Pedagogisk hörselvård Dalarna

Vuxen med dövhet

Innehållet gäller Dalarna

Är du teckenspråkig döv eller har en barndomshörselskada så är du välkommen till oss på Pedagogisk hörselvård. Vi arbetar i team bestående av audionom, hörselpedagog och kurator och vi erbjuder råd, stöd och samtal kring frågor som är hörselrelaterade.

Här kan du få stöd med alternativ telefoni och vid behov en text- eller bildtelefon förskriven som hjälpmedel. Du ansöker själv om insatser från oss via egen vårdbegäran och behöver ingen remiss. Vi skapar grupper utifrån behov och efterfrågan.

Vi använder oss vid behov av tolkar från Tolkcentral Dalarna.

Till toppen av sidan