Pedagogisk hörselvård Dalarna

Vuxen med dövhet

Innehållet gäller Dalarna

Är du teckenspråkig döv eller har en barndomshörselskada så är du välkommen till oss på Pedagogisk hörselvård. Vi arbetar i team bestående av audionom, hörselpedagog och kurator och vi erbjuder råd, stöd och samtal kring frågor som är hörselrelaterade.

Här kan du få stöd med alternativ telefoni och vid behov en text- eller bildtelefon förskriven som hjälpmedel. Du ansöker själv om insatser från oss via egen vårdbegäran och behöver ingen remiss. Vi skapar grupper utifrån behov och efterfrågan.

Vi använder oss vid behov av tolkar från Tolkcentral Dalarna.

Information om förskrivning av bild- och texttelefoni

Alternativ telefoni

Detta kapitel handlar om vad som gäller för att få låna en bildtelefon/texttelefon från Pedagogisk hörselvård, Region Dalarna.

Vem kan få bildtelefon och texttelefon?

Du kan få en bildtelefon och texttelefon förskriven om du är teckenspråkig döv, har en grav hörselnedsättning, dövblindhet, språk eller talskada och inte kan använda en vanlig telefon även om den är utrustad med hörselslinga.

Rådgivning, förskrivning, utprovning

Pedagogiska hörselvården ansvarar för förskrivningen till personer med hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet. Det finns även appar och andra lösningar som vi kan informera om, kanske kan det räcka som telefonilösning för dig.

Utrustning

För att det ska fungera med bildtelefon och texttelefon måste du själv ha ett internetabonnemang. Telefonen kan vara i form av en app eller program i din egen utrustning eller en dator/platta som är låst och används endast för telefoni. Det går inte att installera andra program på den.

Vad är en anhörigtelefon?

Vid speciella behov kan du även få låna en bildtelefon/texttelefon till en anhörig. Du avgör själv vem som ska ha anhörigtelefonen.

Återlämning av bildtelefon och texttelefon

Lämna tillbaka bildtelefonen/texttelefonen om du inte behöver den längre.

Service och reparationer

Ta kontakt med oss om inte bildtelefonen eller texttelefonen fungerar. Service och reparationer från oss gäller bara bildtelefonen/texttelefonen, inte andra datorproblem.

Tänk på att ha en försäkring som täcker bildtelefonen/texttelefonen ifall den blir stulen eller om det händer en olycka så att den går sönder.

Bra att veta

  • Vid stöld skall du själv göra en polisanmälan.
  • En kopia på anmälan ska lämnas in till oss.
  • Du ansvarar själv för all utrustning du har fått låna men Region Dalarna äger utrustningen.

Obs! Särskilda bestämmelser gäller för bildtelefon och texttelefon som ”arbetstekniskt hjälpmedel”. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att ansöka om det hos Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Hur får jag bildtelefon?

  • Skriv en Egen vårdbegäran, gärna via e-kontakter på 1177, sök mottagning: Pedagogisk hörselvård
  • Är du berättigad till bildtelefon/texttelefon kallas du för ett samtal.
  • Du betalar besöksavgift enligt Regionens regler.
  • Installation och information utförs på plats eller hemma hos dig.

Kontakta Pedagogiska hörselvården

Här når du oss:

Vi kan också kalla dig till besök via videosamtal i appen Min vård (Obs! Du kan inte boka tid hos oss via appen.)

Vi har inte möjlighet att garantera sekretess och säkerhet via sms och e-post.

Besöksadress: Skomakargatan 22, Borlänge

Till toppen av sidan