eller dövhet kan behöva stöd och träning för att minska risken för svårigheter i kommunikationen med omvärlden.

Barnet kan även behöva insatser kring tal- och språkutveckling samt inlärning av nya färdigheter. För att förebygga, stötta och behandla så arbetar vi i team där olika yrkeskategorier inom hörselvården ingår.

Öron- näs och halsmottagning

På ÖNH-mottagningen gör vi en utredning för att ställa diagnos och för att försöka ta reda på orsaken till hörselnedsättningen. Vi mäter hörseln för att få veta hur stor hörselnedsättningen är.
I början blir det många besök hos läkare på ÖNH-mottagningen. När diagnosen är ställd behöver man inte träffa läkare så ofta.

Hörcentral

På hörcentralen arbetar audionomer. Vi utför olika typer av hörselmätningar. Om barnet behöver hörapparat väljer vi tillsammans den modell som passar bäst.

De flesta barn och ungdomar som har en hörselnedsättning blir hjälpta av att använda hörapparat. Det kan ta tid att vänja sig vid hörapparaten, därför behöver barnet både tekniskt och praktiskt stöd.

Det kan behövas många besök på hörcentralen för att det ska fungera så bra som möjligt. Vi ger även information om andra hörhjälpmedel som kan underlätta för barnet.

Teknisk hörselvård

På Teknisk hörselvård reparerar vi hörapparaten om den inte fungerar som den ska. Vi kan också installera hörhjälpmedel hemma hos barnet.

När barnet börjar i förskola/skola kan vi hjälpa till med att hitta ett lämpligt rum där undervisningen kan ske. Vi mäter akustik och ger tips på vad som kan göras för att förbättra akustiken. Vi installerar den tekniska utrustningen som behövs.

Pedagogisk hörselvård

Till Pedagogisk hörselvård kommer barn, ungdomar och deras familjer för råd och stöd av hörselpedagog, kurator och psykolog.

Vi erbjuder insatser som kan underlätta livet i familjen, skolan och på fritiden. Vi ger information samt råd och stöd kring hörselnedsättningen och dess konsekvenser, ökar medvetenheten om barnets behov, påvisar olika hörselstrategier och stöttar i identitetsutvecklingen. Vid behov ger vi också stöd och behandling till barn och familj gällande barnets lyssnings-, tal- och språkutveckling.

Våra insatser ges vid enskilda samtal, hembesök, tema- och familjedagar, föräldra- och ungdomsgrupper, utbildningsdagar för förskole- och skolpersonal samt vid samverkan med kommunerna och barnets förskola eller skola.

Pedagogisk hörselvård - team barn och ungdom

Teamet är till för barn och ungdom med hörselnedsättning/dövhet/tinnitus och ljudöverkänslighet.

Vi erbjuder barn, föräldrar, syskon och övrigt nätverk information, råd och stöd samt behandling i olika former.

Tillsammans med förälder och barn/ungdom kartlägger vi och planerar insatser utifrån behov.

Exempel på insatser är:

 • information om hörselnedsättningen och dess konsekvenser.
 • öka medvetenheten om barnets behov.
 • information om olika hörselstrategier.
 • behandling kring lyssnings-, tal- och språkutveckling.

Insatserna ges både individuellt/familjebaserat och i grupp.

På pedagogiska hörselvårdens barn- och ungdomsteam finns bland annat hörselpedagog och kurator.

Hörselpedagog          

 • Ger pedagogiska råd kring förskole- och skolsituationen.
 • Ger stöd och/eller behandling till barn och familj gällande barnets språkutveckling och kommunikation.
 • Samverkar med barnets förskola eller skola.
 • Ger stöd till föräldrar i val av förskola eller skola utifrån barnets behov.

Kurator

 • Ger stödjande eller rådgivande samtal till barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavaren.
 • Ger råd och information om samhällets stöd, till exempel omvårdnadsbidrag.
 • För samtal med anhöriga och andra viktiga personer i barnets/ungdomens nätverk.
 • Stöttar i identitetsutvecklingen.

Du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag om ditt barn har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn.

Förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan också ansöka om merkostnadsersättning om det blir merkostnader till följd av barnets funktionsnedsättning.

Information om omvårdnadsbidrag 

Information om merkostnadsersättning för barn 

Allmän information om hörselnedsättning/dövhet

Kontakta Pedagogiska hörselvården

Här når du oss:

Vi kan också kalla dig till besök via videosamtal i appen Min vård (Obs! Du kan inte boka tid hos oss via appen.)

Vi har inte möjlighet att garantera sekretess och säkerhet via sms och e-post.

Besöksadress: Skomakargatan 22, Borlänge

Till toppen av sidan