Pedagogisk hörselvård Dalarna

Vuxen med dövblindhet

Innehållet gäller Dalarna

Har du en kombinerad syn- och hörselnedsättning? Berätta det för din kontakt på syncentral, hörcentral eller Pedagogisk hörselvård.

Har du en kombinerad hörsel- och synnedsättning/dövblindhet och har behov utöver det stöd du får på hör- och syncentral, kan du vända dig till vårt dövblindteam. Teamet består av kurator från syncentralen och audionom från Pedagogisk hörselvård. Vid första besöket görs en kartläggning och sedan kan insatser ske av teamet eller på andra avdelningar.

Du ansöker själv om insatser från oss via egen vårdbegäran och behöver ingen remiss.

Vi skapar grupper utifrån behov och efterfrågan.

Vad innebär en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet?

En kombinerad syn- och hörselnedsättning gör att du har svårigheter med att kompensera den ena sinnesförlusten med det andra sinnet.

Kombinationen kan påverka dig i det dagliga livet och göra att du behöver stöd/insatser för att din vardag ska fungera.

I första hand ger vi dig insatser på syn- och hörcentralen men om du har ytterligare behov så finns ett dövblindteam som kan ge dig stöd. Teamet består av representant från syncentralen och Pedagogisk hörselvård.

Exempel: 

  • Olle har svårt att ta sig ut själv och har svårt att hitta varorna när han ska handla. Olle får bland annat hjälp med att ansöka om ledsagning.
  • Johan är döv och teckenspråkig. Har nu fått en synnedsättning som gör att han inte längre kan se tecknen. Johan och hans omgivning får stöd med att gå över till taktilt teckenspråk.
  • Johanna klarar inte av att arbeta heltid på grund av sin syn- och hörselnedsättning. Johanna får hjälp med att ansöka om sjukersättning på 25% samt att ansöka om arbetsresor via färdtjänst.

Här når du oss:

Syncentral
010-249 27 32
syn@regiondalarna.se

Hörcentral
010-249 21 29 (telefonsvarartjänst) 
hc@regiondalarna.se

Vi har inte möjlighet att garantera sekretess och säkerhet via sms och e-post.

Besöksadress: Skomakargatan 22, Borlänge

Till toppen av sidan