Pedagogisk hörselvård Dalarna

Vuxen med hörselnedsättning/tinnitus/ljudkänslighet – enskilt besök

Innehållet gäller Dalarna

Välkommen till oss på Pedagogisk hörselvård, du som har hörselbesvär.

Det kan röra sig om till exempel:

  • svårigheter att höra i vardagssituationer.
  • tinnitus som stör dig i vardagen.
  • upplever vardagsljud som obehagliga.

Vill du prova hörapparat så kontakta hörcentralen.

Du ansöker själv om insatser från oss och behöver ingen remiss.

På Pedagogisk hörselvård arbetar kurator, hörselpedagog, audionom och assistent. Du träffar oss enskilt och/eller i grupp utifrån dina behov, dina närstående är också välkomna.

Rehabilitering i grupp ger dig möjlighet att träffa andra i samma situation. Vi har små grupper för att alla ska kunna vara delaktiga. Alla våra grupprum är utrustade med hörselslinga.

Hos oss kan du få:

  • kunskap och information om tinnitus, hörselnedsättning och ljudkänslighet.
  • samtal för bearbetning och strategier.
  • behandlande samtal i tinnituslindrande syfte.
  • redskap och verktyg i den livsomställningsprocess som dina hörselbesvär medför.
  • kunskap och information om samhällets stöd.

Exempel på gruppaktiviteter är: hörsel/tinnitusrehabilitering, tecken som stöd (TSS), teckenspråk, avspänningsgrupp, teknikträff och anhörig/närståendeinformation.

Vi erbjuder även information till arbetskamrater, i syfte att uppnå goda möten med omgivningen.

Du kan kontakta oss direkt, se Kontakta Pedagogiska hörselvården nedan - eller via en Egen vårdbegäran. 

Broschyr med samma information:

Pedagogisk hörselvård - för dig med hörselnedsättning, tinnitusljudkänslighet, dövhet eller dövblindhet (pdf, 4 sidor)

Till toppen av sidan