Pedagogisk hörselvård Dalarna

Skomakargatan 22, Borlänge

Telefonnummer:

010-249 21 29

Telefontider:

  • Mån-Fre08:00 - 12:00

Öppettider:

  • Mån-Fre08:00 - 12:00
  • Mån-Fre13:00 - 16:30

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Skomakargatan 22, Borlänge
Län, kommun:
Dalarnas län, Borlänge
Postadress:
Hörsel och Syn Region Dalarna, Pedagogisk hörselvård, Skomakargatan 22, 781 70 Borlänge
Webbplats:
http://www.regiondalarna.se
  • Du som patient kan använda dig av Egen vårdbegäran, där du själv kan beskriva dina besvär. Du skickar din Egen vårdbegäran till berörd specialistmottagning. Syftet med Egen vårdbegäran är att du ska kunna känna dig mer delaktig i din vård och behandling, stärka din ställning som patient och att öka tillgängligheten till vården.

    Egen vårdbegäran Pedagogiska hörselvården Dalarna

Pedagogisk hörselvård finns till för dig som har hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, tinnitus och/eller ljudkänslighet.

Till oss kan du vända dig för att få pedagogiskt och psykosocialt stöd samt vissa hjälpmedel.

Kontakten börjar alltid med ett samtal med någon eller några av oss där dina behov klargörs samt där du får förslag på rehabiliteringsinsats. En plan upprättas i samverkan med dig.

Inom Pedagogiska Hörselvården arbetar assistent, audionom, kurator, pedagog. Vi samverkar med andra verksamheter i Region Dalarnas Hörselvård som Hörcentralen, Tekniska Hörselvården, Öron-näsa-halskliniken och Habiliteringen.

Information till patienter

Återbud meddelas på telefon 010-249 14 76.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region