Pedagogisk hörselvård Dalarna

Vuxen med hörselnedsättning/tinnitus/ljudkänslighet – gruppverksamhet

Innehållet gäller Dalarna

Gruppen ger dig möjlighet att träffa andra i samma situation. Gruppstorleken hålls nere för att alla ska ha möjlighet att kunna uppfatta. Alla våra grupprum är utrustade med hörslinga.

Rehabgrupp för personer i yrkesverksam ålder

Att kunna höra och samtala i grupp är bland det första som påverkas vid hörselrelaterade besvär. Tidigare deltagare har uttryckt: ”skönt att höra andra med samma upplevelser av hörselnedsättning/tinnitus”

Hörsel/tinnitusrehabilitering i grupp!

Denna grupp vänder sig till dig som har hörsel/tinnitusbesvär och är i yrkesverksam ålder.

Innehåll i hörsel/tinnitusrehabiliteringen

  • Info om örat, hörselskador och tinnitus
  • Info om hörselprov, hörapparater och hörhjälpmedel
  • Vad innebär det att ha en hörselnedsättning/tinnitus
  • Avspänning
  • Info om ytterligare rehabiliteringsmöjligheter i grupp och enskilt.

Rehabiliteringen sker i liten grupp och anpassade lokaler.

Några kommentarer från tidigare gruppdeltagare:
”nya infallsvinklar och nytt sätt att se möjligheter och lösa problem”, ”skönt att höra andra med samma upplevelser av hörselnedsättning”, ”en större medvetenhet om min situation och därmed större kurage att markera min plats”, ”man fick fråga om allt som man funderat över”, ”bra med träning i avläsning samt orsak till varför vissa ljud blandas ihop, kommer säkert att använda mina hörapparater mer efter den här kursen”.

Är du förvärvsarbetande kan du undersöka om det är möjligt att få delta i denna dag inom ramen för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Anmäl ditt intresse genom att kontakta oss, se Kontakta Pedagogiska hörselvården nedan. Du får en inbjudan när vi anordnar nästa kurstillfälle.

Patientavgift enligt gällande taxa, faktureras. Ta med legitimation. Om avbokning av besök sker senare än 24 timmar före utsatt besökstid eller om du uteblir från besöket får du betala en särskild avgift. Detta gäller även om du har frikort.

Dina personuppgifter registreras och vi följer bestämmelser enligt patientdatalagen.

Med hänsyn till allergiker och personer som har problem med starka dofter undvik parfym, rakvatten och annat som kan orsaka besvär.

Seniorgrupp – aktiv kommunikation

Aktiv kommunikation för seniorer med hörselnedsättning.

Vill du lära dig mer om hörselnedsättning och vad du kan göra för att underlätta kommunikationen? Pedagogiska hörselvården erbjuder dig att delta i kursen ”Aktiv kommunikation”, där du får information om örat, hörseln och hörseltekniska hjälpmedel.

Du får möjlighet att samtala om vad det innebär att ha nedsatt hörsel, konsekvenserna när hörselförmågan sviktar och dela dina erfarenheter med de andra deltagarna i gruppen.

Erfarenheter från tidigare deltagare är mycket positiva.

Kursen består av fem gruppträffar på Pedagogiska hörselvården, Skomakargatan 22, Borlänge.

Vi har bokat skrivtolkning till träffarna.

Kaffe/te serveras till självkostnadspris.

Anmäl ditt intresse genom att kontakta oss, se Kontakta Pedagogiska hörselvården nedan. Du får en inbjudan när vi anordnar nästa kurstillfälle.

Patientavgift enligt gällande taxa, faktureras. Närstående deltar utan kostnad. Ta med legitimation. Om avbokning av besök sker senare än 24 timmar före utsatt besökstid eller om du uteblir från besöket får du betala en särskild avgift. Detta gäller även om du har frikort.

Dina personuppgifter registreras och vi följer bestämmelser enligt patientdatalagen.

Med hänsyn till allergiker och personer som har problem med starka dofter undvik parfym, rakvatten och annat som kan orsaka besvär.

Teknikträff

Inbjudan till dig som har hörsel-nedsättning och vill veta mer om och prova på tekniska hjälpmedel utöver hörapparat/CI/EAS!

Vi börjar med en gemensam genomgång och därefter har du möjlighet att gå runt till olika stationer, prova på och ställa frågor om tekniska hjälpmedel och andra smarta produkter för personer med hörselnedsättning.

Personal från hörcentral, teknisk hörselvård, pedagogisk hörselvård samt tolkcentralen medverkar.

Kursen pågår mellan 13:30 och cirka 16:00.

Vi har bokat skrivtolkning till träffarna.

Kaffe/te serveras till självkostnadspris.

Anmäl ditt intresse genom att kontakta oss, se Kontakta Pedagogiska hörselvården nedan. Du får en inbjudan när vi anordnar nästa kurstillfälle.                   

Patientavgift enligt gällande taxa, kort eller fakturera. Närstående deltar utan kostnad. Ta med legitimation. Om avbokning av besök sker senare än 24 timmar före utsatt besökstid eller om du uteblir från besöket får du betala en särskild avgift. Detta gäller även om du har frikort.

Dina personuppgifter registreras och vi följer bestämmelser enligt patientdatalagen.

Med hänsyn till allergiker och personer som har problem med starka dofter undvik parfym, rakvatten och annat som kan orsaka besvär.

Närståendeinformation

Du är välkommen att ta med dina anhöriga/närstående till Pedagogisk hörselvård, Skomakargatan 22, Borlänge.

Då får ni tillsammans information och tillfälle att samtala omkring hörselskadan och dess konsekvenser.

Dina närstående får en upplevelse av hur det kan vara att ha en hörselnedsättning.

Kursen pågår mellan 13:30 och cirka 16:00.

Vi bokar skrivtolkning vid behov.

Kaffe/te serveras till självkostnadspris.

Anmäl ditt intresse genom att kontakta oss, se Kontakta Pedagogiska hörselvården nedan. Du får en inbjudan när vi anordnar nästa kurstillfälle.

Patientavgift enligt gällande taxa, kort eller fakturera. Närstående deltar utan kostnad. Ta med legitimation. Om avbokning av besök sker senare än 24 timmar före utsatt besökstid eller om du uteblir från besöket får du betala en särskild avgift. Detta gäller även om du har frikort.

Dina personuppgifter registreras och vi följer bestämmelser enligt patientdatalagen.

Med hänsyn till allergiker och personer som har problem med starka dofter undvik parfym, rakvatten och annat som kan orsaka besvär.

Avspänningsgrupp

Hörselnedsättning/tinnitus/ljudkänslighet påverkas av muskulära spänningar, stress och oro. Syftet med gruppen är att var och en ska hitta sätt att påverka sin fysiska och psykiska hälsa för att  lindra och behandla symptom och besvär.

Metoderna vi utgår från är mindfulness, KBT och ACT. Innehållet formas även utifrån deltagarnas förutsättningar och behov.

Tillfällena kommer att handla om kroppskännedom, mindfulness, hur vi hanterar tankar, acceptans, att leva i nuet och handla i enlighet med det vi tycker är viktigt och värdefullt.

Vi växlar mellan teori, kroppsliga- och mentala övningar, diskussion och samtal i stor och liten grupp.

Mellan tillfällena finns möjlighet att jobba med hemuppgifter.

Vi träffas vid fem tillfällen med cirka två veckors intervall samt ett uppföljande tillfälle efter cirka ett halvår. Varje tillfälle är 2,5 timmar inklusive fika. Vi är två gruppledare från pedagogisk hörselvård och vi tar emot max 8 deltagare per grupp.

Anmäl ditt intresse genom att kontakta oss, se Kontakta Pedagogiska hörselvården nedan. 

Innan deltagande i grupp vill vi träffa dig för ett enskilt samtal.

Vi skickar en bekräftelse/kallelse när anmälningstiden har gått ut så att du kan åka gratis med Dalatrafiks bussar. Vi har max åtta deltagare i gruppen så först till kvarn gäller.

Patientavgift enligt gällande taxa, du betalar med kort alternativt faktura. Ta med legitimation. Om avbokning av besök sker senare än 24 timmar före utsatt besökstid eller om du uteblir från besöket får du betala en särskild avgift. Detta gäller även om du har frikort.

Dina personuppgifter registreras och vi följer bestämmelser enligt patientdatalagen.

Med hänsyn till allergiker och personer som har problem med starka dofter undvik parfym, rakvatten och annat som kan orsaka besvär.

Tecken som stöd

För dig som vill lära dig teckna för att underlätta samtal i hörselkrävande miljöer.

Vad är tecken som stöd?

Tecken som stöd (TSS) används av personer med hörselnedsättning/vuxendövhet som har svenska som modersmål.

TSS är en kombination av tal och tecken med utgångspunkt från svenskt talspråk. I TSS tecknas inte alla ord utan avsikten är att ge stöd till talavläsningen.

Tecknen i TSS har lånats från teckenspråket.

Vad är teckenspråk?

Teckenspråk är ett eget språk precis som t ex svenska eller engelska. Det är barndomsdövas modersmål. Teckenspråk har en egen grammatik och en egen meningsuppbyggnad. Teckenspråket är inte internationellt.

Varför ska jag lära mig TSS?

En fungerande kommunikation är en förutsättning för god livskvalitet. TSS är en kommunikationsmetod som har en viktig funktion för att bryta isoleringen och öka delaktigheten, speciellt i svåra ljudmiljöer. Även anhörig/närstående är välkomna med i rehabiliteringen. Det ger också en möjlighet att träffa andra, få utbyta erfarenheter och känna samhörighet.

Vad gör vi på TSS-rehabiliteringen?

Fokus är att stärka vardagskommunikationen och göra den tryggare. Vi lär oss tecken samt utnyttjar kroppsspråk och gester för att stödja betydelsen av det som sägs. Rehabiliteringen innehåller även samtal kring hörselstrategier, hjälpmedel och tolkanvändning.

Var kan jag lära mig TSS?

Pedagogiska hörselvården erbjuder rehabilitering med TSS för personer med hörselnedsättning, vuxendövhet och deras närstående. Rehabiliteringen sker i liten grupp.

För den som har hörselnedsättning finns möjlighet att ansöka om förebyggande sjukpenning från försäkringskassan.

Är du intresserad, kontakta Pedagogiska hörselvården.

Patientavgift och sjukresa enligt Region Dalarnas regler. Närstående får bekosta resan själv men deltagandet är avgiftsfritt.

Kontakta Pedagogiska hörselvården

Här når du oss:

Vi kan också kalla dig till besök via videosamtal i appen Min vård (Obs! Du kan inte boka tid hos oss via appen.)

Vi har inte möjlighet att garantera sekretess och säkerhet via sms och e-post.

Besöksadress: Skomakargatan 22, Borlänge

Till toppen av sidan