Pedagogisk hörselvård Dalarna

Vuxen med hörselnedsättning/tinnitus/ljudkänslighet – enskilt besök

Innehållet gäller Dalarna

Välkommen till oss på Pedagogisk hörselvård, du som har hörselbesvär.

Det kan röra sig om till exempel:

  • svårigheter att höra i vardagssituationer.
  • tinnitus som stör dig i vardagen.
  • upplever vardagsljud som obehagliga.

Vill du prova hörapparat så kontakta hörcentralen.

Du ansöker själv om insatser från oss och behöver ingen remiss.

På Pedagogisk hörselvård arbetar kurator, hörselpedagog, audionom och assistent. Du träffar oss enskilt och/eller i grupp utifrån dina behov, dina närstående är också välkomna.

Rehabilitering i grupp ger dig möjlighet att träffa andra i samma situation. Vi har små grupper för att alla ska kunna vara delaktiga. Alla våra grupprum är utrustade med hörselslinga.

Hos oss kan du få:

  • kunskap och information om tinnitus, hörselnedsättning och ljudkänslighet.
  • samtal för bearbetning och strategier.
  • behandlande samtal i tinnituslindrande syfte.
  • redskap och verktyg i den livsomställningsprocess som dina hörselbesvär medför.
  • kunskap och information om samhällets stöd.

Exempel på gruppaktiviteter är: hörsel/tinnitusrehabilitering, tecken som stöd (TSS), teckenspråk, avspänningsgrupp, teknikträff och anhörig/närståendeinformation.

Vi erbjuder även information till arbetskamrater, i syfte att uppnå goda möten med omgivningen.

Du kan kontakta oss direkt, se Kontakta Pedagogiska hörselvården nedan - eller via en Egen vårdbegäran 

Tinnitus

Tinnitus är att höra ljud utan någon yttre ljudkälla. Ljuden som hörs kan vara susande, brus, ringningar, fräsljud, olika toner, myggsurr och så vidare. Ljuden kan variera mycket i styrka och typ av ljud. En del har ljud som kommer och går men de flesta har ljud som finns där hela tiden.

Orsakerna till tinnitus är många. Bullerskador, ljudtrauman, olika öronsjukdomar, hörselnedsättning, slag mot huvudet, nack-/whiplashskador, vissa mediciner och högt blodtryck är några exempel som kan ge tinnitus.

Cirka 1,5 miljoner svenskar har tinnitus. Av dessa kan de flesta över tid hantera sin tinnitus ganska bra.

Tinnitus är vanligt och finns i alla åldrar, det är ingen sjukdom utan ett symtom som oftast följer med en hörselnedsättning (ungefär 80 procent).

I början har många svårt att släppa ljudet utan fokuserar extra mycket på det. Tinnitusljudet kan göra att det blir svårt att sova och att koncentrera sig vid till exempel läsning. En del känner sig nedstämda, oroliga och irriterade över ljudet. Det blir efter hand en tillvänjning till ljudet och successivt kan de allra flesta glömma/förtränga sitt ljud till exempel när de gör aktiviteter de tycker om.

Du som har besvär av tinnitus

Din vårdcentral, företagshälsovård eller öronmottagningen kan vid behov skriva remiss till oss på pedagogisk hörselvård.

Du kan också skriva en Egen vårdbegäran. Fler sätt att kontakta oss hittar du under Kontakta pedagogiska hörselvården nedan.

Vid första besöket får du fylla i ett formulär som visar svårighetsgraden av dina tinnitusbesvär. Vi gör en överenskommelse om hur vi ska gå vidare.

Det finns idag ingen känd behandling eller metod som helt kan ”bota” din tinnitus. Däremot finns det behandlingsmetoder som kan lindra dina besvär.

Ökad kunskap om tinnitus gör det lättare att hantera besvären. Genom samtal enskilt eller i grupp får du information, samt möjlighet att bearbeta känslor och tankar.

Ett särskilt behandlingsupplägg med kognitiv beteendeterapi (kbt) kan erbjudas. Med mentala tekniker, avslappnings- och fokuseringsövningar får du tillgång till strategier för att hantera tinnitusbesvären.

Cochleaimplantat (CI)

För dig med grav hörselnedsättning, då hörapparaten inte räcker till finns möjligheten till Cochleaimplantat (CI). Utredningen startar med hörselmätningar på Hörcentralen och besök på Pedagogisk hörselvård, därefter fortsätter den via Öronkliniken. Om det blir aktuellt med CI-operation så sker den på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Cochlearimplantat

Cochleaimplantat från MED-EL

Allmän information om hörselnedsättning/tinnitus/ljudkänslighet

Kontakta Pedagogiska hörselvården

Här når du oss:

Vi kan också kalla dig till besök via videosamtal i appen Min vård (Obs! Du kan inte boka tid hos oss via appen.)

Vi har inte möjlighet att garantera sekretess och säkerhet via sms och e-post.

Besöksadress: Skomakargatan 22, Borlänge

Till toppen av sidan