Pedagogisk hörselvård Dalarna

Vuxen med dövblindhet

Innehållet gäller Dalarna

Har du en kombinerad syn- och hörselnedsättning? Berätta det för din kontakt på syncentral, hörcentral eller Pedagogisk hörselvård.

Har du en kombinerad hörsel- och synnedsättning/dövblindhet och har behov utöver det stöd du får på hör- och syncentral, kan du vända dig till vårt dövblindteam. Teamet består av kurator från syncentralen och audionom från Pedagogisk hörselvård. Vid första besöket görs en kartläggning och sedan kan insatser ske av teamet eller på andra avdelningar.

Du ansöker själv om insatser från oss via egen vårdbegäran och behöver ingen remiss.

Vi skapar grupper utifrån behov och efterfrågan.

Här når du oss:

Syncentral
010-249 27 32
syn@regiondalarna.se

Hörcentral
010-249 21 29 (telefonsvarartjänst) 8:00-12:00
hc@regiondalarna.se

Vi har inte möjlighet att garantera sekretess och säkerhet via sms och e-post.

Besöksadress: Skomakargatan 22, Borlänge

Till toppen av sidan